Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 7. 5. 2020

Opatrenia v súvislosti s obdobím pandémie v oblasti závislej činnosti
Ing. Viera Mezeiová, 7. 5. 2020,
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Viera Mezeiová
Obsah školenia:
 • Obdobie pandémie: zákon č. 67/2020 Z.z. ustanovil na obdobie pandémie okrem iných lehôt aj lehoty v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti :
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň – lehoty vykonania, doručenie tlačiva vykonaného ročného zúčtovania, príklady;
  • vrátenie preplatku z ročného zúčtovania vykonaného v období pandémie – vrátenie preplatku z ročného zúčtovania vykonaného do 31.marca 2020, po 31. marci 2020, príklady;
  • vydanie potvrdenia o zaplatení dane (najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie), príklady;
  • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie);
  • ročné hlásenie - lehota pre zamestnávateľa, lehota pre dediča za zomrelého, ktorý bol zamestnávateľom, opravné/dodatočné hlásenie v rámci obdobia pandémie, príklady;
  • mesačný prehľad – lehota, odpustenie lehoty (§ 4 zákona š. 67/2020 Z.z.), využitie postupu podľa § 39 ods. 12 zákona o dani z príjmov.
 • Elektronická komunikácia zamestnanec-zamestnávateľ (dohody o elektronickej komunikácii)
  • vyhlásenie (elektronicky podľa vzoru FS SR, listinne),
  • každoročné podpisovanie vyhlásenia – vypustené,
  • oznamovanie zmien na účely nároku na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (elektronicky, listinne),
  • doručovanie ročného zúčtovania a potvrdenia o príjmoch elektronicky (náležitosti), listinne.
 • Diskusia
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás