Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska
Súčasťou videokurzu sú aj
 • editovateľné vzory účtovnej smernice
 • editovateľné vzory inventúrnych súpisov
 • vzor odpisového plánu
Videokurz s lektorkou, daňovou poradkyňou a audítorkou SKAU Ing. Bc. Janou Acsovou, mapuje tie najnevyhnutnejšie body, ktoré by mala obsahovať komplexná interná účtovná smernica. Lektorka sa vo výklade venuje aplikácii účtovných predpisov v praxi bežnej mikro účtovnej jednotky a ich zachyteniu v interných dokumentoch. Pracovný materiál k videokurzu je spracovaný v editovateľnom formáte a obsahuje kompletný vzor internej smernice, ktorý je možné upraviť pre potreby vášho účtovníctva a následne využívať vo vašej praxi.

čo videokurz obsahuje

 • 5 hodín vzdelávania formou videozáznamov

 • Prehľadné rozdelenie na kapitoly

 • K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

 • Praktické príklady

 • Vystavenie potvrdenia

 • Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní


 

Zakúpením získate

 1. Prístup k špecializovanému videokurzu Sprievodca internými smernicami v podvojnom účtovníctve podnikateľov
 2. Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní
 3. Študijné materiály v elektronickej podobe
 4. Počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí
 5. Vydanie potvrdenia o absolvovaní
Objednať videokurz

kapitoly videokurzu

  • Úvodné ustanovenia
  • Identifikácia účtovnej jednotky
  • Predmet činnosti
  • Aplikácia vykonávacích predpisov pre oblasť účtovníctva
  • Účel smernice
  • Účtovný softvér
  • Forma vedenia účtovných záznamov
  • Účtovné knihy, účtový rozvrh, číselníky, symboly a skratky
  • Uchovávanie účtovnej dokumentácie
  • Dlhodobý majetok (ÚT0)
  • Dlhodobý majetok nehmotný (druhové vymedzenie, oceňovanie, odpisovanie)
  • Dlhodobý majetok hmotný (druhové vymedzenie, oceňovanie, odpisovanie)
  • Dlhodobý majetok finančný (druhové vymedzenie, oceňovanie)
  • Zásoby (ÚT1)
  • Spôsob účtovania zásob
  • Materiál (druhové vymedzenie, skladové hospodárstvo, oceňovanie, materiál na priamu spotrebu, prirodzené úbytky)
  • Osobitný postup UJ pri účtovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky
  • Tovar (druhové vymedzenie, skladové hospodárstvo, oceňovanie, vedľajšie náklady obstarania, stanovená doba spotreby, prirodzené úbytky)
  • Finančný majetok (ÚT2)
  • Finančný majetok krátkodobý (druhové vymedzenie, oceňovanie)
  • Osobitný postup UJ pri účtovaní stravovacích poukážok
  • Osobitný postup UJ pri vyúčtovaní zahraničných pracovných ciest
  • Pohľadávky, záväzky, časové rozlíšenie (ÚT3)
  • Pohľadávky (druhové vymedzenie, oceňovanie)
  • Záväzky (druhové vymedzenie, oceňovanie)
  • Účty s možnosťou vykázania v aktívach aj v pasívach
  • Účtovanie časového rozlíšenia
  • Rezervy (ÚT3)
  • Rezervy (druhové vymedzenie, oceňovanie, účtovanie, časové hľadisko)
  • Významnosť
  • Významnosť na účely účtovnej závierky
  • Významnosť na účely opráv chýb minulých účtovných období
  • Významnosť na účely časového rozlíšenia
  • Inventarizácia
  • Inventarizácia dlhodobého majetku
  • Dlhodobý hmotný majetok
  • Dlhodobý nehmotný majetok
  • Dlhodobý finančný majetok
  • Odporúčania k oceneniu, odporúčania k vyradeniu z účtovníctva
  • Inventarizácia zásob
  • Materiál (inventarizácia, oceňovanie, vykázanie, vyraďovanie)
  • Tovar (inventarizácia, oceňovanie, vykázanie, vyraďovanie)
  • Inventarizácia finančného majetku krátkodobého
  • Inventarizácia pohľadávok
  • Pohľadávky po splatnosti
  • Odporúčania k vyradeniu z účtovníctva (odpisu)
  • Inventarizácia záväzkov
  • Záväzky po splatnosti
  • Odporúčania k vyradeniu z účtovníctva
  • Vzory (inventúrny súpis, inventarizačný zápis)
  • Menovanie členov inventarizačnej komisie
  • Formálne zabezpečenie inventúry
  • Inventarizácia vlastného imania
  • Inventarizácia účtov časového rozlíšenia
  • Časový harmonogram uzávierkových prác
  • Dátum zostavenia účtovnej závierky
  • STOP termín
  • Uzávierkové práce so záväzkami
  • Uzatváranie knihy došlých faktúr
  • Uzatváranie záväzkov daňových
  • Uzatváranie záväzkov voči spoločníkom
  • Uzatváranie ostatných záväzkov
  • Uzávierkové práce s pohľadávkami
  • Uzatváranie knihy vystavených faktúr
  • Uzatváranie pohľadávok daňových
  • Uzatváranie pohľadávok voči spoločníkom
  • Uzatváranie ostatných pohľadávok
  • Uzávierkové práce dlhodobého majetku
  • Uzávierkové práce spojené so zásobami
  • Uzávierkové práce časového rozlíšenia aktív a pasív
  • Uzávierkové práce vlastného imania
  • Zrušovacie ustanovenia
  • Počet vyhotovení a rozdeľovník
  • Prílohy a vzory
  • Súvisiace právne predpisy

Výhodnejšia cena pri absolvovaní všetkých troch videokurzov

Vyberte si rozsah vzdelávania ako vám vyhovuje
Jeden videokurz

Vybraný videokurz rozčlenený na prehľadné kapitoly

99 € s DPH

 • Podrobný pracovný manuál
 • Vystavenie potvrdenia o absolvovaní
Objednať


Idete do toho?

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0902 551 199

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Priezvisko

Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Kontaktný telefón
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Správa
 • Aký je teraz rok? (antispam)

Prihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty