Letná škola účtovníctva a daní

Najdôležitejšie témy roka 2020 v prehľadných videozáznamoch

7 videozáznamov k témam, ktoré vás doteraz najviac zaujali

Vyberte si tému, čo Vás zaujíma a začnite sa vzdelávať už dnes. V jednotlivých videách nájdete názory viacerých lektorov k najvýznamnejším témam. Zostrihy sú prehľadné a umožňujú jednoducho vyhľadať časť záznamu, ktorú práve potrebujete.

Každý videozáznam môžete mať jednotlivo za 25 € s DPH alebo všetky spolu len za 99 € s DPH

Cestovné náhrady (3 hod, 18 min.)

Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Milan Kúdela a Júlia Pšenková

Zobraziť obsah videoškolenia

 • Cestovné náhrady – základné princípy (42 min.)
 • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (13 min.)
 • Paušalizácia cestovných náhrad (9 min.)
 • Cestovné náhrady – z pohľadu zamestnanca (12 min.)
 • Pracovná cesta (36 min.)
 • Cestovné náhrady zamestnancov pri tuzemskej pracovnej ceste (28 min.)
 • Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely (11 min.)
 • Zahraničná pracovná cesta (50 min.)
objednať za 25 €

Odpisovanie majetku v daniach a účtovníctve (2 hod, 26 min.)

Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Ondrej Baláž

Zobraziť obsah videoškolenia

 • Odpisovanie majetku (36 min.)
 • Prerušenie odpisovania (15 min.)
 • Technické zhodnotenie verzus oprava (19 min.)
 • Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovné odpisy (19 min.)
 • Hmotný a nehmotný majetok z daňového hľadiska (37 min.)
 • Postup pri výpočte daňových odpisov (20 min.)
objednať za 25 €

Daň z pridanej hodnoty – základy (2 hod, 23 min.)

Ing Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy

Zobraziť obsah videoškolenia

 • Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť (7 min.)
 • Registrácia zdaniteľných osôb (28 min.)
 • Dodanie tovaru (§ 8) (21 min.)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu ( § 11 a § 11a) (29 min.)
 • Miesto dodania služby (16 min.)
 • Základ dane z pohľadu DPH (21 min.)
 • Vznik a uplatnenie práva na odpočítanie dane podľa § 49-51 (13 min.)
 • DPH v čase pandémie COVID19 (8 min.)
objednať za 25 €

Daň z pridanej hodnoty – fakturácia a vykazovanie (0 hod, 57 min.)

Ing Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy

Zobraziť obsah videoškolenia

 • Fakturácia (lehoty, odkazy, elektronické faktúry) (4 min.)
 • Fakturácia ( § 71 až § 76) (24 min.)
 • Súhrnný výkaz (10 min.)
 • Kontrolný výkaz (19 min.)
objednať za 25 €

Daňové priznanie PO za rok 2019 (2 hod, 3 min.)

Ing. Vladimír Ozimý

Zobraziť obsah videoškolenia

 • Povinnosti viažuce sa na podanie DP (42 min.)
 • Položky upravujúce základ dane + daňová licencia (6 min.)
 • Daňový a nedaňový výdavok (22 min.)
 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení ( § 17 ods. 19) – DP r. 140 a 270 (24 min.)
 • Daňové priznanie v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (schválené dňa 2.4.2020) (17 min.)
 • Dodatočné daňové priznanie a sankcie v mimoriadnej situácii (9 min.)
 • Daňová strata a jej uplatnenie (3 min.)
objednať za 25 €

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2020 (3 hod, 14 min.)

Ing. Vladimír Ozimý

Zobraziť obsah videoškolenia

 • Najdôležitejšie zmeny v ZDP od 1.1.2020 (14 min.)
 • Preddavky na daň z príjmov od. 1.1.2020 (8 min.)
 • Zmeny v základných pojmoch (§ 2 ZDP) (4 min.)
 • Zmeny v definícii dividendy od 1.1.2020 (§ 3 ods. 1 písm. e) a §16 ZDP) (7 min.)
 • Zmeny v oblasti príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) od 1.1.2020 (14 min.)
 • Oslobodené príjmy u fyzických osôb podľa § 9 ZDP (zmeny) a práv. osôb (10 min.)
 • Zmeny v § 17 ZDP (položky upravujúce základ dane) (36 min.)
 • Zmeny v oblasti opravných položiek a rezerv v § 20 ZDP (5 min.)
 • Zmeny v oblasti nedaňových výdavkov (§ 21 ZDP) (9 min.)
 • Zavedenie novej odpisovej skupiny (3 min.)
 • Zmeny v oblasti uplatňovania daňovej straty (§ 30) (7 min.)
 • Balík zmien vo vzťahu zamestnanec a zamestnávateľ (§ 35 až § 40 ZDP) + Zmeny registračných princípov podľa § 49a ZDP od 1.1.2021 (7 min.)
 • Zdaňovanie hybridných nesúladov (§17i ZDP, § 45 ZDP) (5 min.)
 • Daňové nedoplatky a úrok z omeškania - (§ 10 a § 12 zákona č. 67/2020 Z. z.) (15 min.)
 • Odpočet daňovej straty podľa - § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. (lex korona) (12 min.)
 • Preddavky na daň z príjmov (17 min.)
 • Prerušenie daňovej kontroly a daňového konania, počas pandémie (8 min.)
 • Preplatky na dani z príjmov v obdobím pandémie (§10a zákona č. 67/2020 Z. z.) (13 min.)
objednať za 25 €

DPH vybrané kapitoly pre pokročilých (1 hod, 54 min.)

Ing Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy

Zobraziť obsah videoškolenia

 • Oprava základu dane a dane (16 min.)
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (26 min.)
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu §43 od 1.1.2020 (18 min.)
 • Uplatňovanie DPH pri dodaní a nájme nehnuteľnosti §38 po 1.1.2019,2020 (12 min.)
 • Aplikačné problémy § 69 ZDPH (14 min.)
 • Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2020 (12 min.)
 • Režim call of stock (§ 8a ZoDPH a § 11a ZoDPH) (16 min.)
objednať za 25 €

cena

Letná škola komplet
99,- € s DPH.

Každý videozáznam jednotlivo
25,- € s DPH.

Objednať


Máte otázky?

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Priezvisko

Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Kontaktný telefón
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Správa
 • Aký je teraz rok? (antispam)

 

 

 

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Podmienky účasti na fyzických vstupoch

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás