Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Schválená Novela DPH od 1.7.2024 a 1.1.2025, vybrané aktuálne témy DPH 2024

Ing. Soňa Ugróczy

Obsah školenia

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - zmeny k 1.7.2024, 1.1. a 1.1.2025

 • Úprava pravidiel v uplatňovaní sadzby dane na alkoholické nápoje podávané v rámci reštauračných/stravovacích služieb od 01.01.2024
 • Zmeny súvisiace s vyhlásením zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1.3.2024 – kedy sa stáva zdaniteľná osoba platiteľom DPH zo zákona
 • Zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH od 1.1.2025 pre tuzemské aj zahraničné zdaniteľné osoby
  • povinná registrácia za platiteľa DPH na základe dosiahnutia obratu – nové
  • limity
  • zmeny v postup registrácie
  • zmena kedy sa táto osoba stáva platiteľom DPH
  • skrátenie lehoty na povinnú registráciu do 5 dní
  • úprava obdobia pre účely sledovania obratu pre účely DPH
  • možnosť posunúť si registráciu až od 1. januára nasledujúceho roka za
  • predpokladu splnenia podmienok
  • opätovná registrácia pre oslobodené plnenia – prenájom nehnuteľností,
  • finančné a poisťovacie služby
 • Osobitná úprava pre malé podniky od 1.1.2025
  • tuzemský malý podnik bude mať možnosť využívať osobitnú úpravu, pri splnení ustanovených podmienok, oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte, ako v ČŠ, v ktorom je usadený, bez nutnosti registrácie
  • malé podniky zahraničných osôb budú mať, pri splnení ustanovených podmienok, možnosť dodávať v SR tovary a služby s oslobodením od dane.
 • Samozdanenie pri dovoze tovaru od 1.7.2025 a 1.1.2026 cez daňové priznanie (odvedenie dane a odpočítanie dane bez povinnosti platenia dane colnému orgánu)
 • Úprava pre dodávanie tovarov a služieb v zníženej sadzbe DPH pre registrované sociálne podniky od 1.7.2024 – možnosť uplatniť 10 % sadzbu dane aj platiteľovi DPH nie len fyzickým osobám
 • Úprava postupu v prípade oneskorenej registrácie DPH od 1.1.2025
  • nová povinnosť pre platiteľa dane podať daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie a to aj spätne
  • úprava obdobia pre účely uplatnenia práva na odpočítanie dane platiteľom, ktorý nesplnil registračnú povinnosť a to výlučne v období v ktorom vznikla daňová povinnosť (dôsledok vyššie sankcie)
 • Nové pravidlá pre dodanie tovaru – finančný prenájom od 1.1.2025 (malá zmena s veľkým dopadom na DPH)
 • POZOR zníženie hodnoty na doklad vyhotovené pokladnicou e-kasa, tankovacím automatom tzv. zjednodušená faktúra – zníženie hodnoty od 1.1.2025 z 1.600 € na 400 €
 • Ostatné zmeny a informácie čo sa chystá v DPH

Vybrané aktuálne témy DPH

 • Lízing z pohľadu DPH – zmena pravidiel pre spätný lízing, posúdenie transakcie z pohľadu DPH, povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku,vystavovanie faktúr, finančný prenájom – problémy z praxe
 • Odpočet DPH na príkladoch z praxe – reklama vs. sponzoring (ako ustáť odpočet pri daňovej kontrole), bezodplatné dodanie – vyvolané investície, obozretnosť platiteľov DPH, zodpovednosť za dodávateľa, uplatnenie práva na odpočet DPH pri dovoze tovaru, odpočet DPH z ERP bločkov platených súkromnou kartou, aktuálne rozsudky súdov pre DPH
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia
 • Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (poplatky za márnu jazdu, prestoj, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie a iné)

Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo

Základné údaje o školení

 • Forma konania:

  online
 • Ako vyzerá online školenie?

  Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy. Po úhrade faktúry Vám bude vytvorený prístup do CUS konta s Vašim menom a heslom, kde sa pripojíte k živému vysielaniu školenia. Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia. Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu >>
 • Priebeh školenia:

  09:00 - 10:30 Prednáška
  10:30 - 10:45 Prestávka
  10:45 - 12:00 Prednáška
  12:00 - 12:30 Prestávka
  12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov
 • Lektor:

  Ing. Soňa Ugróczy
 • Cena obsahuje:

  Online prístup:

  Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
  Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
  Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
  Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
  Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
  Bonus: čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)
  Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Prihlásiť sa na školenie ako predplatiteľ Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Školenie bolo výborne, nové informácie boli zrozumiteľne vysvetlené.

PernickáPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty