Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Ako to vyzerá na našich školeniach ? Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Novely daňových zákonov 2021 (daň z príjmov, DPH, daňový poriadok, účtovníctvo)

Ing Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy
50 Eur s DPH

Každé videoškolenie trvá 4-5 hodín a zahŕňa viacero tém, podľa zverejneného obsahu. Ku každej téme prináleží podrobný pracovný manuál vrátane pomocných tabuliek, aktuálnych vzorov tlačív, daňových priznaní a ďalších príloh.

Čo máte v cene?

 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia

krátka ukážka

* ukážka (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)

Obsah školenia:

 • Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021
  • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
  • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EU!
  • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti
  • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
  • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)
  • a ďalšie zmeny zákona
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2021
  • Úprava kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osobya fyzickej osoby v SR
  • Spresnenie vymedzenia príjmov pre účely mikrodaňovníka (15 % sadzba dane), úprava zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka
  • Implementácia úpravy ATAD2, týkajúca sa reverzných hybridných subjektov pri hybridných nesúladoch
  • Zavedenie CFC pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby
  • Oslobodenie od zdanenie plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s COVID
  • Nové protiúnikové opatrenie pre športovcov, umelcov a iné osoby, ktoré sú vyplácané cez sprostredkovateľa
  • Úprava zdanenia kryptomeny
  • Oznamovanie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmo vpriamo správcom dane, zároveň sa navrhuje upustiť od dorovnávania preddavkov na daň
  • Zmeny týkajúce sa žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
  • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov SR a platenie dane
  • Rozšírenie možnosti na darovanie 2 % viazané nie len na finančný dar ale aj nepeňažný dar
  • a ďalšie zmeny zákona
 • Zmeny v zákone o účtovníctve
  • Úprava podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom
  • Pravidlá pre účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Ďalšie zmeny v ekonomických zákonoch
  • Úprava lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly
  • Informácia k zákonu č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020 - nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňový výdavkov - zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dopad na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
  • a iné
;
Zobraziť celý obsah školenia

Videozáznam prehľadne rozčlenený na fragmenty

Videozáznamy striháme a upravujeme pre jednoduchšie prezeranie tak, aby ste potrebné informácie rýchlo našli.

Mzdový špecialista

cena

Videozáznam zo školenia

50,- Eur s DPH


Cena obsahuje:
Trvanie videoškolenia 4-5 hodín
Podrobný pracovný manuál zo školenia
Objednať videoškolenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým videoškoleniam

spokojní zákazníci

Krásny deň, ďakujem vám za profesionálny výklad či po stráne praktickej aj teoretickej.

Anna Šlauková

Prihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty