Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska

Bonusové materiály

Článok PDF Užitočné pomôcky a vzory
DPH Daň z príjmov Ostatné dane Cestovné náhrady Účtovníctvo Mzdová učtáreň Pracovné právo Aktuálne zmeny Neziskové organizácie

Daňové korálky

Ing. Viera Mezeiová, 28.3.2024

Neznalosť zákona neospravedlňuje, od nového roku aspoň jedenkrát pokutuje

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 6.3.2024

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ing. Viera Mezeiová, 20.2.2024

Blíži sa marec, za daňovým priznaním obzeraj sa starec (aj keď si z neziskovky)

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 12.2.2024

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Ing. Bc. Jana Acsová

Pripočítateľné a odpočítateľné položky ZD

Ing. Vladimír Ozimý

RZD 2023 – Nezdaniteľné časti základu dane

Júlia Pšenková, 30.1.2024

RZD – Veličina pre vykonanie a lehoty pre rok 2023

Júlia Pšenková, 30.1.2024

Zápis do obchodného registra od 1.11.2023

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 30.1.2024

Zmena veličín ZP 2024

Júlia Pšenková, 26.1.2024

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom po skončení zdaňovacieho obdobia

Ing. Viera Mezeiová, 16.1.2024

Spolupráca so živnostníkom na základe obchodných zmlúv

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 16.1.2024

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 2023

Júlia Pšenková, 10.1.2024

Zmena veličín sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2024

Júlia Pšenková, 5.1.2024

Daň zo závislej činnosti zmeny

Júlia Pšenková, 5.1.2024

Medvedie labky, predvianočný zhon a na čo všetko popri tom nezabudnúť v rámci účtovníctva

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 13.12.2023

Lex „konsolidačný, alebo balíček, ktorý je skôr smršťou, ktorá nemá s konsolidáciou nič spoločné

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 12.12.2023

Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa – spočítanie základov dane

Ing. Viera Mezeiová, 7.12.2023

Sponzorský príspevok v športe

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 5.12.2023

Mzda a minimálne mzdové nároky od 1.1.2024

Júlia Pšenková, 1.12.2023

Mzdové zvýhodnenia od 1.1.2024

Júlia Pšenková, 1.12.2023

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky, kedy ju zostaviť, podať či schváliť

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 23.11.2023

Nový riadok v hlásení a prehľade

Ing. Viera Mezeiová, 8.11.2023

Zrážková daň – novinka v zdaňovaní športovcov a športových odborníkov

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 8.11.2023

VZOR ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Ing. Bc. Jana Acsová

VZOR ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA_mikro ÚJ

Ing. Bc. Jana Acsová

Zmena stravného od 1.10.2023

Júlia Pšenková, 11.10.2023

Všetko o fakturácii

Bc. Monika Gajdošová, 11.10.2023

Zákonné formy skončenia pracovného pomeru

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 5.10.2023

Dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa

Júlia Pšenková, 21.9.2023

Spoločník vs. konateľ, práva a povinnosti konateľa, zodpovednosť konateľa

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 22.8.2023

Zákonník práce – mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu – paragraf 122a

Júlia Pšenková, 16.8.2023

Zákonník práce – stravovanie

Júlia Pšenková, 16.8.2023

Životné minimum od 1.7.2023

Júlia Pšenková, 16.8.2023

Cestové náhrady tuzemské

Júlia Pšenková, 16.8.2023

Odpis pohľadávky ako daňový výdavok

Ing. Peter Horniaček, 16.8.2023

Vzor Dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov o podpore v čase skrátenej práce

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor Dohoda o pracovnej činnosti

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor Dohoda o zmene pracovných podmienok

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor domáckej práce v pracovnej zmluve

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor Oznámenie o preradení na inú prácu

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor Ponuka vhodnej práce

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor Výpoveď zamestnávateľa

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor Zmluva o spolupráci so SZČO

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vzor Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom o podpore v čase skrátenej práce

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Čo priniesla novela zákona o dani z príjmov neziskovkám?

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 8.8.2023

Na čo nezabudnúť pri podpise zmluvy o vedení účtovníctva

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 3.8.2023

Aktualizácia súm životného minima od 01. júla 2023 do 30.06.2024

JUDr. Renáta Matejová, 1.8.2023

10 zmien, ktoré by mala priniesť novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 1.8.2023

Pravidlá odpočtu daňovej straty u PO v roku 2023

Ing. Peter Horniaček, 26.7.2023

Zamestnávanie cudzincov

Bc. Monika Gajdošová, 7.7.2023

Súhrn najdôležitejších zmien, ktoré sa viažu k termínu 1.7.2023

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 4.7.2023

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

JUDr. Renáta Matejová, 28.6.2023

Vymáhanie pohľadávok – zákonné možnosti podnikateľa pri neuhradených faktúrach

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 28.6.2023

Daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na stravu od 1.5.2023

Ing. Viera Mezeiová, 14.6.2023

Aktuálny vzor Potvrdenia o prijmoch pre rok 2023 + Zvýšenie hodnoty stravného od 1.6.2023

Ing. Viera Mezeiová, 8.6.2023

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ a mimo EÚ

Bc. Monika Gajdošová, 8.6.2023

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky zo mzdy

JUDr. Renáta Matejová, 2.6.2023

Prehľad povinností organizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Ing. Petr Pazúrik, 22.5.2023

Ako sa brániť pri daňovej kontrole

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 2.5.2023

Marec v parlamente, alebo športovým odborníkom svitá na lepšie časy

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 19.4.2023

Zdanenie plnení poskytovaných zamestnávateľom svojim zamestnancom („zamestnanecké benefity“) – 2.časť

Ing. Viera Mezeiová, 10.4.2023

Dohoda o mieste pravidelného pracoviska

Júlia Pšenková

Pripočítateľné a odpočítateľné položky ZD

Ing. Vladimír Ozimý

Informovanie zamestnanca o pracovných podmienkach zamestnávania

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Pracovná zmluva účinná od 1.11.2022

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Oboznamovací list zamestnancov

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Zmluva o charitatívnej reklame

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Zdanenie plnení poskytovaných zamestnávateľom svojim zamestnancom („zamestnanecké benefity“) – 1. časť

Ing. Viera Mezeiová, 29.3.2023

Zdravotné poistenie – minimálny zdravotný mesačný odvod

Júlia Pšenková, 24.3.2023

Týždeň v parlamente, alebo dobrovoľníci po novom, koncesionárske poplatky zrušené a novinky v zrážkovej pre športovcov

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 21.2.2023

Viete že....(k zákonu č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. – ZDP)

Ing. Viera Mezeiová, 17.2.2023

Zmena v odvodovej odpočítateľnej položke pri DBPŠ a dohôd dôchodcov

Júlia Pšenková, 14.2.2023

Aké zmeny prináša novela zákona o dobrovoľníctve

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 14.2.2023

Potvrdenie o príjme pre zamestnancov za rok 2022

Ing. Viera Mezeiová, 7.2.2023

Týždeň v parlamente, alebo umelci znovu o čosi menej zarobia a doba kešu pokračuje

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 7.2.2023

Zákonník práce – stravovanie

Júlia Pšenková, 1.2.2023

Mzdové zvýhodnenie rok 2023

Júlia Pšenková, 1.2.2023

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky od 1.1.2023

Júlia Pšenková, 30.1.2023

Ako sa účinne brániť pri daňovej kontrole a dôvody zrušenia rozhodnutí daňových úradov

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 25.1.2023

Nestihli ste si vymeniť občiansky preukaz?

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 17.1.2023

Zmeny, ktoré sa týkajú neziskoviek

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 12.1.2023

Ako na predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022?

Miroslav Gandžala, 10.1.2023

Daň z motorových vozidiel 2022

Miroslav Gandžala, 9.1.2023

Zmena v odvodovej odpočítateľnej položke pri DBPŠ a dohôd dôchodcov

Júlia Pšenková, 22.12.2022

Prehľad zmien od 1.1.2023

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 13.12.2022

Príjem plynúci na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce 2023

Ing. Viera Mezeiová, 2.12.2022

Nové sumy stravného a elektronické stravovacie poukážky 2023

Ing. Viera Mezeiová, 22.11.2022

Cestové náhrady od 1.9.2022

Júlia Pšenková, 2.11.2022

Stravovanie zamestnancov, zmena sadzieb od 1.9.2022

Júlia Pšenková, 2.11.2022

Novela o priznaní otcovskej dovolenky od 1.11.2022

Júlia Pšenková, 2.11.2022

Výpočet exekučných zrážok zo mzdy od 1.7.2022

Júlia Pšenková, 2.11.2022

Dávky v nezamestnanosti

Miroslav Gandžala, 26.10.2022

Novela zákonníka práce účinná od 1.11.2022

JUDr. Renáta Matejová, 25.10.2022

Štátna podpora nájomného bývania 2023

Ing. Viera Mezeiová, 13.10.2022

Dohoda o brigádnickej práci študentov

JUDr. Renáta Matejová, 28.9.2022

Základná úroková sadzba ECB vzrástla, porastú aj pokuty a úroky

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 28.9.2022

Novela zákona zmení pravidlá transferového oceňovania

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 28.9.2022

Pravidlo druhej šance zníži riziko pokút

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 28.9.2022

Digitalizácia účtovníctva

Ing. Edita Svoreňová, 26.9.2022

Minimálna mzda a mzdové nároky. Nelegálne zamestnávanie

Ing. Edita Svoreňová, 26.9.2022

Určenie závislých osôb z dôvodu transferového oceňovania

Ing. Edita Svoreňová, 10.9.2022

Súbeh zamestnania a živnosti v súvislosti s odvodmi

Miroslav Gandžala, 30.8.2022

V septembri možno nepadne len vláda ale aj slovensko.sk, či rezervačné systémy v klientských centrách

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 1.8.2022

Keď ani notári nevedia, čo im máte nahlásiť alebo chaos pri nahlasovaní 2%

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 1.8.2022

Účtovné závierky neziskových účtovných jednotiek budú vo verejnej časti registra až od tohto roku

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 1.8.2022

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.7.2022 (1.10.2022)

Miroslav Gandžala, 14.7.2022

Cestovné náhrady tuzemské - zmeny sadzby stravného

Júlia Pšenková, 6.7.2022

Stravovanie zamestnancov v kocke

Júlia Pšenková, 6.7.2022

Komplexne spracovaná problematika daňového bonusu na deti vrátane zmien

Júlia Pšenková, 13.6.2022

Finančným sprostredkovateľom svitá na lepšie časy v oblasti DPH

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 13.6.2022

Nové branné cvičenie Finančnej správy

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 30.5.2022

Dohoda o podaní žiadosti - kurzarbeit

JUDr. Renáta Matejová, 12.5.2022

Ešte do 31.5. nestresujte so zmenami v obchodnom registri

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 10.5.2022

Príspevok na ubytovanie odídenca z Ukrajiny z hľadiska zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček, 11.4.2022

Čo by ste zlepšili alebo zmenili v účtovníctve? Aké legislatívne zmeny by priniesli zlepšenie v tejto oblasti?

Miroslav Gandžala, 11.4.2022

Podmienky zamestnávania utečencov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine

JUDr. Renáta Matejová, 25.3.2022

E-faktúra sa stáva relitou

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 23.3.2022

Nepodanie daňového priznania v termíne a neoznámenie odkladu podania daňového priznania

Miroslav Gandžala, 21.3.2022

Zmeny v daňovom priznaní za rok 2021

Miroslav Gandžala, 21.3.2022

Charitatívna reklama môže pomôcť podnikateľom aj neziskovkám v súvislosti s pomocou vojnou skúšanej Ukrajine

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 17.3.2022

Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie

Júlia Pšenková, 3.3.2022

Komplet vypracované DP z príjmov zo zdrojov v zahraničí - daňové priznanie A a daňové priznanie B

Miroslav Gandžala, 1.3.2022

Ročné zúčtovanie 2021 a nové podmienky nároku na daňový bonus na dieťa

Ing. Viera Mezeiová, 28.2.2022

Quo Vadis účtovníctvo?

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 22.2.2022

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela / manželku

Júlia Pšenková, 21.2.2022

Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcov a na doplnkové dôchodkové poistenie

Júlia Pšenková, 21.2.2022

Daňový bonus 2021

Miroslav Gandžala, 21.2.2022

Týka sa transferové oceňovanie aj neziskových organizácií?

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 16.2.2022

Čo všetko nového prináša rok 2020 pre účtovníkov?

Miroslav Gandžala, 14.2.2022

Daň z príjmov FO za rok 2021

Miroslav Gandžala, 10.2.2022

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v príkladoch

Ing. Viera Mezeiová, 7.2.2022

2% - dokedy minúť, na čo minuť a kedy zverejniť použitie?

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 31.1.2022

Aj neziskovky už budú podávať závierky elektronicky

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 24.1.2022

Príjmy podľa autorského zákona, ich zdaňovanie, nahlasovanie a odvodová povinnosť

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 15.1.2022

Nepodaný prehľad do päť dní bez pokuty

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 15.1.2022

Daň z motorových vozidiel v praxi - 3. časť

Miroslav Gandžala, 12.1.2022

Daň z motorových vozidiel v praxi - 2. časť

Miroslav Gandžala, 11.1.2022

Daň z motorových vozidiel v praxi - 1. časť

Miroslav Gandžala, 10.1.2022

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022

Miroslav Gandžala, 9.1.2022

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 21.12.2021

Ako je to s uznateľnosťou výdavkov na testovanie a ich preplácaním zamestnancom?

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 13.12.2021

Daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na stravovacie návyky v kocke

Ing. Viera Mezeiová, 7.12.2021

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

JUDr. Renáta Matejová, 2.12.2021

Časové rozlišovanie nákladov a výnosov na prelome účtovných období

Ing. Bc. Jana Acsová, 30.11.2021

Mzdové zvýhodnenia v roku 2022

Júlia Pšenková, 25.11.2021

Prelom roka v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková, 25.11.2021

Koniec kartičiek a žltých lístkov

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 25.11.2021

Minimálna mzda pre rok 2022

Júlia Pšenková, 16.11.2021

Postup step-by-step na vyplnenie formulára Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie

Miroslav Gandžala, 16.11.2021

Aké zmeny prinesie novela daňového poriadku?

Ing. Jaroslava Lukačovičová, 11.11.2021

Aké zmeny prinesie novela zákonníka práce účinná od 1.8.2022

JUDr. Renáta Matejová, 5.11.2021

Novela zákona o dani z príjmov platné od 1. januára 2022

Ing. Viera Mezeiová, 2.11.2021

Informácia k podávaniu daňového priznania k DPH v rámci osobitnej úpravy uplatňovania dane - One Stop Shop (OSS)

Finančné riaditeľstvo SR, 25.10.2021

Prístup do Sociálne poisťovne od 1.1.2020 návod "step-by-step"

Miroslav Gandžala, 20.10.2021

Prechod prihlasovania klientov Sociálnej poisťovne z "Grid" karty na bezpečnejšie prihlasovanie do "e-Služieb" a k tomu potrebný vzor splnomocnenia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 14.10.2021

Splnomocnenie na zastupovanie pri elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Zmena prihlasovania do Sociálnej poisťovne - najčastejšie otázky a odpovede

Inštitúcie, 13.10.2021

eKasa - oprávnenia. Ako postupovať na získanie oprávnenia k reportom eKasa?

Miroslav Gandžala, 13.10.2021

Splnomocnenie na prístup k systému eKasa v rozsahu Administrátor

Miroslav Gandžala

Informácia k výkonu daňovej kontroly dane z príjmov...

Finančné riaditeľstvo SR, 12.10.2021

Vzor zmluvy o vedení účtovníctva

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Zmeny v oznamovacích povinnostiach pre ZP od 1.10.2021

Júlia Pšenková, 6.10.2021

Očkovacia lotéria §30q, §30r, §30s

Ing. Viera Mezeiová, 6.10.2021

Miestne zisťovanie v praxi a judikatúra 1. časť

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 6.10.2021

Miestne zisťovanie v praxi a judikatúra 2. časť

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 6.10.2021

Príklad daňového priznania s príjmami zo zdrojov v zahraničí typ A - zamestnanie - 2020

Miroslav Gandžala, 21.9.2021

Príklad daňového priznania s príjmami zo zdrojov v zahraničí typ B - SZČO - 2020

Miroslav Gandžala, 21.9.2021

Daňové priznanie - príjmy zo zdrojov v zahraničí

Miroslav Gandžala, 21.9.2021

Pracovnoprávne vzťahy v kontexte pandemických opatrení a "očkovacieho zákona"

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 17.9.2021

Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania sú limitované

Inšpektorát práce, 13.9.2021

Daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov veku

Júlia Pšenková, 1.9.2021

Vybavenie kuchynky a kancelárií pre zemestnancov z pohľadu zákona o dani z príjmov a DPH

Ing. Peter Horniaček, 1.9.2021

Ako je to s výpomocou rodinných príslušníkov pri podnikaní (aj po novele od 1.1.2020)?

Miroslav Gandžala, 23.8.2021

Dobrovoľné a povinné poistné pri závislej činnosti

Ing. Viera Mezeiová, 18.8.2021

Daňový bonus na vyživované deti a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí

Ing. Viera Mezeiová, 18.8.2021

Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.7.2021

Miroslav Gandžala, 11.8.2021

Dovolenka

JUDr. Renáta Matejová, 9.8.2021

Povinné a odporúčané náležitosti zmluvy o vedení účtovníctva 1.časť

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 30.7.2021

Povinné a odporúčané náležitosti zmluvy o vedení účtovníctva 2.časť

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 30.7.2021

Exekúcie a zrážky po zmene životného minima od 1.7.2021

Júlia Pšenková, 28.7.2021

Rekreačné poukazy v roku 2021

Júlia Pšenková, 16.7.2021

Životné minimum od 1.7.2021

Júlia Pšenková, 16.7.2021

Prečo poberateľ príjmov z prenájmu nehnuteľnosti nie je účtovnou jednotkou?

Ing. Bc. Jana Acsová, 14.7.2021

Trestné činy účtovníkov a daňových poradcov - 1. časť

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 29.6.2021

Trestné činy účtovníkov a daňových poradcov - 2. časť

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., 29.6.2021

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Júlia Pšenková, 24.6.2021

Konateľ spoločnosti a pracovný pomer

JUDr. Renáta Matejová, 22.6.2021

§ 34 ZDP Platenie preddavkov na daň fyzických osôb

Ing. Bc. Jana Acsová, 10.6.2021

Prehľad sociálneho poistného 2021

Júlia Pšenková, 14.5.2021

Výpomoc rodinného príslušníka a nelegálne zamestnávanie

JUDr. Renáta Matejová, 13.5.2021

Zamestnanec a mzda

Ing. Viera Mezeiová, 7.5.2021

Stravovanie dohodárov

Ing. Viera Mezeiová, 3.5.2021

Päť najčastejších oblastí preverovania daňovej kontroly pre daň z príjmov

Ing. Milan Kúdela, 21.4.2021

Upustenie od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Ing. Peter Horniaček, 20.4.2021

Stravovanie zamestnancov

JUDr. Renáta Matejová, 9.4.2021

Lehota na podanie DP k dani z príjmov za ZO 2020 a zmena v spôsobe jej predĺženia

Ing. Peter Horniaček, 9.4.2021

Zisťovanie základu dane za ZO 2020 u PO v súvislosti s príspevkami prvej pomoci oslobodenými od dane

Ing. Peter Horniaček, 9.4.2021

Invalidný dôchodca z pohľadu odvodov

Júlia Pšenková, 8.4.2021

Zápočtový list

Júlia Pšenková, 8.4.2021

Dávka "tehotenské"

Júlia Pšenková, 8.4.2021

Skúsenosti s daňovou kontrolou

Ing. Milan Kúdela, 26.3.2021

Riadenie obchodného rizika

Ing. Milan Kúdela, 26.3.2021

Príjmy zo závislej činnosti a daňové priznanie

Ing. Viera Mezeiová, 19.3.2021

Podávam dodatočné daňové priznanie

Ing. Viera Mezeiová, 19.3.2021

Stravovanie zamestnancov

Ing. Viera Mezeiová, 19.3.2021

Evidencia účtovníka

Miroslav Gandžala, 8.3.2021

Členenie DPH - demo

Miroslav Gandžala, 8.3.2021

Zvýšenie daňového bonusu od 1.7.2021

Ing. Peter Horniaček, 1.3.2021

Použitie zníženej sadzby dane u FO

Ing. Peter Horniaček, 1.3.2021

Použitie zníženej sadzby dane u PO

Ing. Peter Horniaček, 1.3.2021

Zisťovanie základu dane za zdaňovanie obdobie 2020 u FO

Ing. Peter Horniaček, 1.3.2021

Ročné zúčtovanie dane - nezdaniteľné časti základu dane

Júlia Pšenková, 27.2.2021

Zavedenie IČPV v sociálnej poisťovni

Júlia Pšenková, 27.2.2021

Ročné zúčtovanie dane - NČZD na manželského partnera

Júlia Pšenková, 27.2.2021

Faktúry z predchádzajúceho roka a DPH

Miroslav Gandžala, 27.2.2021

Čo nám priniesla novela zákonníka práce účinná od 1.3.2021

JUDr. Renáta Matejová, 24.2.2021

Aplikačné riziká novely o DPH k 1.1.2021

Ing. Milan Kúdela, 18.2.2021

Testovanie na COVID-19 zamestnancov, uhradené z prostriedkov zamestnávateľa

Ing. Viera Mezeiová, 10.2.2021

Ročné zúčtovanie 2020 a nové podmienky nároku na daňový bonus na dieťa

Ing. Viera Mezeiová, 10.2.2021

Čo potrebuje vedieť mzdová účtovnícka k ročnému zúčtovaniu dane

Ing. Martina Švaňová, 19.1.2021

Najdôležitejšie legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2021

Ing. Martina Švaňová, 19.1.2021

Príjmy zo závislej činnosti v roku 2021

Ing. Viera Mezeiová, 19.1.2021

Poradenstvo: Personalistika a pracovné právo

JUDr. Renáta Matejová, 19.1.2021

Prepúšťanie zamestnancov v čase koronakrízy

JUDr. Renáta Matejová, 19.1.2021

Poradenstvo: Daň z príjmov právnických osôb

Ing. Peter Horniaček, 19.1.2021

Neukončené vyhlásenie na zdanenie príjmov

Ing. Viera Mezeiová, 15.1.2021

Zmena v príplatkoch ku mzde 2021

Júlia Pšenková, 8.1.2021

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre sociáne poistenie od 1.1.2021

Júlia Pšenková, 8.1.2021

Ukončenie pracovného pomeru - povinnosti, chyby

Júlia Pšenková, 8.1.2021

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Júlia Pšenková, 8.1.2021

Koniec a začiatok roka v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková, 8.1.2021

Minimálna mzda a mzdové nároky 2021

Júlia Pšenková, 8.1.2021
Prihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty