Najčastejšie chyby a problémy dane z príjmov a DPH v praxi

Ing. Soňa Ugróczy
Školenie - 20.4.2021 Objednať

Obsah školenia

I.BLOK – oblasť DPH

 • Najčastejšie chyby pri registrácií DPH (kto sa musí/môže registrovať, čo nevstupuje do obratu pre účely DPH,odpočítanie DPH pri registrácií)
 • Pravidlá určenia miesta dodania pre účely DPH (služby, tovar, tovar s inštaláciou a montážou, prijaté služby z EU, z tretej krajiny a iné)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe;vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 • Nesprávne určenie základu dane pre účely DPH a opravy základu dane
 • Nesprávne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku, dodanie tovarov a služieb zahraničnou osobou, pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – pozor na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019)
 • Obchodovanie s tovarom v EU (kedy sa registrovať v iných štátoch, porušený trojstranný obchod, nesprávne priradenie prepravy v reťazovom obchode, preukázania oslobodenia pri dodaní tovaru)
 • Chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach

II.BLOK – oblasť DAŇ Z PRÍJMOV

 • Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu;kedy vzniká právo na daňové odpisovanie majetku; technické zhodnotenie vs. opravy; predaj rozostavanej stavby; zmarená investícia a iné)
 • Výdavky podmienené zaplatením po 1.1.2020 - zmena pravidiel, upozornenie na najčastejšie chyby
 • Pravidlá pre umorovanie daňovej straty (upozornenie aj na lexcorona daňové straty)
 • Daňové vs. nedaňové výdavky na príkladoch z praxe (PHL, reklama, nepreukázané poradenské služby a iné)
 • Nepeňažné benefity pre zamestnancov ako daňové výdavky spoločnosti (napr. pitný režim; karta vodiča; rôzne kurzy pre zamestnancov; dovolenka nad limit zákona; auto na súkromné účely)
 • Chyby pri dodanení záväzkov po lehote splatnosti, odpis záväzku a dopad na základ dane
 • Medzinárodne zdanenie (licenčné poplatky napr. za kúpu softvéru, kedy sa uplatní zrážková daň a kedy nie)
 • Náklady, výnosy minulých období a ich dopad na základ dane Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  online
  (Pre ochranu Vášho zdravia, prechádzame z fyzickej účasti na školenie formou on-line, ktoré môžete sledovať priamo na Vašom počítači.
  Počas školenia máte možnosť zadávať otázky lektorovi.
  Do 3 pracovných dní Vám sprístupnime celé školenie aj vo forme videozáznamu.)
 • Čo je online sledovanie?

  - 4-5 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky
  - na online sledovanie sa dostanete cez Vaše CUS konto zadaním loginu a hesla zvoleného pri registrácii
  - okrem lektora vidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a môžete si stiahnúť písomné materiály ku školeniu
  - získate navyše videozáznam celého školenia pre Vaše ďalšie používanie
  - počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc
 • Priebeh školenia:

  Začiatok vysielania:   9:00
  1. prestávka:             10:30 - 10:45
  2. prestávka:             12:00 - 12:30
  Vysielanie do:                        14:30
 • Lektor:

  Ing. Soňa Ugróczy
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
  Pomôcka pre vás v xlsx formáte – Evidencia účtovníka
 • Online prístup
  Predplatitelia služieb

  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Prednáška sa mi veľmi páčila, bola vyčerpávajúca, zrozumiteľná s uvádzaním príkladov pre lepšie porozumenie. Celkový môj dojem z prednášky je výborný.

Lenčováďalšie školenia lektoraPozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie na jednom mieste.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Certifikované vzdelávanie

Kontaktujte nás