Aktuálne zmeny zákona o dani z príjmov a vybrané aplikácie dane z príjmov právnických osôb v príkladoch

Ing. Vladimír Ozimý
Školenie - 15.4.2021 Objednať

Obsah školenia

 • Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku a nedaňového výdavku)
 • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
  • Poskytnutie automobilu na súkromné účely
  • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné)
  • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
  • Výhry pre zamestnancov
 • Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov
  • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
  • Výpožička (pohľad dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
  • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
  • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
  • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
  • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných aut)
 • Bezplatné dodanie majetku
  • Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov) - riziko závislé vzťahy
  • Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)
 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
  • Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)
  • Obchodná vzorka
  • Reklamný predmet
  • Podpora predaja
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)
 • Nový pohľad na daňovú uznateľnosť PHL u daňovníka
 • Medzinárodné zdaňovanie - základné princíp
Objednať

Základné údaje o školení

 • Miesto konania:

  Banská Bystrica
 • Adresa:

  Mestský úrad
  Veľká sieň, 1. poschodie
  ČSA 26 na mape
 • Priebeh školenia:

  Začiatok vysielania:   9:00
  1. prestávka:             10:30 - 10:45
  2. prestávka:             12:00 - 12:30
  Vysielanie do:                        14:30
 • Lektor:

  Ing. Vladimír Ozimý
 • Cena obsahuje:

  Podrobne spracovaný pracovný manuál
  Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia
  Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo
  Pomôcka pre vás v xlsx formáte – Evidencia účtovníka
 • Fyzický vstup
  Online prístup
  Predplatitelia služieb

  79 € s DPH
  69 € s DPH
  0 €

Odporúčame


Objednať školenie jednotlivo Objednať ročný prístup ku všetkým školeniam
Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, školenie bolo poučné aj vďaka odprezentovaniu veľa dobrých praktických príkladov.

Hromadováďalšie školenia lektoraPozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie na jednom mieste.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Certifikované vzdelávanie

Kontaktujte nás