Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Účtovníctvo pre pokročilých - záväzky a vlastné imanie

Ing. Bc. Jana Acsová

Obsah školenia

 • Vznik a zánik spoločnosti účtovne a daňovo. Kapitál podnikateľských subjektov.
 • Vlastné imanie spoločnosti z účtovného, daňového a obchodno-právneho pohľadu:
  • vlastné imanie obchodnej spoločnosti:
   • tvorba z externých zdrojov
   • tvorba zo zdrojov právnickej osoby
  • analytická evidencia k účtom vlastného imania
  • pojem vklad a povinnosti súvisiace s vkladom peňažným, nepeňažným
  • obchodný podiel, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku
  • valné zhromaždenie a jeho kompetencie
  • vlastné imanie pri vzniku právnickej osoby; otváracia súvaha
  • platobná neschopnosť, hrozba platobnej neschopnosti, predĺženie, spoločnosť v kríze, preventívne konanie
 • Základné imanie:
  • účtovanie pri vzniku a počas trvania spoločnosti
  • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo-účtovný aspekt)
  • vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov
 • Výsledok hospodárenia:
  • výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a jeho rozdeľovanie; obchodno-právny aspekt, účtovanie; použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov
  • účtovná strata verzus daňová strata a možnosti ich vysporiadania
  • podiel na zisku a jeho daňový aspekt u fyzickej a právnickej osoby; konateľ, spoločník, členovia orgánov spoločnosti
 • Fondy zákonné, ostatné, fondy kapitálové, fondy zo zisku; tvorba a prerozdelenie kapitálového fondu z príspevkov.
 • Záväzky:
  • pojem
  • vznik, zánik, členenie záväzkov, analytická evidencia (vecné a časové hľadisko, druhové členenie)
  • účtovné odhady - záväzky neurčitej výšky
  • zánik záväzku – splnením, odpísaním, započítaním; účtovné a daňové hľadisko
  • odpustenie záväzku
  • inventarizácia záväzkov
  • záväzky v účtovnej závierke
  • záväzky v cudzej mene, prepočítací kurz
 • Záväzky po lehote splatnosti
  • plynutie času, splatnosť záväzku, zostatková doba splatnosti záväzku, účtovanie príslušenstva pohľadávky u dlžníka - sankcie (zákonné, zmluvné)
  • úrok z omeškania, zmluvná pokuta, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • premlčanie záväzku
  • záväzky po lehote splatnosti; neuhradené záväzky a úprava základu dane
  • nevymožiteľné pohľadávky na strane dlžníka
 • Rezervy ako súčasť záväzkov spoločnosti:
  • záväzky neurčitej výšky
  • rezervy zákonné, ostatné
  • tvorba, čerpanie, zrušenie rezerv – účtovné a daňové hľadisko

Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo

Základné údaje o školení

 • Forma konania:

  online
 • Ako vyzerá online školenie?

  Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy. Po úhrade faktúry Vám bude vytvorený prístup do CUS konta s Vašim menom a heslom, kde sa pripojíte k živému vysielaniu školenia. Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia. Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu >>
 • Priebeh školenia:

  09:00 - 10:30 Prednáška
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 12:00 Prednáška
  12:00 - 12:30 Prestávka
  12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov
 • Lektor:

  Ing. Bc. Jana Acsová
 • Cena obsahuje:

  Online prístup:

  Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem, toto bolo jedno z najhodnotnejších školení aké tu kedy boli.
Veľmi praktické, kopa užitočných rád.

HudákováPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty