Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál

Popis

Stačí si zriadiť jedno firemné konto a máte zaistených 10 vstupov pre vás, alebo vašich zamestnancov na akékoľvek naše školenie. S najlepšími expertmi z praxe.

 

 • Ing. Vladimír Ozimý
 • Ing. Ján Minársky
 • Ing. Ondrej Baláž
 • Ing. Bc. Jana Acsová

 

 • Ing. Milan Kúdela
 • JUDr. Marcela Macová PhD
 • Júlia Pšenková

 

 

Záleží na vás akú kombináciu si zvolíte. Napríklad jeden zamestnanec a 10 vstupov alebo
5 zamestnancov na 2 vstupy počas roka.

Školenia si nemusíte vybrať ihneď, rozhodnite sa kedykoľvek počas roka.

Vy sa rozhodujete o tom ako a koľko sa budete vzdelávať.

Cena

Budete prekvapení ale cena je
len 490 € vrátane DPH.

Pri platbe teraz ušetríte
minimálne 200 €

Bežne za 10 vstupov na účtovné, daňové a mzdové
školenia u nás zaplatíte od 690 do 790 €.

kúpiť teraz

 

Čo všetko máte v cene?
 • 10 vstupov (fyzicky alebo online) na akékoľvek školenia podľa vlastného výberu.
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe
 • Vyberať si môžete až zo 66 termínov k aktuálnym zmenám v legislatíve
 • Videozáznam z každého navštíveného školenia na ďalšie neobmedzené používanie

Kompletné poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva a miezd


Ak potrebujete vo firme vyriešiť aj kompletné poradenstvo z oblasti daní, účtovníctva a miezd, máte možnosť si ho objednať na obdobie jedného roka za cenu 199 € vrátane DPH.


Viac informácií

 

Zobraziť termíny školení pre:

 • Bratislava
 • Banská Bystrica
 • Košice
 • Žilina
 • Trenčín
 • Komárno

 

 

Termíny školení Bratislava

 • V prednáškovej sále
 • Online
Dátum Lektor Názov školenia Cena
5. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH 79 € s DPH
17. 12. 2019 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
28. 1. 2020 Júlia Pšenková Komentáre k zákonníku práce s ohľadom na novely a veličiny platné od roku 2020. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 69 € s DPH
5. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Fyzické osoby 2019 - účtovníctvo, evidencie a daňové priznanie 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Milan Kúdela Medzinárodné zdaňovanie 79 € s DPH
26. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
27. 2. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. 69 € s DPH
16. 4. 2020 Júlia Pšenková Odmeny, odvody a dane štatutárov 79 € s DPH
29. 4. 2020 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
5. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty 69 € s DPH
6. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
19. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve 69 € s DPH
28. 5. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovanie zásob v praktických príkladoch 69 € s DPH
9. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Účtovný vs. daňový náklad - najčastejšie chyby a omyly v praxi 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov
Dátum Lektor Názov školenia Cena
19. 11. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. 69 € s DPH
26. 11. 2019 Júlia Pšenková Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. 79 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
4. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
5. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH 79 € s DPH
10. 12. 2019 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Aktuálne a pripravované zmeny zákonov. 79 € s DPH
11. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov 69 € s DPH
11. 12. 2019 Júlia Pšenková Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania 79 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti 69 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
17. 12. 2019 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia za rok 2019 79 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
15. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
16. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
21. 1. 2020 Júlia Pšenková Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi 79 € s DPH
22. 1. 2020 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
28. 1. 2020 Júlia Pšenková Komentáre k zákonníku práce s ohľadom na novely a veličiny platné od roku 2020. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 69 € s DPH
29. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 79 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi 69 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Reklama komplexne z pohľadu daní a účtovníctva 79 € s DPH
5. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Fyzické osoby 2019 - účtovníctvo, evidencie a daňové priznanie 69 € s DPH
6. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Milan Kúdela Medzinárodné zdaňovanie 79 € s DPH
12. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
18. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
19. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
26. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
27. 2. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. 69 € s DPH
3. 3. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Firemné školenie 69 € s DPH
15. 4. 2020 JUDr. Renáta Matejová Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. 69 € s DPH
16. 4. 2020 Júlia Pšenková Odmeny, odvody a dane štatutárov 79 € s DPH
21. 4. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. 69 € s DPH
28. 4. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
29. 4. 2020 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
5. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty 69 € s DPH
6. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
13. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň príjmov právnických osôb 69 € s DPH
19. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve 69 € s DPH
20. 5. 2020 Júlia Pšenková Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v praxi. Exekúcie a zrážky zo mzdy. 69 € s DPH
26. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) 69 € s DPH
28. 5. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovanie zásob v praktických príkladoch 69 € s DPH
2. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve 69 € s DPH
3. 6. 2020 Ing. Milan Kúdela Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 79 € s DPH
9. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Účtovný vs. daňový náklad - najčastejšie chyby a omyly v praxi 69 € s DPH
17. 6. 2020 Júlia Pšenková Cestovné náhrady a zamestnávanie cudzincov 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov

Termíny školení Banská Bystrica

 • V prednáškovej sále
 • Online
Dátum Lektor Názov školenia Cena
26. 11. 2019 Júlia Pšenková Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. 79 € s DPH
4. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia za rok 2019 79 € s DPH
Dátum Lektor Názov školenia Cena
26. 11. 2019 Júlia Pšenková Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. 79 € s DPH
4. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia za rok 2019 79 € s DPH
16. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
22. 1. 2020 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
19. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
3. 3. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Firemné školenie 69 € s DPH
15. 4. 2020 JUDr. Renáta Matejová Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. 69 € s DPH
21. 4. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. 69 € s DPH
13. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň príjmov právnických osôb 69 € s DPH
26. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) 69 € s DPH
2. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve 69 € s DPH
3. 6. 2020 Ing. Milan Kúdela Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 79 € s DPH
17. 6. 2020 Júlia Pšenková Cestovné náhrady a zamestnávanie cudzincov 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov
Dátum Lektor Názov školenia Cena
19. 11. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. 69 € s DPH
26. 11. 2019 Júlia Pšenková Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. 79 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
4. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
5. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH 79 € s DPH
10. 12. 2019 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Aktuálne a pripravované zmeny zákonov. 79 € s DPH
11. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov 69 € s DPH
11. 12. 2019 Júlia Pšenková Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania 79 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti 69 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
17. 12. 2019 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia za rok 2019 79 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
15. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
16. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
21. 1. 2020 Júlia Pšenková Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi 79 € s DPH
22. 1. 2020 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
28. 1. 2020 Júlia Pšenková Komentáre k zákonníku práce s ohľadom na novely a veličiny platné od roku 2020. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 69 € s DPH
29. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 79 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi 69 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Reklama komplexne z pohľadu daní a účtovníctva 79 € s DPH
5. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Fyzické osoby 2019 - účtovníctvo, evidencie a daňové priznanie 69 € s DPH
6. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Milan Kúdela Medzinárodné zdaňovanie 79 € s DPH
12. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
18. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
19. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
26. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
27. 2. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. 69 € s DPH
3. 3. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Firemné školenie 69 € s DPH
15. 4. 2020 JUDr. Renáta Matejová Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. 69 € s DPH
16. 4. 2020 Júlia Pšenková Odmeny, odvody a dane štatutárov 79 € s DPH
21. 4. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. 69 € s DPH
28. 4. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
29. 4. 2020 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
5. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty 69 € s DPH
6. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
13. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň príjmov právnických osôb 69 € s DPH
19. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve 69 € s DPH
20. 5. 2020 Júlia Pšenková Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v praxi. Exekúcie a zrážky zo mzdy. 69 € s DPH
26. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) 69 € s DPH
28. 5. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovanie zásob v praktických príkladoch 69 € s DPH
2. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve 69 € s DPH
3. 6. 2020 Ing. Milan Kúdela Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 79 € s DPH
9. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Účtovný vs. daňový náklad - najčastejšie chyby a omyly v praxi 69 € s DPH
17. 6. 2020 Júlia Pšenková Cestovné náhrady a zamestnávanie cudzincov 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov

Termíny školení Košice

 • V prednáškovej sále
 • Online
Dátum Lektor Názov školenia Cena
19. 11. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. 69 € s DPH
26. 11. 2019 Júlia Pšenková Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. 79 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
4. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
5. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH 79 € s DPH
10. 12. 2019 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Aktuálne a pripravované zmeny zákonov. 79 € s DPH
11. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov 69 € s DPH
11. 12. 2019 Júlia Pšenková Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania 79 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti 69 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
17. 12. 2019 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia za rok 2019 79 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
15. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
16. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
21. 1. 2020 Júlia Pšenková Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi 79 € s DPH
22. 1. 2020 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
28. 1. 2020 Júlia Pšenková Komentáre k zákonníku práce s ohľadom na novely a veličiny platné od roku 2020. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 69 € s DPH
29. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 79 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi 69 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Reklama komplexne z pohľadu daní a účtovníctva 79 € s DPH
5. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Fyzické osoby 2019 - účtovníctvo, evidencie a daňové priznanie 69 € s DPH
6. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Milan Kúdela Medzinárodné zdaňovanie 79 € s DPH
12. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
18. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
19. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
26. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
27. 2. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. 69 € s DPH
3. 3. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Firemné školenie 69 € s DPH
15. 4. 2020 JUDr. Renáta Matejová Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. 69 € s DPH
16. 4. 2020 Júlia Pšenková Odmeny, odvody a dane štatutárov 79 € s DPH
21. 4. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. 69 € s DPH
28. 4. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
29. 4. 2020 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
5. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty 69 € s DPH
6. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
13. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň príjmov právnických osôb 69 € s DPH
19. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve 69 € s DPH
20. 5. 2020 Júlia Pšenková Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v praxi. Exekúcie a zrážky zo mzdy. 69 € s DPH
26. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) 69 € s DPH
28. 5. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovanie zásob v praktických príkladoch 69 € s DPH
2. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve 69 € s DPH
3. 6. 2020 Ing. Milan Kúdela Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 79 € s DPH
9. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Účtovný vs. daňový náklad - najčastejšie chyby a omyly v praxi 69 € s DPH
17. 6. 2020 Júlia Pšenková Cestovné náhrady a zamestnávanie cudzincov 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov

Termíny školení Žilina

 • V prednáškovej sále
 • Online
Dátum Lektor Názov školenia Cena
3. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
10. 12. 2019 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Aktuálne a pripravované zmeny zákonov. 79 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi 69 € s DPH
Dátum Lektor Názov školenia Cena
3. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
10. 12. 2019 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Aktuálne a pripravované zmeny zákonov. 79 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi 69 € s DPH
12. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov
Dátum Lektor Názov školenia Cena
19. 11. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. 69 € s DPH
26. 11. 2019 Júlia Pšenková Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. 79 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
4. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
5. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH 79 € s DPH
10. 12. 2019 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Aktuálne a pripravované zmeny zákonov. 79 € s DPH
11. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov 69 € s DPH
11. 12. 2019 Júlia Pšenková Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania 79 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti 69 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
17. 12. 2019 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia za rok 2019 79 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
15. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
16. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
21. 1. 2020 Júlia Pšenková Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi 79 € s DPH
22. 1. 2020 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
28. 1. 2020 Júlia Pšenková Komentáre k zákonníku práce s ohľadom na novely a veličiny platné od roku 2020. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 69 € s DPH
29. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 79 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi 69 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Reklama komplexne z pohľadu daní a účtovníctva 79 € s DPH
5. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Fyzické osoby 2019 - účtovníctvo, evidencie a daňové priznanie 69 € s DPH
6. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Milan Kúdela Medzinárodné zdaňovanie 79 € s DPH
12. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
18. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
19. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
26. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
27. 2. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. 69 € s DPH
3. 3. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Firemné školenie 69 € s DPH
15. 4. 2020 JUDr. Renáta Matejová Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. 69 € s DPH
16. 4. 2020 Júlia Pšenková Odmeny, odvody a dane štatutárov 79 € s DPH
21. 4. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. 69 € s DPH
28. 4. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
29. 4. 2020 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
5. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty 69 € s DPH
6. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
13. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň príjmov právnických osôb 69 € s DPH
19. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve 69 € s DPH
20. 5. 2020 Júlia Pšenková Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v praxi. Exekúcie a zrážky zo mzdy. 69 € s DPH
26. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) 69 € s DPH
28. 5. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovanie zásob v praktických príkladoch 69 € s DPH
2. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve 69 € s DPH
3. 6. 2020 Ing. Milan Kúdela Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 79 € s DPH
9. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Účtovný vs. daňový náklad - najčastejšie chyby a omyly v praxi 69 € s DPH
17. 6. 2020 Júlia Pšenková Cestovné náhrady a zamestnávanie cudzincov 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov

Termíny školení Trenčín

 • V prednáškovej sále
 • Online
Zobraziť menej termínov
Dátum Lektor Názov školenia Cena
19. 11. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. 69 € s DPH
26. 11. 2019 Júlia Pšenková Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. 79 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
4. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
5. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH 79 € s DPH
10. 12. 2019 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Aktuálne a pripravované zmeny zákonov. 79 € s DPH
11. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov 69 € s DPH
11. 12. 2019 Júlia Pšenková Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania 79 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti 69 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
17. 12. 2019 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia za rok 2019 79 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
15. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
16. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
21. 1. 2020 Júlia Pšenková Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi 79 € s DPH
22. 1. 2020 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
28. 1. 2020 Júlia Pšenková Komentáre k zákonníku práce s ohľadom na novely a veličiny platné od roku 2020. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 69 € s DPH
29. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 79 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi 69 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Reklama komplexne z pohľadu daní a účtovníctva 79 € s DPH
5. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Fyzické osoby 2019 - účtovníctvo, evidencie a daňové priznanie 69 € s DPH
6. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Milan Kúdela Medzinárodné zdaňovanie 79 € s DPH
12. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
18. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
19. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
26. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
27. 2. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. 69 € s DPH
3. 3. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Firemné školenie 69 € s DPH
15. 4. 2020 JUDr. Renáta Matejová Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. 69 € s DPH
16. 4. 2020 Júlia Pšenková Odmeny, odvody a dane štatutárov 79 € s DPH
21. 4. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. 69 € s DPH
28. 4. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
29. 4. 2020 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
5. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty 69 € s DPH
6. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
13. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň príjmov právnických osôb 69 € s DPH
19. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve 69 € s DPH
20. 5. 2020 Júlia Pšenková Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v praxi. Exekúcie a zrážky zo mzdy. 69 € s DPH
26. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) 69 € s DPH
28. 5. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovanie zásob v praktických príkladoch 69 € s DPH
2. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve 69 € s DPH
3. 6. 2020 Ing. Milan Kúdela Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 79 € s DPH
9. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Účtovný vs. daňový náklad - najčastejšie chyby a omyly v praxi 69 € s DPH
17. 6. 2020 Júlia Pšenková Cestovné náhrady a zamestnávanie cudzincov 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov

Termíny školení Komárno

 • V prednáškovej sále
 • Online
Dátum Lektor Názov školenia Cena
6. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
Dátum Lektor Názov školenia Cena
6. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov
Dátum Lektor Názov školenia Cena
19. 11. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohľadu DPH. 69 € s DPH
26. 11. 2019 Júlia Pšenková Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. 79 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
3. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
4. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
5. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH 79 € s DPH
10. 12. 2019 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Aktuálne a pripravované zmeny zákonov. 79 € s DPH
11. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikateľov 69 € s DPH
11. 12. 2019 Júlia Pšenková Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania 79 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Vladimír Ozimý Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti 69 € s DPH
12. 12. 2019 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
17. 12. 2019 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
9. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia za rok 2019 79 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
14. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu 79 € s DPH
15. 1. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
16. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch 69 € s DPH
21. 1. 2020 Júlia Pšenková Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi 79 € s DPH
22. 1. 2020 Júlia Pšenková Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. 69 € s DPH
28. 1. 2020 Júlia Pšenková Komentáre k zákonníku práce s ohľadom na novely a veličiny platné od roku 2020. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru. 69 € s DPH
29. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 79 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi 69 € s DPH
30. 1. 2020 Ing. Milan Kúdela Reklama komplexne z pohľadu daní a účtovníctva 79 € s DPH
5. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Fyzické osoby 2019 - účtovníctvo, evidencie a daňové priznanie 69 € s DPH
6. 2. 2020 Ing. Bc. Jana Acsová Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe 69 € s DPH
11. 2. 2020 Ing. Milan Kúdela Medzinárodné zdaňovanie 79 € s DPH
12. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
18. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
19. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone 69 € s DPH
26. 2. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 69 € s DPH
27. 2. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. 69 € s DPH
3. 3. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Firemné školenie 69 € s DPH
15. 4. 2020 JUDr. Renáta Matejová Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzťahoch. 69 € s DPH
16. 4. 2020 Júlia Pšenková Odmeny, odvody a dane štatutárov 79 € s DPH
21. 4. 2020 Júlia Pšenková Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. 69 € s DPH
28. 4. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
29. 4. 2020 Ing. Milan Kúdela Reálne daňové kontroly 79 € s DPH
5. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň z pridanej hodnoty 69 € s DPH
6. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Aktuálne zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov 69 € s DPH
13. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Daň príjmov právnických osôb 69 € s DPH
19. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Komplexný pohľad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve 69 € s DPH
20. 5. 2020 Júlia Pšenková Dohody o prácach mimo pracovného pomeru v praxi. Exekúcie a zrážky zo mzdy. 69 € s DPH
26. 5. 2020 Ing. Vladimír Ozimý Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky) 69 € s DPH
28. 5. 2020 Ing. Milan Kúdela Účtovanie zásob v praktických príkladoch 69 € s DPH
2. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve 69 € s DPH
3. 6. 2020 Ing. Milan Kúdela Vlastné imanie a dlhodobé záväzky 79 € s DPH
9. 6. 2020 Ing. Ondrej Baláž Účtovný vs. daňový náklad - najčastejšie chyby a omyly v praxi 69 € s DPH
17. 6. 2020 Júlia Pšenková Cestovné náhrady a zamestnávanie cudzincov 69 € s DPH
Zobraziť menej termínov
Máte otázky?

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048 / 414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855

Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

 • Meno (,titul)
 • Kontaktný telefón

súhlasím so spracovaním osobných údajov

 • Priezvisko
 • e-mailová adresa
 • Obchodný názov firmy
 • Poznámka
 • Aký je teraz rok? (antispam)

 

 

 

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás