3 nezostrihané videonahrávky z reálnych školení len za 66 € s DPH

Vyberte si zo zoznamu videozáznamov uskutočnených školení a k tomu ešte dostávate:

Pracovný manuál v elektronickej forme a neobmedzený počet spustení videozáznamu

Viac informácii a ukážku získate kliknutím na jeho názov alebo ikonu šípky.

Čo potrebujete na prehrávanie videozáznamov?

Osobný počítač alebo notebook s pripojením na internet. Prípadné problémy Vám radi pomôžeme vyrieši.Objednávku spravíte rýchlo a jednoducho

Stačí kliknú na zaškrtávacie pole v stĺpci Objedna pri požadovanom školení, zada osobné údaje a odosla objednávku.
Alebo nám zavolajte na čísla 048/414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855 a objednávku vybavíme telefonicky.
Použi môžete aj e-mail info@cus.sk.

Dátum Názov školenia Lektor Ukážka Objedna
19. 6. 2019 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
18. 6. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
12. 6. 2019 Transferové oceňovanie a vzahy medzi štatutármi a spoločnosou Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
12. 6. 2019 Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
11. 6. 2019 Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
6. 6. 2019 Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 6. 2019 Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
5. 6. 2019 Dodanie tovaru a služby z pohžadu DPH, zdanitežná osoba, osoba povinná plati daň a výkazy platiteža Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
5. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
4. 6. 2019 Podvojné účtovníctvo podnikatežov - zásoby a finančný majetok Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
30. 5. 2019 Účtovný verzus daňový náklad – najčastejšie chyby a omyly v praxi. Novela zákona o ERP. Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
29. 5. 2019 Reálne daňové kontroly - rady a tipy daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
29. 5. 2019 Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
28. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
28. 5. 2019 Dodanie tovaru a služby z pohžadu DPH, zdanitežná osoba, osoba povinná plati daň a výkazy platiteža Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
22. 5. 2019 Pracovnoprávne vzahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
21. 5. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
16. 5. 2019 Reálne daňové kontroly - rady a tipy daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
16. 5. 2019 Transferové oceňovanie a vzahy medzi štatutármi a spoločnosou Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
15. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
15. 5. 2019 Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 5. 2019 Pohžadávky a záväzky z pohžadu účtovníctva a daní - vybrané aplikačné problémy Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 5. 2019 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
16. 4. 2019 Aktuálne zmeny v zákonníku práce vrátane príspevkov zamestnávateža na rekreáciu Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
11. 4. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
9. 4. 2019 Účtovný a daňový pohžad na kapitálové účty a dlhodobé záväzky spoločnosti s prihliadnutím na zmeny od roku 2019 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 3. 2019 Účtovná závierka z pohžadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
6. 3. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 2. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
20. 2. 2019 Cestovné náhrady a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
19. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 - účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - BANSKÁ BYSTRICA Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
13. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
12. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 2. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - ŽILINA Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
5. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
31. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
30. 1. 2019 Zákonník práce Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
29. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
22. 1. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
16. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
15. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
10. 1. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
9. 1. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
13. 12. 2018 Ochrana osobných údajov v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
12. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
11. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch vrátane novelizácie zákona k 1.1.2019 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
11. 12. 2018 Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2018 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
5. 12. 2018 Aktuálne problémy zákona o DPH vrátane novelizácie k 1.1.2019 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
5. 12. 2018 Ukončenie daňového roka a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
4. 12. 2018 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
28. 11. 2018 Dohody o prácach mimo pracovného pomeru, zrážky zo mzdy Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
27. 11. 2018 Daň z príjmov právnických osôb - daňová optimalizácia Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
27. 11. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
22. 11. 2018 Transferové oceňovanie a vzahy medzi štatutármi a spoločnosou z pohžadu zákona o dani z príjmov Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 11. 2018 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
13. 11. 2018 Zásoby a finančný majetok so zameraním na aktuálne problémy účtovania virtuálnych mien Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
8. 11. 2018 Daňový poriadok - správa daní Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
6. 11. 2018 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 10. 2018 Aktuálne problémy dane z pridanej hodnoty Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 10. 2018 Zdanitežné plnenia podža zákona o DPH a ich vykazovanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
10. 10. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni - sociálne a zdravotné poistenie Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzahy v podvojnom účtovníctve (pohžadávky a záväzky) Ing. Ondrej Balហtlačítko Detail školenia
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzahy v podvojnom účtovníctve – pohžadávky a záväzky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
4. 10. 2018 Vybrané aplikačné problémy dane z príjmov v praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
2. 10. 2018 Pracovnoprávne vzahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
26. 9. 2018 Zákonník práce Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
20. 9. 2018 Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve (účtové triedy 5,6) Ing. Ondrej Balហtlačítko Detail školenia
6. 7. 2018 Všetko o registrácii k DPH Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
14. 6. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
13. 6. 2018 Ročné zúčtovanie dane, dohody o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
Priezvisko: Meno (titul):
Kontaktný telefón: E-mail:
Obchodný názov firmy:

Po odoslaní objednávky Vás budeme obratom kontaktova.