Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Vzdelávací program Účtovník profesionál

Využite teraz 2 školenia za cenu jedného v celkovej cene 79 € s DPH.

Školenia si môžete pozrieť aj on-line. Nezáleží na tom, v ktorom meste sa školenie koná. Spustenie online prenosu je úplne jednoduché. Stačí sa len prihlásiť ráno o 9:00 hodine do svojho konta a sledujete školenie tak, ako keby ste boli v prednáškovej sále, vrátane možnosti zadávať otázky lektorovi.

BONUS:

 • prístup do systému poradenstva s lektormi na 30 dní
 • videozáznam z 2 školení - školenia vrátane diskusie a pracovných manuálov vám vložíme na ďalšie neobmedzené používanie - môžete sa k ním kedykoľvek vrátiť a prehrať

11. decembra 2019 v Trenčíne

Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.

s Júliou Pšenkovou

MIESTO KONANIA:

Hotel Magnus
Považská 35

12. decembra 2019 v Trenčíne

Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu

s Ing. Vladimírom Ozimým

MIESTO KONANIA:

Hotel Magnus
Považská 35
POPIS:
POPIS:
OBSAH:
 • Rekreačné poukazy
  • nárok
  • dokladovanie
  • výpočet
 • Ročné zúčtovanie dane
  • termíny, lehoty
  • potvrdenia o príjme
  • žiadosti o vykonanie RZD
  • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera, poberateľa dôchodku, DDS
  • daňový bonus na deti a úver
  • výpočet RZD
  • vysporiadanie výsledku
  • darovanie 2% dane
  • ročné hlásenie o dani zo závislej činnosti
 • Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
  • Nepretržitý denný a nepretržitý týždenný odpočinok v práci
  • Čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
  • Práca nadčas a pracovná pohotovosť.
  • Pružný pracovný čas
  • Konto pracovného času
OBSAH:
 • Špecifické výdavky spojené s pracovnou cestou
  • výdavky na stravovanie na pracovnej ceste pre zamestnancov a daňový výdavok zamestnávateľa
  • nárokovateľné a dobrovoľné náhrady vyplácané zamestnancovi a vplyv na základ dane u zamestnávateľa a zamestnanca (stravné nad limit, poskytnutie špecifických hotelových služieb ako wellnes...)
  • výdavky na ubytovanie hradené za tretie osoby a princíp daňového výdavku verzu metodický prístup finančnej správy
  • právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z výdavkov na pracovnej ceste
  • zahraničné pracovné cesty a DPH ako daňový výdavok
  • cestovný príkaz ako dôkazný prvok ustátia daňového výdavku
  • konateľ a spoločník na pracovnej ceste - práva, povinnosti a vplyv na základ dane
 • Nesplácanie záväzkov a dopad na základ dane, pohľadávky po splatnosti
  • neuhradené záväzky a úprava základu dane
  • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
  • odpis neuhradených záväzkov ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné) a vplyv na základ dane
  • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
  • opravné položka, postúpenie a odpis pohľadávky
 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
  • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
  • tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
  • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kaptiálových fondov, dopad na spoločníka
  • dividendy a daňovo odvodový dopad na spoločníka
  • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie
  • vyplatenie dividedny členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane
 • Podpora predaja z účtovno-daňového hľadiska, reklamné predmety a obchodné vzorky
  • reklamná súťaž a vyplatenie výhry pre účastníkov súťaže (účtovno-daňový aspekt, daň z príjmov a DPH) - bezplatné dodanie tovaru a služby
  • reklamné predmety z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
  • obchodné vzorky z účtovno daňového hľadiska (vrátane DPH)
 • Vybrané špecifické výdavky z daňového a účtovného hľadiska
  • prvé zimné pneumatiky a vplyv na ocenenie majetku
  • refakturácia nedaňových výdavkov a vplyv na základ dane u daňovníka
  • refakturácia verzus prechodná položka na účely DPH
  • technické zhodnotenie verzus oprava
  • licencie ako dlhodobý nehmotný majetok a daňová uznateľnosť odpisu
 • Oprava základ dane z pohľadu dane z príjmov a DPH
  • oprava chýb minulých účtovných období a dopad na základ dane a účtovný princíp
  • oprava základu dane podľa § 25 (objektívna skutočnosť) ZoDPH
  • oprava základu dane (subjektívna chyba z pohľadu DPH
  • zrušenie faktúry z dôvodu nesplácania faktúr a vplyv na základ dane a DPH
PRIEBEH ŠKOLENÍ:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:45 Seminár
 • 10:45 - 11:30 Prestávka č. I
 • 11:30 - 13:00 Seminár
 • 13:00 - 13:15 Prestávka č. II
 • 13:15 - 14:00 Seminár

Cena 79 € s DPH za 2 školenia obsahuje
aj pracovný manuál a teplý obed
na každé školenie samostatne.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Idete do toho?

Vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku alebo napíšte e-mail na info@cus.sk prípadne zavolajte na číslo 048/414 66 36.
Odoslaním formuláru Vám nevzniká ešte žiadna povinnosť platby.
Budeme Vás kontaktovať a radi vysvetlíme prípadné otázniky.

Priezvisko:
Meno(, titul):
Kontaktný telefón:
E-mail:
Obchodný názov firmy:
Mám záujem o účasť na školeniach:

11. decembra 2019     fyzicky       online

a 12. decembra 2019     fyzicky       online
Aký je rok? (antispam):
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás