7 nezostrihaných videonahrávok z reálnych školení len za 105 € s DPH

Vyberte si zo zoznamu videozáznamov uskutočnených školení a k tomu ešte dostávate:

Prístup do systému poradenstva na mesiac zadarmo

Každý pracovný den máte istotu, že na svoje otázky neostanete sami, ale máte možnos poradi sa priamo s lektormi – Ing. Vladimírom Ozimým, Júliou Pšenkovou, Ing. Bc, Janou Acsovou a Ing. Radoslav Hrbálom.
V súkromných aplikáciách sa môžete obráti priamo na Ing. Vladimíra Ozimého, alebo v mzdovom poradenstve na Júliu Pšenkovú. Môžete tak priamo posiela lektorovi aj prípadné dokumenty, ktoré sú potrebné pri vyriešení Vašej otázky.
Naši lektori Vám budú odpovedat z oblasti daní, úctovníctva a miezd.

Pracovný manuál v elektronickej forme a neobmedzený počet spustení videozáznamu

Viac informácii a ukážku získate kliknutím na jeho názov alebo ikonu šípky.

Čo potrebujete na prehrávanie videozáznamov?

Osobný počítač alebo notebook s pripojením na internet. Prípadné problémy Vám radi pomôžeme vyrieši.Objednávku spravíte rýchlo a jednoducho

Stačí kliknú na zaškrtávacie pole v stĺpci Objedna pri požadovanom školení, zada osobné údaje a odosla objednávku.
Alebo nám zavolajte na čísla 048/414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855 a objednávku vybavíme telefonicky.
Použi môžete aj e-mail info@cus.sk.

Dátum Názov školenia Lektor Ukážka Objedna
11. 6. 2020 Riešenia aktuálnych problémov mzdovej praxe. Stravovanie zamestnancov. Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
10. 6. 2020 DPH – najčastejšie aplikačné problémy v praxi Ing. Soňa Ugróczy tlačítko Detail školenia
9. 6. 2020 Náklady a výnosy v účtovníctve a daniach - najčastejšie chyby v praxi podnikatežských subjektov Ing. Ondrej Balហtlačítko Detail školenia
3. 6. 2020 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky v podvojnom účtovníctve Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
2. 6. 2020 Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovné a daňové aspekty odpisovania dlhodobého majetku v roku 2020 Ing. Ondrej Balហtlačítko Detail školenia
28. 5. 2020 Účtovanie zásob v praktických príkladoch a zákazková výroba v podvojnom účtovníctve Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
26. 5. 2020 Zúčtovacie vzahy (pohžadávky a záväzky) Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
20. 5. 2020 Exekúcie a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
19. 5. 2020 Komplexný pohžad na uzávierkové práce a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 5. 2020 Nové legislatívne zmeny v Zákonníku práce – zákon c. 66/2020 Z. z., účinný od apríla 2020 JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
13. 5. 2020 Aplikačné problémy dane z pridanej hodnoty vrátane dopadov opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
12. 5. 2020 Pracovné cesty a cestovné náhrady, zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov vrátane zmien účinných od 30.7.2020 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
7. 5. 2020 Opatrenia v súvislosti s obdobím pandémie v oblasti závislej činnosti Ing. Viera Mezeiová tlačítko Detail školenia
7. 5. 2020 Ako si poradi s aprílovou výplatou a aktualizácia informácií pre mzdové účtovníčky Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
6. 5. 2020 Ako uprata dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohžadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
5. 5. 2020 Závislé vzahy spoločníkov (konatežov) a vplyv na základ dane spoločnosti Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
30. 4. 2020 Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie. Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
29. 4. 2020 Reálne daňové kontroly – skúsenosti daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
28. 4. 2020 Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
24. 4. 2020 Záchranný balík na zmiernenie dopadov koronakrízy – prehžad príspevkov a opatrení pre podnikatežov Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
17. 4. 2020 Zmeny pre zamestnávatežov 06.04.2020 – zmena Zákonníka práce v súvislosti so situáciou šírenia choroby COVID-19 JUDr. Jozef Lukajka, PhD. tlačítko Detail školenia
16. 4. 2020 Dopady opatrení na mzdy v čase koronavírusu. Odmeny štatutárov komplexne a dohody o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
15. 4. 2020 Zmeny daňových zákonov a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 4. 2020 Prehžad mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením corona vírusu a upozornenia pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v odloženej lehote Ing. Peter Horniaček tlačítko Detail školenia
9. 4. 2020 Daňové a odvodové povinnosti v čase COVID 19 Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
7. 4. 2020 Praktické rady účtovníkom v kontexte prijatých opatrení v súvislosti s koronavírusom - pokračovanie Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
2. 4. 2020 Rady a tipy pre mzdové účtovníčky v súvislosti s koronavírusom + Novely zákona o sociálnom poistení (ošetrovné, nemocenské, karanténa) Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
30. 3. 2020 GDPR so zameraním na technicko – organizačné zabezpečenie práce z domu, odporúčania, poučenia a rady JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
27. 3. 2020 Pracovnoprávne vzahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky, nepridežovanie práce zamestnancovi a iné) JUDr. Jozef Lukajka, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 3. 2020 Daňové a účtovné rady k vládnym nariadeniam v súvislosti s koronavírusom Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
27. 2. 2020 Výpočty v mzdovej učtárni pre pokročilých. Sociálne a zdravotné poistenie, vymeriavacie základy pri neúplne odpracovaných mesiacoch a výpočet nepravidelných príjmov. Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
26. 2. 2020 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
19. 2. 2020 Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
18. 2. 2020 Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
12. 2. 2020 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 2. 2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
11. 2. 2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 2. 2020 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
5. 2. 2020 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
30. 1. 2020 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
29. 1. 2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
28. 1. 2020 Zákonník práce z pohžadu mzdára od 1.1.2020 a ročné zúčtovanie dane so zameraním na posúdenie príjmov zo zdrojov v zahraničí, NČZD na kúpele a daňový bonus z úverov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
22. 1. 2020 Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
21. 1. 2020 Prehžad legislatívnych zmien v mzdovej učtárni platných od 1.1.2020 a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
16. 1. 2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
15. 1. 2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
14. 1. 2020 Účtovná závierka z pohžadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
14. 1. 2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
9. 1. 2020 Zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
9. 1. 2020 Úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby, pripočítatežné a odpočítatežné položky a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 12. 2019 Rekreačné poukazy v praxi – otvorené otázky po roku používania. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti komplexne. Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
12. 12. 2019 Účtovná závierka z pohžadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
12. 12. 2019 Ako uprata dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohžadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 12. 2019 Povinnosti mzdára pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti 2019. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
11. 12. 2019 Komplexný pohžad na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve podnikatežov Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
5. 12. 2019 Dlhodobý majetok v daniach a účtovníctve komplexne - vplyv na základ dane z príjmov a DPH Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
4. 12. 2019 Ako uprata dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohžadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
3. 12. 2019 Reálne daňové kontroly - skúsenosti daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
3. 12. 2019 Úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby, pripočítatežné a odpočítatežné položky a daňové priznanie 2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
26. 11. 2019 Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia. Pracovné cesty a cestovné náhrady. Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
19. 11. 2019 Daň z pridanej hodnoty v praktických príkladoch, vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí a dodaní tovaru a služieb v tuzemsku aj v EU, trojstranné obchody. Fakturácia a refakturácia z pohžadu DPH. Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 11. 2019 Interné smernice v účtovníctve, archivácia dokladov a správa registratúry Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 11. 2019 Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateža Ing. Ján Minarský tlačítko Detail školenia
7. 11. 2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
5. 11. 2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
29. 10. 2019 Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
16. 10. 2019 Aktuálne novely zákonníka práce - príspevky na rekreáciu, mzda a príplatky, pracovný čas a dovolenka a ďalšie zmeny na rok 2020. GDPR v pracovno-právnych vzahoch. JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
15. 10. 2019 Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
10. 10. 2019 Cashflow - prehžad peňažných tokov Ing. Ondrej Balហtlačítko Detail školenia
9. 10. 2019 GDPR - ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
9. 10. 2019 Zmeny v mzdárskych zákonoch a praktické riešenie problémov v mzdovej praxi Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
8. 10. 2019 Legálna daňová optimalizácia v roku 2019 Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
3. 10. 2019 Pripravované zmeny v daňových zákonoch - DPH a daň z príjmov - od 1.1.2020 a vybrané aplikačné problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
1. 10. 2019 Úpravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty a prenesenie daňovej povinnosti na odberateža Ing. Ján Minarský tlačítko Detail školenia
26. 9. 2019 Ako uprata dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohžadu daňového poradcu Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 9. 2019 Medzinárodná kamiónová doprava z pohžadu DPH Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
19. 6. 2019 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
18. 6. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
12. 6. 2019 Transferové oceňovanie a vzahy medzi štatutármi a spoločnosou Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
12. 6. 2019 Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
11. 6. 2019 Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
6. 6. 2019 Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 6. 2019 Daň z príjmov - vybrané aplikačné problémy so zameraním na fyzické osoby Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
5. 6. 2019 Dodanie tovaru a služby z pohžadu DPH, zdanitežná osoba, osoba povinná plati daň a výkazy platiteža Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
5. 6. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
4. 6. 2019 Podvojné účtovníctvo podnikatežov - zásoby a finančný majetok Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
30. 5. 2019 Účtovný verzus daňový náklad – najčastejšie chyby a omyly v praxi. Novela zákona o ERP. Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
29. 5. 2019 Reálne daňové kontroly - rady a tipy daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
29. 5. 2019 Fakturácia na účely DPH, uplatnenie práva na odpočet DPH a vybrané novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
28. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Ján Minarský tlačítko Detail školenia
28. 5. 2019 Dodanie tovaru a služby z pohžadu DPH, zdanitežná osoba, osoba povinná plati daň a výkazy platiteža Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
22. 5. 2019 Pracovnoprávne vzahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
21. 5. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
16. 5. 2019 Reálne daňové kontroly - rady a tipy daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
16. 5. 2019 Transferové oceňovanie a vzahy medzi štatutármi a spoločnosou Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
15. 5. 2019 Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Ján Minarský tlačítko Detail školenia
15. 5. 2019 Aktuálne zmeny v zákone o DzP, vybrané okruhy dane z príjmov, novinky v ERP Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 5. 2019 Pohžadávky a záväzky z pohžadu účtovníctva a daní - vybrané aplikačné problémy Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 5. 2019 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
16. 4. 2019 Aktuálne zmeny v zákonníku práce vrátane príspevkov zamestnávateža na rekreáciu Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
11. 4. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
9. 4. 2019 Účtovný a daňový pohžad na kapitálové účty a dlhodobé záväzky spoločnosti s prihliadnutím na zmeny od roku 2019 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 3. 2019 Účtovná závierka z pohžadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
6. 3. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 2. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
20. 2. 2019 Cestovné náhrady a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
19. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 - účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - BANSKÁ BYSTRICA Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
13. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
12. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 2. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - ŽILINA Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
5. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
31. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
30. 1. 2019 Zákonník práce Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
29. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
22. 1. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
16. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
15. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
10. 1. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
9. 1. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
13. 12. 2018 Ochrana osobných údajov v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
12. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
11. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch vrátane novelizácie zákona k 1.1.2019 Ing. Ján Minarský tlačítko Detail školenia
11. 12. 2018 Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2018 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
5. 12. 2018 Aktuálne problémy zákona o DPH vrátane novelizácie k 1.1.2019 Ing. Ján Minarský tlačítko Detail školenia
5. 12. 2018 Ukončenie daňového roka a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
4. 12. 2018 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
28. 11. 2018 Dohody o prácach mimo pracovného pomeru, zrážky zo mzdy Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
27. 11. 2018 Daň z príjmov právnických osôb - daňová optimalizácia Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
27. 11. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
22. 11. 2018 Transferové oceňovanie a vzahy medzi štatutármi a spoločnosou z pohžadu zákona o dani z príjmov Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 11. 2018 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
13. 11. 2018 Zásoby a finančný majetok so zameraním na aktuálne problémy účtovania virtuálnych mien Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
8. 11. 2018 Daňový poriadok - správa daní Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
6. 11. 2018 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 10. 2018 Aktuálne problémy dane z pridanej hodnoty Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 10. 2018 Zdanitežné plnenia podža zákona o DPH a ich vykazovanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
10. 10. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni - sociálne a zdravotné poistenie Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzahy v podvojnom účtovníctve (pohžadávky a záväzky) Ing. Ondrej Balហtlačítko Detail školenia
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzahy v podvojnom účtovníctve – pohžadávky a záväzky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
4. 10. 2018 Vybrané aplikačné problémy dane z príjmov v praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
2. 10. 2018 Pracovnoprávne vzahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
26. 9. 2018 Zákonník práce Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
20. 9. 2018 Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve (účtové triedy 5,6) Ing. Ondrej Balហtlačítko Detail školenia
6. 7. 2018 Všetko o registrácii k DPH Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
14. 6. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
13. 6. 2018 Ročné zúčtovanie dane, dohody o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
Priezvisko: Meno (titul):
Kontaktný telefón: E-mail:
Obchodný názov firmy:

Po odoslaní objednávky Vás budeme obratom kontaktova.