Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorovŠkolenie - 26. 5. 2020

Školenie: Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky)

Obsah školenia :
 • Podiel na zisku
  • výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do fondov
  • zvýšenie základného imania z nerozdeleného zisku
  • vyplatenie zníženia základného imania
  • vyplatenie dividend
 • Tvorba kapitálových fondov ich použitie a vyplatenie
  • zákonné prvky tvorby kapitálových fondov
  • účtovanie kapitálových fondov
  • tvorba a vyplatenie kapitálových fondov a daňový dopad
 • Tvorba rezervného fondu
 • Záväzky (účtovne aj daňovo)
  • oceneňovanie záväzkov
  • záväzky po splatnosti a daňový dopad
  • premlčanie záväzku a jeho odpis a daňový dopad
  • rezervy ako špecifický záväzok
  • prevzatie záväzku (účtovné a daňovo)
 • Pohľadávky (účtovne a daňovo)
  • oceňovanie pohľadávok
  • tvorba opravnej položky k pohľadávkam
  • použitie a zrušenie opravnej položky k pohľadávkam
  • nákup pohľadávok v rámci podniku a samostatne postúpením
  • odpis pohľadávok
 • Dobropisy a ťarchopisy (účtovne a daňovo)
 • Krátkodobé a dlhodobé záväzky a pohľadávky (kritérium členenia)
 • Záväzky z finančného prenájmu (účtovanie a daňový pohľad)
 • Závislé vzťahy a dopad na ocenenie plnenia (vznik pohľadávky, záväzku a jeho dodanenie a oddanenie)
Základné údaje o školení
Miesto konania:
TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: online sledovanie
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:15 Seminár
 • 10:15 - 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 - 12:00 Seminár
 • 12:00 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Vladimír Ozimý
Výborné školenie v súvislostiach a nadväznostiach. Ďakujem aj za plodnú diskusiu a úplnosť zodpovedaných otázok. Diničová
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás