Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Lektorský tím

Profesionálny tím lektorov, daňových poradcov, audítorov a špecialistov z praxe

Daňová legislatíva SR

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca SKDP

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

Ing. Bc. Jana Acsová

Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

Ing. Soňa Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

Ing. Radoslav Hrbál

Daňový poradca SKDP a audítor SKAU

Poradca v operatívnom poradenstve

Ing. Viera Mezeiová

Ministersvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Poradca v operatívnom poradenstve

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

Lektor

Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca SKDP

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

Ing. Bc. Jana Acsová

Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

Ing. Ondrej Baláž

Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva

Poradca v operatívnom poradenstve

Ing. Mária Cvečková

Audítorka SKAU

Lektor

Peter Šághy

Špecialista v odbore digitalizácia účtovníctva

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

Mzdy, pracovné a obchodné právo

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdy v praxi

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

JUDr. Renáta Matejová

Odborníčka na pracovné právo

Lektor

Ing. Martina Švaňová

Odborníčka na mzdy, odvody, dane a pracovné právo

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Odborník na pracovné a obchodné právo

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

Bc. Monika Gajdošová

Účtovníčka so špecializáciou na mzdy a personalitiku

Poradca v operatívnom poradenstve

Účtovníctvo a dane neziskových organizácií

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Špecialistka na neziskovky

Lektor Poradca v operatívnom poradenstve

Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií

Ing. Mária Cvečková

Audítorka SKAU

Lektor

Odborný garant pre certifikované vzdelávanie

Ing. Jana Stašová, PhD.

Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica