Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 28. 4. 2020

Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020
Ing. Vladimír Ozimý, 28. 4. 2020, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Obsah školenia:
 • Daňová problematika v mimoriadnej situácii COVID - 19 (vrátane novelizácie zákona č. 67/2020 Z. z.)
 • Povinnosť hradiť daň vrátane DPH, uplatnenie náhradného termínu splatnosti a riziká sankcii
  • čo je daňový nedoplatok a náhradný termín splatnosti podľajednotlivých daní (daň z príjmov, zrážková daň, DPH, zabezpečovacia daň)
  • hrozí sankcia alebo nie pri úhrade dane v náhradnej lehote podľa lex korona
 • Uplatnenie daňovej straty podľa novelizovaného zákona
  • čo je daňová strata a ako sa uplatňuje za normálnych podmienok
  • ako sa môže uplatniť strata v mimoriadnej situácii
  • v ktorom daňovom priznaní je možné uplatniť daňovú stratu podľa lex korona (vzťahuje sa to aj na hospodárske roky?)
  • ako uplatniť daňovú stratu ak bolo už daňové priznanie za rok 2019 podané
 • Preddavky na daň z príjmov podľa nových pravidiel
  • výpočet preddavkov pre FO a PO
  • platenie preddavkov (preddavkové obdobie), vplyv zmeny lehoty na podanie DP v mimoriadnej situácii, týka sa to aj už podaných DP?
  • uprava platenie preddavkov inak
  • možnosť nehradiť preddavky a uplatniť úhradu v náhradnej lehote, aké sankcie hrozia
  • zánik platenia preddavkov pri poklese tržieb
  • definícia poklesu tržieb na účely zániku platenia preddavkov v mimoriadnej situácii
 • Prerušenie daňového konania a kontroly - možné riziká v mimoriadnej situácii
  • čo je daňové konanie
  • registrácia za platiteľa DPH a na daňovníka v mimoriadnej situácii (môže byť takýto subjekt vôbec zaregistrovaný?)
  • vyrubovacie konanie po skončení daňovej kontroly a vplyv prerušenia daňového konania
  • nadmerný odpočet na DPH a vplyv prerušenia daňového konania
  • podanie žiadosti o úpravu platenia preddavkov inak a vplyv prerušenia konania na túto skutočnosť
 • Daňový preplatok podľa lex korona
  • čo je daňový preplatok
  • kedy sa vráti počas mimoriadnej situácie
  • čo ak nesprávne vyčíslim daňový preplatok počas mimoriadnej situácie a opravou si ho znížim - hrozí mi nejaká sankcia a v akej výške
 • Daň z motorových vozidiel v mimoriadnej situácii pandémie
  • kto platí daň z motorových voziediel a kedy vzniká povinnosť platiť preddavky
  • splatnosť preddavkov podľa zákona č. 361/2014 Z. z o DZMV
  • neplatenie preddavkov počas mimoriadnej situácie pandémie
 • Tržba - pojem za účelom uplatnenia mimoriadnych opatrení
  • odklad platenia odvodov a definícia tržby
  • nárok na príspevok od štátu a počítanie tržby
  • preddavky na daň z príjmov a počítanie tržby
  • rozdielny pohľad na princíp podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva
 • Čo musí daňovník splniť ak si chce nárokovať príspevok od štátu
  • čo všetko musí daňovník čestne prehlásiť
  • aké riziká mu hrozia ak čestné vyhlásenie obsahuje nesprávne informácie pre nárok na príspevok
  • je vôbec možné to splniť vo väzbe na princíp definície podnik v ťažkostiach, splnenie si povinností voči štátu, iné podmienky
  • súhrn opatrení na príspevok od štátu (opatrenie č. 1 až 4)
  • je príspevok od štátu zdaniteľný príjem a ako sa objaví v pojme tržba
 • Zmeny v oblasti miestnych daní ako lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, poplatkové povinnosti
 • Zmeny v oblasti registračných pokladníc počas mimoriadnej situácie
  • oznamovanie zmien
  • ukladanie pokút na mieste
 • Vybraná daňová problematika na záver
  • opravné položky a odpis pohľadávky v daňovom priznaní za rok 2019 a 2020 (porovnanie)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás