Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál
Ing. Vladimír Ozimý

Ako upratať dane vo firme - najčastejšie problémy z pohľadu daňového poradcu

Školenie - 7. 10. 2020 Objednať

Obsah školenia

Automobil v kocke od roku 2020 vrátane zmien v zákone o dani z príjmov a DPH:

 • Formy obstarania MV (kúpa, úver, finančný prenájom, operatívny leasing)
 • Odpisovanie motorového vozidla (odpisová skupina, elektromobily a ostatné MV)
 • Predaj motorového vozidla
 • Škoda na motorovom vozidle (opravy, totálna škoda, krádež)
 • Prevádzkové náklady na motorovom vozidle a daňový výdavok
 • Právo na odpočítanie dane pri obstaraní motorového vozidla
 • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely a právo na odpočítanie DPH

Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z príjmov:

 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení a daňový dosah
 • Opravné položky a odpisy pohľadávok zo zmenami od 1. 1. 2020 na príkladoch
 • Zmarená investícia
 • Zmeny v sadzbách dane z príjmov a výpočet preddavkov na daň z príjmov na rok 2020

Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z pridanej hodnoty:

 • Reťazové obchody, priradenia prepravy, určenie miesta dodania tovaru
 • Princíp konsignačných skladov (príklady na vyplnenie SV a DP)
 • Bezodplatné darovanie majetku do 1 700 eur, napr. počítače a tvorba základu dane
 • Oprava základu dane u cestovných kancelárií

Prehľad zmien zákonov pripravovaných pre obdobie od 1.1.2021

Objednať

Odporúčame

Základné údaje o školeníPo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, bolo to pre mňa veľmi prínosné školenie. Zodpovedali ste mi viac nevyjasnených otázok, a na niektoré si musíme ešte v zákone počkať.

Anna Šlauková

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás