Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Školenie - 16. 10. 2019

Školenie: Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch.

Obsah školenia :
 • Novela Zákonníka práce platná a účinná od 01.05.2018
  • Uvedenie základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania
  • Potvrdenie o zamestnaní
  • Začiatok dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami
  • Pracovná pohotovosť vo sviatok
  • Dosiahnutá mzda za prácu nadčas a jej poskytovanie (zúčtovanie, vyplatenie)
  • Náhradné voľno za prácu vo sviatok
  • Normy spotreby práce
  • Pravdepodobný a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
  • Príspevok na stravovanie – zaokrúhľovanie
  • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
  • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
  • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
  • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
  • Zavedenie 13. a 14. mzdy
  • Mzdové zvýhodnenia a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Potvrdenie o zrážkach z odmeny – dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Vysielanie – dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie.
 • Novela Zákonníka práce platná a účinná od 01.01.2019
  • Príspevok na rekreáciu zamestnancov
  • Obmedzenie zákazu mlčanlivosti o pracovných a mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch
  • Právny základ spracúvania osobných údajov zamestnancov
  • Informačná povinnosť zamestnávateľa – prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov zamestnancov
  • Osobný spis zamestnanca
  • Súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov
  • Poskytovanie osobných údajov o zamestnancovi
  • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
  • Používanie fotografie v pracovnoprávnom vzťahu
  • Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
  • Zodpovedná osoba
  • Práva dotknutej osoby
  • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Pracovný čas
  • Vymedzenie základných pojmov súvisiacich s organizáciou pracovného času vo väzbe na jednotlivé spôsoby rozvrhnutia pracovného času
  • Práca nadčas
 • Dovolenka
  • Nárok na dovolenku
  • Čerpanie dovolenky
  • Krátenie dovolenky
  • Náhrada mzdy za vyčerpanú dovolenku, náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 • Pripravované zmeny Zákonníka práce v roku 2020
  • Pripravovaná novela Zákonníka práce sa týka vysielania zamestnancov v rámci EÚ. Návrh predpokladá účinnosť zmien od 30.07.2020.
objednať

Školenie za 69 € s DPH

K objednávke získate navyše bonus:

 • Mesačný prístup do systému poradenstva s lektormi
Základné údaje o školení
Miesto konania: Bratislava
NIE STE z Bratislavy? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: COOP Jednota Slovensko, s.d.
Kongresová sála 1.poschodie
Bajkalská č. 25
na mape
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 - 14:00 Seminár
Lektor: JUDr. Renáta Matejová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
JUDr. Renáta Matejová
Veľmi dobré školenie. Pani doktorka je veľmi príjemná školiteľka a znalá veci. Vojtková
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás