Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Každé naše školenie máte možnosť absolvovať aj zo svojho smartfónu alebo tabletu.

Školenie - 30. 5. 2019

Školenie: Účtovný verzus daňový náklad – najčastejšie chyby a omyly v praxi. Novela zákona o ERP.

Popis školenia:
Na školení sa budeme venovať nákladovým a výnosovým účtom nielen z účtovného ale aj z daňového hľadiska. Školenie je určené pre účtovníkov a ekonómov ale taktiež pre stredný a vyšší ekonomický management so skúsenosťami. Cieľom je získať informácie o najčastejších spôsoboch daňového modelovania so skúsenosťami pri kontrolách správcom dane.
Obsah školenia :
 • Povinnosti účtovnej jednotky vyplývajúce zo zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania pre podnikateľov, metódy a zásady, interné smernice.
 • Účtovanie nákladov a výnosov v účtovnej jednotke s ohľadom na ich zaúčtovanie do účtovného obdobia s ktorým vecne a časovo súvisia, pri zachovaní zásady opatrnosti, verného zobrazenia skutočnosti a pri zohľadnení informácií týkajúcich sa stavu ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 • Vymedzenie nákladov, účtovanie nákladov a analytická evidencia k nákladom s dôrazom na daňové posúdenie nákladov, časové rozlíšenie nákladov
 • Vymedzenie výnosov, účtovanie výnosov a analytická evidencia k výnosom s dôrazom na daňové posúdenie výnosov, časové rozlíšenie výnosov
 • Uzávierkové a podsúvahové účty – obsahová náplň, účtovanie, vykazovanie
 • Výsledok hospodárenia
 • Možnosti daňovej optimalizácie
  • interná zamestnanecká súťaž
  • pozastavenie daňového odpisovania
  • uplatnenie opravných položiek a rezerv
  • nízka kapitalizácia
  • dlhodobé záväzky a ich zdaňovanie
  • eliminácia vzniku stálej prevádzkarne
  • ošatné
  • nastavenie odpisovanie majetku
  • zmeny účtovného obdobia
  • reklama a marketing
Základné údaje o školení
Miesto konania: Bratislava
NIE STE z Bratislavy? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: COOP PRODUKT SLOVENSKO
1. poschodie, sála č. 109
Mliekárenská 10
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Milan Kúdela
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Milan Kúdela
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás