Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 26. 5. 2020

Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky)
Ing. Vladimír Ozimý, 26. 5. 2020, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Obsah školenia:
 • Podiel na zisku
  • výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do fondov
  • zvýšenie základného imania z nerozdeleného zisku
  • vyplatenie zníženia základného imania
  • vyplatenie dividend
 • Tvorba kapitálových fondov ich použitie a vyplatenie
  • zákonné prvky tvorby kapitálových fondov
  • účtovanie kapitálových fondov
  • tvorba a vyplatenie kapitálových fondov a daňový dopad
 • Tvorba rezervného fondu
 • Záväzky (účtovne aj daňovo)
  • oceneňovanie záväzkov
  • záväzky po splatnosti a daňový dopad
  • premlčanie záväzku a jeho odpis a daňový dopad
  • rezervy ako špecifický záväzok
  • prevzatie záväzku (účtovné a daňovo)
 • Pohľadávky (účtovne a daňovo)
  • oceňovanie pohľadávok
  • tvorba opravnej položky k pohľadávkam
  • použitie a zrušenie opravnej položky k pohľadávkam
  • nákup pohľadávok v rámci podniku a samostatne postúpením
  • odpis pohľadávok
 • Dobropisy a ťarchopisy (účtovne a daňovo)
 • Krátkodobé a dlhodobé záväzky a pohľadávky (kritérium členenia)
 • Záväzky z finančného prenájmu (účtovanie a daňový pohľad)
 • Závislé vzťahy a dopad na ocenenie plnenia (vznik pohľadávky, záväzku a jeho dodanenie a oddanenie)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás