Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Účtovníctvo pre pokročilých - záväzky a vlastné imanie

Ing. Bc. Jana Acsová
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Vznik a zánik spoločnosti účtovne a daňovo. Kapitál podnikateľských subjektov.
 • Vlastné imanie spoločnosti z účtovného, daňového a obchodno-právneho pohľadu:
  • vlastné imanie obchodnej spoločnosti:
   • tvorba z externých zdrojov
   • tvorba zo zdrojov právnickej osoby
  • analytická evidencia k účtom vlastného imania
  • pojem vklad a povinnosti súvisiace s vkladom peňažným, nepeňažným
  • obchodný podiel, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku
  • valné zhromaždenie a jeho kompetencie
  • vlastné imanie pri vzniku právnickej osoby; otváracia súvaha
  • platobná neschopnosť, hrozba platobnej neschopnosti, predĺženie, spoločnosť v kríze, preventívne konanie
 • Základné imanie:
  • účtovanie pri vzniku a počas trvania spoločnosti
  • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo-účtovný aspekt)
  • vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov
 • Výsledok hospodárenia:
  • výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a jeho rozdeľovanie; obchodno-právny aspekt, účtovanie; použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov
  • účtovná strata verzus daňová strata a možnosti ich vysporiadania
  • podiel na zisku a jeho daňový aspekt u fyzickej a právnickej osoby; konateľ, spoločník, členovia orgánov spoločnosti
 • Fondy zákonné, ostatné, fondy kapitálové, fondy zo zisku; tvorba a prerozdelenie kapitálového fondu z príspevkov.
 • Záväzky:
  • pojem
  • vznik, zánik, členenie záväzkov, analytická evidencia (vecné a časové hľadisko, druhové členenie)
  • účtovné odhady - záväzky neurčitej výšky
  • zánik záväzku – splnením, odpísaním, započítaním; účtovné a daňové hľadisko
  • odpustenie záväzku
  • inventarizácia záväzkov
  • záväzky v účtovnej závierke
  • záväzky v cudzej mene, prepočítací kurz
 • Záväzky po lehote splatnosti
  • plynutie času, splatnosť záväzku, zostatková doba splatnosti záväzku, účtovanie príslušenstva pohľadávky u dlžníka - sankcie (zákonné, zmluvné)
  • úrok z omeškania, zmluvná pokuta, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • premlčanie záväzku
  • záväzky po lehote splatnosti; neuhradené záväzky a úprava základu dane
  • nevymožiteľné pohľadávky na strane dlžníka
 • Rezervy ako súčasť záväzkov spoločnosti:
  • záväzky neurčitej výšky
  • rezervy zákonné, ostatné
  • tvorba, čerpanie, zrušenie rezerv – účtovné a daňové hľadisko
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Ďakujem pani Ing. Bc. Acsovej za školenie. Som veľmi spokojná s týmto školením. Je úžasná a obdivujem jej profesionalitu a pohotovosť v odpovediach na naše otázky. Ďakujem veľmi pekne.

Schemnitzerováďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty