Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Vybrané daňové témy roka 2023 - DPH a Daň z príjmov

Ing. Soňa Ugróczy
Videozáznam školenia z 13.11.2023
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

Okruh zákona o DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru a služieb, dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; prenesenie daňovej povinnosti v ZDPH; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; krádež tovaru; prijaté preddavky a vyúčtovacie faktúry, prenájom nehnuteľnosti, majetku a režim DPH, fakturácia energií ako vedľajšieho plnenie k prenájmu a iné)
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH – vybrané príklady
 • Nadobudnutie tovaru z EU/Intrakomunitárne dodanie tovaru do EU - na príkladoch z praxe
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom DPH od 1.4.2023 – Závery zo zasadnutia ministerskej komisie pre oblasť DPH (poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácie za prestoj prepravcu, neskoré vrátenie požičaného majetku, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, znečistenie vozidla, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie, dohody o odstúpení od zmluvy)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady a upozornenia na odpočítanie DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH; uplatnenie odpočtu DPH v inom období, prelom rokov, neskoro doručené doklady, upozornenia na neoprávnené odpočítanie DPH pri obstarní dlhodobého nehnuteľného majetku a iné)
 • Zvýšenie cien energií a ich kompenzácie z pohľadu DPH pre dodávateľov energií, oprava základu dane odberateľov
 • Neuhradené záväzky od 1.1.2023 – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby (§ 25a/53b) – aplikačné problémy z praxe (úhrada záväzku v rovnakom mesiaci, v ktorom uplynulo 100 dní po splatnosti, úhrada záväzku do lehoty na podanie daňového priznania za obdobie, kedy uplynulo 100 dní po splatnosti, predlženie splatnosti záväzku)

Okruh zákona o DANI Z PRÍJMOV

 • Obstaranie hmotného majetku z dotácií – daňový a účtovný dopad
 • Závislé osoby vo svetle zmien v roku 2023
  • kto sú závislé osoby na účely dane z príjmov a čo je kontrolovaná transakcia
  • nové pravidlá zostavovania transferovej dokumentácie
  • nové pravidlá zdaňovania úrokového nákladu medzi závislými osobami
 • Oslobodenie nepeňažných benefitov do 500 eur od 1.1.2022 - pravidlá, podmienky uplatnenia - dopad u zamestnávateľa a zamestnanca
 • Vybrané príklady uplatnenia daňových výdavkov pred koncom roka – daňové/nedaňové výdavky
 • Opravy chýb minulých období - náklady, výnosy a ich dopad na základ dane
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Školenie bolo výborne, nové informácie boli zrozumiteľne vysvetlené.

Pernickáďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty