Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Schválená Novela DPH od 1.7.2024 a 1.1.2025, vybrané aktuálne témy DPH 2024

Ing. Soňa Ugróczy
Videozáznam školenia z 12.6.2024
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - zmeny k 1.7.2024, 1.1. a 1.1.2025

 • Úprava pravidiel v uplatňovaní sadzby dane na alkoholické nápoje podávané v rámci reštauračných/stravovacích služieb od 01.01.2024
 • Zmeny súvisiace s vyhlásením zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1.3.2024 – kedy sa stáva zdaniteľná osoba platiteľom DPH zo zákona
 • Zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH od 1.1.2025 pre tuzemské aj zahraničné zdaniteľné osoby
  • povinná registrácia za platiteľa DPH na základe dosiahnutia obratu – nové
  • limity
  • zmeny v postup registrácie
  • zmena kedy sa táto osoba stáva platiteľom DPH
  • skrátenie lehoty na povinnú registráciu do 5 dní
  • úprava obdobia pre účely sledovania obratu pre účely DPH
  • možnosť posunúť si registráciu až od 1. januára nasledujúceho roka za
  • predpokladu splnenia podmienok
  • opätovná registrácia pre oslobodené plnenia – prenájom nehnuteľností,
  • finančné a poisťovacie služby
 • Osobitná úprava pre malé podniky od 1.1.2025
  • tuzemský malý podnik bude mať možnosť využívať osobitnú úpravu, pri splnení ustanovených podmienok, oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte, ako v ČŠ, v ktorom je usadený, bez nutnosti registrácie
  • malé podniky zahraničných osôb budú mať, pri splnení ustanovených podmienok, možnosť dodávať v SR tovary a služby s oslobodením od dane.
 • Samozdanenie pri dovoze tovaru od 1.7.2025 a 1.1.2026 cez daňové priznanie (odvedenie dane a odpočítanie dane bez povinnosti platenia dane colnému orgánu)
 • Úprava pre dodávanie tovarov a služieb v zníženej sadzbe DPH pre registrované sociálne podniky od 1.7.2024 – možnosť uplatniť 10 % sadzbu dane aj platiteľovi DPH nie len fyzickým osobám
 • Úprava postupu v prípade oneskorenej registrácie DPH od 1.1.2025
  • nová povinnosť pre platiteľa dane podať daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie a to aj spätne
  • úprava obdobia pre účely uplatnenia práva na odpočítanie dane platiteľom, ktorý nesplnil registračnú povinnosť a to výlučne v období v ktorom vznikla daňová povinnosť (dôsledok vyššie sankcie)
 • Nové pravidlá pre dodanie tovaru – finančný prenájom od 1.1.2025 (malá zmena s veľkým dopadom na DPH)
 • POZOR zníženie hodnoty na doklad vyhotovené pokladnicou e-kasa, tankovacím automatom tzv. zjednodušená faktúra – zníženie hodnoty od 1.1.2025 z 1.600 € na 400 €
 • Ostatné zmeny a informácie čo sa chystá v DPH

Vybrané aktuálne témy DPH

 • Lízing z pohľadu DPH – zmena pravidiel pre spätný lízing, posúdenie transakcie z pohľadu DPH, povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku,vystavovanie faktúr, finančný prenájom – problémy z praxe
 • Odpočet DPH na príkladoch z praxe – reklama vs. sponzoring (ako ustáť odpočet pri daňovej kontrole), bezodplatné dodanie – vyvolané investície, obozretnosť platiteľov DPH, zodpovednosť za dodávateľa, uplatnenie práva na odpočet DPH pri dovoze tovaru, odpočet DPH z ERP bločkov platených súkromnou kartou, aktuálne rozsudky súdov pre DPH
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia
 • Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (poplatky za márnu jazdu, prestoj, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie a iné)
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Školenie bolo výborne, nové informácie boli zrozumiteľne vysvetlené.

Pernickáďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Všeobecné obchodné podmienky

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty