Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste. Prihláste sa k odberu noviniek
Prihlásenie
Registrácia
Zabudnuté údaje?
menu  
Centrum účtovníkov Slovenska
Komplexne spracované informácie v jednom videokurze
Videokurz je určený pre účtovníkov, ktorí sa chcú zdokonaliť v prácach súvisiacich s uzatváraním účtovníctva a potvrdiť si súlad svojich postupov s platnou legislatívou. Videokurz prezentuje odporúčané postupy pri inventarizácii a účtovnej uzávierke z pohľadu audítorky Ing. Márie Cvečkovej. Súčasťou videokurzu sú aj editovateľné vzory inventúrnych súpisov pre jednotlivé druhy majetku a záväzkov.

čo videokurz obsahuje

 • 9 hodín vzdelávania formou videozáznamov

 • Editovateľné vzory inventúrnych súpisov vo formáte .xlsx

 • Prehľadné rozdelenie na kapitoly

 • K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

 • Praktické príklady

 • Vystavenie potvrdenia

 • Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní


 

Zakúpením získate

 1. Prístup k špecializovanému videokurzu Inventúra, inventarizácia a závierkové práce v podvojnom účtovníctve
 2. Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní
 3. Študijné materiály v elektronickej podobe
 4. Počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí
 5. Vydanie potvrdenia o absolvovaní
Objednať videokurz

kapitoly videokurzu

  • Právna úprava podvojného účtovníctva platná v SR
  • Kvalitatívne požiadavky na vedenie účtovníctva a účtovnú závierku podnikateľského subjektu
  • Monitorovanie platnej legislatívy vo vzťahu ku konkrétnej účtovnej jednotke, monitorovanie účtovných politík, oceňovacích metód a postupov účtovania
  • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
  • Závierkové práce komplexne
  • Inventarizačné rozdiely
  • Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
  • Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad
  • Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv
  • Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu
  • Rezervy ako budúce záväzky
  • Úprava hodnoty záväzkov
  • Kurzové rozdiely
  • Časové rozlíšenie
  • Úprava čistej hodnoty zákazky
  • Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov
  • Odložená daň
  • Podsúvahové účty
  • Splatná daň z príjmov PO
  • Upravujúce účtovné prípady
  • Zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky podľa veľkostných kritérií, odlišnosti v štruktúre a v rozsahu zverejňovania
  • Úplnosť účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve
  • Ukončená závierka s prílohami v „šanóne“ profesionálneho účtovníka

Výhodnejšia cena pri absolvovaní všetkých troch videokurzov

Vyberte si rozsah vzdelávania ako vám vyhovuje
Jeden videokurz

Vybraný videokurz rozčlenený na prehľadné kapitoly

99 € s DPH

 • Podrobný pracovný manuál
 • Vystavenie potvrdenia o absolvovaní
Objednať


Idete do toho?

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0902 551 199

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Priezvisko

Mám zaplatené ročné predplatné služieb CUS

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Kontaktný telefón
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Správa
 • Aký je teraz rok? (antispam)

Prihlásenie k odberu newslettra

Ak si želáte dostávať ponuky aktuálnych seminárov a odborné články zadarmo, zadajte prosím vašu mailovú adresu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Experti na vzdelávanie

Vždy najnovšie informácie k daňovým, účtovným a mzdovým zákonom

Naša spoločnosť

Lektori

Referencie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Kontakt

V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.


048 414 66 36

0918 780 129

info@cus.sk


Kontaktný formulár

Zobraziť všetky kontakty