Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Náklady a výnosy v internej úprave účtovnej jednotky (UT5 a UT6 vo vnútropodnikovej smernici)

Ing. Bc. Jana Acsová
Videozáznam školenia z 8.6.2023
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Smernice - úvod
  • smernica verzus norma,
  • oblasti úpravy a tvorba smernice,
  • firemné predpisy,
  • účtovná smernica.
 • Pracovné cesty tuzemské a zahraničné
  • daňové výdavky (ubytovanie, diéty, vedľajšie výdavky, použitie súkromného motorového vozidla); vreckové a nadlimitné náhrady,
  • účtovanie v eurách, účtovanie v cudzej mene,
  • vnútropodniková úprava vzniku účtovného prípadu, účtovanie kurzových rozdielov pri cestovných náhradách v cudzej mene, termíny vyúčtovania.
 • Cudzia mena
  • používanie kurzov pri hotovostných transakciách a účtovanie kurzových rozdielov,
  • používanie kurzov na devízovom účte a účtovanie kurzových rozdielov,
  • nezahrnovanie kurzových rozdielov do základu dane z príjmov,
  • vnútropodniková úprava účtovania v cudzej mene.
 • Výdavky na stravovanie zamestnancov a vybrané sociálne výdavky
  • stravné a finančný príspevok na stravovanie,
  • vnútropodniková kalkulácia stravného a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu; rozšírenie okruhu osôb s nárokom na stravné
  • pitný režim zamestnancov,
  • sociálne benefity dohodnuté v pracovnej zmluve,
  • zdaňované a oslobodené sociálne benefity u zamestnancov
 • Vnútropodniková úprava bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  • osobné ochranné pracovné pomôcky,
  • rehabilitačné a rekondičné pobyty,
  • preventívne prehliadky.
 • Výdavky na spotrebované PHL
  • možnosti podľa § 19/2/l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. („ZDP“) a výber preukázania výdavkov podľa normovanej spotreby, spotreby podľa satelitného systému sledovania prevádzky alebo paušálnych výdavkov,
  • spotreba a nadspotreba pohonných látok, zostatok pohonných látok v nádrži motorového vozidla,
  • uplatnenie § 19/2/t) ZDP vrátane režimu DPH uplatnenej v daňových alebo nedaňových výdavkoch,
  • vznik nepeňažného príjmu zamestnanca pri poskytnutí vozidla zamestnávateľa na súkromné účely.
 • Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku:
  • vnútropodniková úprava účtovných odpisov – odpisový plán, uvedenie majetku do užívania, kalkulácia obstarávacej ceny,
  • zahájenie odpisovania, ukončenie odpisovania, prerušenie odpisov, zmena odpisového plánu, zaokrúhľovanie odpisov, odpisovanie majetku v prípade technického zhodnotenia.
 • Zásoby vo vnútropodnikovej úprave:
  • oceňovanie zásob: kúpna cena zásob a náklady súvisiace s obstaraním,
  • vzorec na rozpúšťanie nákladov súvisiacich s obstaraním alebo cenovej odchýlky k zásobám,
  • kalkulácia vlastných nákladov,
  • normy prirodzených úbytkov zásob a manká do normy,
  • nadnormatívne manká,
  • náhrady mánk a škôd; hmotná zodpovednosť zamestnancov,
  • likvidácia zásob v daňových výdavkoch,
  • zásoby materiálu určené na priamu spotrebu: účtovanie, evidencia,
  • drobný majetok: účtovanie, evidencia, inventarizácia.
 • Manká a škody, poistné udalosti:
  • manká a škody ako daňové výdavky,
  • poistné udalosti verzus škody,
  • účtovanie poistných udalostí v nákladoch a vo výnosoch; možnosti vyúčtovania s poisťovňou.
 • Dotácie:
  • dotácie daňové,
  • dotácie od dane oslobodené,
  • vrátenie dotácie – porušenie podmienok.
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Ďakujem, toto bolo jedno z najhodnotnejších školení aké tu kedy boli.
Veľmi praktické, kopa užitočných rád.

Hudákováďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Všeobecné obchodné podmienky

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty