Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál
Ing. Vladimír Ozimý

Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti

Školenie - 5. 5. 2020

Obsah školenia

 • Transferové oceňovanie
  • Dôvody zavedenia transferového oceňovania
  • Závislé osoby v tuzemsku
  • Kontrolovaná transakcia
  • Úprava základu dane
  • Transferová dokumentácia
  • Metódy transferového oceňovania
 • Transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou a daňový dopad
  • Pôžička od spoločníka (konateľa) do spoločnosti
  • Pôžička od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)
  • Prenájom od spoločníka (konateľa) pre spoločnosť
  • Prenájom nehnuteľnosti a princíp transferovej ceny
  • Predaj majetku medzi závislými osobami (spoločník FO a právnická osoba)
 • Používanie majetku firmy spoločníkom (konateľom)
  • Paušalizácia - výdavky k majetku, ktorý má charakter osobnej spotreby
  • Používanie motorového vozidla konateľom (spoločníkom)
  • Cestovné náhrady konateľa
 • Odmena konateľa
 • Podiely na zisku

Odporúčame

Základné údaje o školeníPo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, bolo to pre mňa veľmi prínosné školenie. Zodpovedali ste mi viac nevyjasnených otázok, a na niektoré si musíme ešte v zákone počkať.

Anna Šlauková

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás