Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál
Ing. Vladimír Ozimý

Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu

Školenie - 4. 12. 2019

Obsah školenia

 • Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou
  • výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
  • nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb ako wellnes...)
  • výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzu metodický prístup finančnej správy
  • právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
  • zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
  • cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
  • konateľ a spoločník na pracovnej ceste - práva, povinnosti a vplyv na základ dane
 • Nesplácanie záväzkov a dopad na základ dane, pohľadávky po splatnosti
  • neuhradené záväzky a úprava základu dane
  • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
  • odpis neuhradených záväzkov ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné) a vplyv na základ dane
  • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
  • opravné položka, postúpenie a odpis pohľadávky
 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
  • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
  • tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
  • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kaptiálových fondov, dopad na spoločníka
  • dividendy a daňovo odvodový dopad na spoločníka
  • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie
  • vyplatenie dividedny členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane
 • Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky
  • reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno-daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) - bezplatné dodanie tovaru a služby
  • reklamné predmety z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
  • obchodné vzorky z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
 • Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska
  • prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
  • Refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
  • Refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
  • technické zhodnotenie verzus oprava
  • licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu
 • Oprava základ dane z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • oprava chýb minulých účtovných období a dopad na základ dane a účtovný princíp
  • oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
  • oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH
  • Zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH

Odporúčame

Základné údaje o školeníPo objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.
spokojní zákazníci

Ďakujem veľmi pekne, bolo to pre mňa veľmi prínosné školenie. Zodpovedali ste mi viac nevyjasnených otázok, a na niektoré si musíme ešte v zákone počkať.

Anna Šlauková

ďalšie školenia lektoraNaše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás