Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Náklady a výnosy v internej úprave účtovnej jednotky (UT5 a UT6 vo vnútropodnikovej smernici)

Ing. Bc. Jana Acsová

Obsah školenia

 • Smernice - úvod
  • smernica verzus norma,
  • oblasti úpravy a tvorba smernice,
  • firemné predpisy,
  • účtovná smernica.
 • Pracovné cesty tuzemské a zahraničné
  • daňové výdavky (ubytovanie, diéty, vedľajšie výdavky, použitie súkromného motorového vozidla); vreckové a nadlimitné náhrady,
  • účtovanie v eurách, účtovanie v cudzej mene,
  • vnútropodniková úprava vzniku účtovného prípadu, účtovanie kurzových rozdielov pri cestovných náhradách v cudzej mene, termíny vyúčtovania.
 • Cudzia mena
  • používanie kurzov pri hotovostných transakciách a účtovanie kurzových rozdielov,
  • používanie kurzov na devízovom účte a účtovanie kurzových rozdielov,
  • nezahrnovanie kurzových rozdielov do základu dane z príjmov,
  • vnútropodniková úprava účtovania v cudzej mene.
 • Výdavky na stravovanie zamestnancov a vybrané sociálne výdavky
  • stravné a finančný príspevok na stravovanie,
  • vnútropodniková kalkulácia stravného a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu; rozšírenie okruhu osôb s nárokom na stravné
  • pitný režim zamestnancov,
  • sociálne benefity dohodnuté v pracovnej zmluve,
  • zdaňované a oslobodené sociálne benefity u zamestnancov
 • Vnútropodniková úprava bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  • osobné ochranné pracovné pomôcky,
  • rehabilitačné a rekondičné pobyty,
  • preventívne prehliadky.
 • Výdavky na spotrebované PHL
  • možnosti podľa § 19/2/l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. („ZDP“) a výber preukázania výdavkov podľa normovanej spotreby, spotreby podľa satelitného systému sledovania prevádzky alebo paušálnych výdavkov,
  • spotreba a nadspotreba pohonných látok, zostatok pohonných látok v nádrži motorového vozidla,
  • uplatnenie § 19/2/t) ZDP vrátane režimu DPH uplatnenej v daňových alebo nedaňových výdavkoch,
  • vznik nepeňažného príjmu zamestnanca pri poskytnutí vozidla zamestnávateľa na súkromné účely.
 • Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku:
  • vnútropodniková úprava účtovných odpisov – odpisový plán, uvedenie majetku do užívania, kalkulácia obstarávacej ceny,
  • zahájenie odpisovania, ukončenie odpisovania, prerušenie odpisov, zmena odpisového plánu, zaokrúhľovanie odpisov, odpisovanie majetku v prípade technického zhodnotenia.
 • Zásoby vo vnútropodnikovej úprave:
  • oceňovanie zásob: kúpna cena zásob a náklady súvisiace s obstaraním,
  • vzorec na rozpúšťanie nákladov súvisiacich s obstaraním alebo cenovej odchýlky k zásobám,
  • kalkulácia vlastných nákladov,
  • normy prirodzených úbytkov zásob a manká do normy,
  • nadnormatívne manká,
  • náhrady mánk a škôd; hmotná zodpovednosť zamestnancov,
  • likvidácia zásob v daňových výdavkoch,
  • zásoby materiálu určené na priamu spotrebu: účtovanie, evidencia,
  • drobný majetok: účtovanie, evidencia, inventarizácia.
 • Manká a škody, poistné udalosti:
  • manká a škody ako daňové výdavky,
  • poistné udalosti verzus škody,
  • účtovanie poistných udalostí v nákladoch a vo výnosoch; možnosti vyúčtovania s poisťovňou.
 • Dotácie:
  • dotácie daňové,
  • dotácie od dane oslobodené,
  • vrátenie dotácie – porušenie podmienok.

Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo

Základné údaje o školení

 • Forma konania:

  online
 • Ako vyzerá online školenie?

  Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy. Po úhrade faktúry Vám bude vytvorený prístup do CUS konta s Vašim menom a heslom, kde sa pripojíte k živému vysielaniu školenia. Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia. Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu >>
 • Priebeh školenia:

  09:00 - 10:30 Prednáška
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 12:00 Prednáška
  12:00 - 12:30 Prestávka
  12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov
 • Lektor:

  Ing. Bc. Jana Acsová
 • Cena obsahuje:

  Online prístup:

  Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem, toto bolo jedno z najhodnotnejších školení aké tu kedy boli.
Veľmi praktické, kopa užitočných rád.

HudákováPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty