Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Vybrané daňové témy roka 2022

Ing. Soňa Ugróczy
50 Eur s DPH / predplatitelia 0 €

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • Celkovú dĺžku videa 4 hodiny
 • Opakované pozeranie
 • Podrobný pracovný manuál s praktickými príkladmi
 • Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe
 • Všetky témy, ktoré sú obsahom videoškolenia nájdete prehľadne upravené a zostrihané.
 • Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete.

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

Okruh zákona o DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

 • Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane - finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy
 • Pravidlá pre miesto dodania služieb a ich fakturácia – v tuzemsku, do krajín EU, do tretích štátov, práce na stavbe v subdodávke a riziká s tým spojené, príklady služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom (výnimky), moment dodania služby a iné
 • Vznik daňovej povinnosti na príkladoch z praxe - dodanie tovaru v tuzemsku a do zahraničia (intrakomunitárne dodanie tovaru do EU/nadobudnutie tovaru z EU); dodanie tovaru z inštaláciou a montážou, čiastkové a opakované služby, fakturácia prenájmu a elektrickej energie, prijaté služby zo zahraničia z EU/z tretích štátov, refakturácia, preddavky a DPH, bezodplatné dodanie, nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69/12
 • Odpočítanie DPH z aplikačnej praxe - tuzemské faktúry bez príloh, reklama ako daňový výdavok a odpočet DPH, cestovné náhrady z pohľadu DPH, doklady na meno zamestnanca, majetok používaný aj na súkromné účely (iný účel ako podnikanie), časové uplatnenia práva na odpočítanie dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo, a iné),
 • Oprava základu dane § 25 – vyúčtovacie faktúry za energie, reklamácia tovaru dodaného do EU, skonto, vrátenie tovaru/zľava z ceny, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky resp. oneskorene doručený opravný doklad
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – stručné upozornenia
 • Dovoz tovaru z 3.krajín - zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1.1.2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze

Okruh zákona o DANI Z PRÍJMOV

 • Reklama ako daňový výdavok – upozornenia z praxe, pravidlá preukazovania
 • Daňové / nedaňové výdavky na rôznych vybraných príkladoch z praxe
 • Opravy chýb minulých období - náklady, výnosy a ich dopad na základ dane
 • Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – limity na uplatňovanie daňových výdavkov podľa nových pravidiel od 1.1.2022/ 1.5.2022/ 1.9.2022, resp. oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov
 • Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely
 • Nový pohľad na uplatňovanie benefitov zamestnancov od 1.1.2022 do výšky 500 eur za rok
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH

predplatitelia 0 Eur


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Školenie bolo výborne, nové informácie boli zrozumiteľne vysvetlené.

Pernickáďalšie videoškolenia lektoraPrihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty