Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 14. 4. 2020

Prehľad mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením corona vírusu a upozornenia pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v odloženej lehote
Ing. Peter Horniaček, 14. 4. 2020,
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Peter Horniaček
Obsah školenia:
 • Vysvetlenie predmetu právnej úpravy a obdobie jej uplatňovania cez pandémiu
  • Opatrenia v oblasti dane z príjmov
   • lehoty na podanie daňového priznania, hlásenia, ročného zúčtovania,
   • odklad lehoty na podanie daňového priznania,
   • platenie preddavkov na daň, vrátenie preplatku na dani, podanie opravného, resp. dodatočného daňového priznania, zaplatenie dane,
   • poukázanie a použitie 2 % zaplatenej dane,
   • oznámenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
  • Opatrenia v účtovnej oblasti
   • lehoty na zostavenie, schválenie a uloženie účtovnej závierky,
   • vyrubovanie sankcií za nedodržanie účtovných predpisov.
  • Opatrenia v oblasti správy daní
   • doručovanie, lehoty (zmeškanie lehoty), sankcie,
   • prerušenie daňovej kontroly a daňového konania,
   • daňové nedoplatky, zánik práva vyrubiť daň a vymáhať nedoplatok,
   • podmienky výkonu daňovej exekúcie,
   • zoznamy finančnej správy.
  • Ostatné opatrenia
   • daň z motorových vozidiel,
   • správne poplatky,
   • finančná pomoc na podporu a udržanie prevádzky malého alebo stredného podniku,
   • rozpočtové pravidlá a porušenie finančnej disciplíny.
  • Upozornenia pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v odloženej lehote
   • možnosti zníženia základu dane a daňovej povinnosti (odpočet daňovej straty, zápočet daňovej licencie, zápočet preddavkov, oslobodenia od dane, uplatnenie daňových výdavkov, výdavky po zaplatení a zníženie základu dane, daňovo uznané opravné položky, daňovo uznané rezervy),
   • transferová dokumentácia a závislé osoby,
   • prílohy tlačiva daňového priznania.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás