Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál
Ing. Bc. Jana Acsová

Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch

Školenie - 15. 1. 2020

Obsah školenia

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2019:
  • osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • zdaňovacie obdobie verzus účtovné obdobie
  • druhy priznaní a jeho štruktúra
  • postup pri zisťovaní základu dane z príjmov
  • lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
  • preddavky do 31. 12. 2019 a od 1. 1. do 31. 3. 2020
 • Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania:
  • podiel na zisku a jeho premietnutie v daňovom priznaní
  • príjmy oslobodené od dane a ich premietnutie v daňovom priznaní
  • nedaňové výdavky (transakcie s finančným majetkom, spotreba pohonných látok, DPH v nedaňových výdavkoch, odpis pohľadávok, postúpenie pohľadávok, manká a škody, likvidácia zásob, opravné položky, rezervy, majetok využívaný súbežne na súkromné a služobné účely)
  • výdavky po zaplatení – analýza, bežné obdobie, minulé obdobie
  • limitácia výdavkov v daňovom priznaní (luxusné autá, reklamné predmety, príspevky právnickým osobám)
  • luxusné autá a ich limitácia v daňovom priznaní
  • daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena
  • záväzky po splatnosti účtovníctvo verzus daňové priznanie
  • vybrané daňové výdavky s aktualizáciou v roku 2019 (cestovné, rekreačné poukazy, stravovanie a podobne)

Odporúčame

Základné údaje o školeníPo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, bolo to pre mňa veľmi prínosné školenie. Zodpovedali ste mi viac nevyjasnených otázok, a na niektoré si musíme ešte v zákone počkať.

Anna Šlauková

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás