14 kompletných videonahrávok zo školení len za 105 Eur s DPH

Vyberte si zo zoznamu videozáznamov uskutočnených školení. Ako bonus k tomu získate daňové, účtovné a mzdové poradenstvo na mesiac zadarmo.
Viac informácii a ukážku zo školenia získate kliknutím na jeho názov alebo ikonu šípky.

Čo potrebujete na prehrávanie videozáznamov?

Osobný počítač alebo notebook s pripojením na internet. Prípadné problémy Vám radi pomôžeme vyriešiť.Objednávku spravíte rýchlo a jednoducho

Stačí kliknúť na zaškrtávacie pole v stĺpci Objednať pri požadovanom školení, zadať osobné údaje a odoslať objednávku.
Alebo nám zavolajte na čísla 048/414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855 a objednávku vybavíme telefonicky.
Použiť môžete aj e-mail info@cus.sk.

Dátum Názov školenia Lektor Ukážka Objednať
16. 4. 2019 Aktuálne zmeny v zákonníku práce vrátane príspevkov zamestnávateľa na rekreáciu Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
11. 4. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
9. 4. 2019 Účtovný a daňový pohľad na kapitálové účty a dlhodobé záväzky spoločnosti s prihliadnutím na zmeny od roku 2019 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 3. 2019 Účtovná závierka z pohľadu daňového poradcu Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
6. 3. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 2. 2019 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatutárov a dohodárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
20. 2. 2019 Cestovné náhrady a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
19. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 - účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - BANSKÁ BYSTRICA Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
13. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
12. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 2. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 2. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - ŽILINA Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
5. 2. 2019 Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
31. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
30. 1. 2019 Zákonník práce Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
29. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
22. 1. 2019 GDPR v účtovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 1. 2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
16. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
15. 1. 2019 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
10. 1. 2019 Vybrané aplikačné problémy zákona o DPH vrátane novelizácie od 1.1.2019 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
9. 1. 2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
13. 12. 2018 Ochrana osobných údajov v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
12. 12. 2018 Ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
11. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch vrátane novelizácie zákona k 1.1.2019 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
11. 12. 2018 Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2018 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 12. 2018 DPH v praktických príkladoch Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
5. 12. 2018 Aktuálne problémy zákona o DPH vrátane novelizácie k 1.1.2019 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
5. 12. 2018 Ukončenie daňového roka a daňové priznanie právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
4. 12. 2018 Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
28. 11. 2018 Dohody o prácach mimo pracovného pomeru, zrážky zo mzdy Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
27. 11. 2018 Daň z príjmov právnických osôb - daňová optimalizácia Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
27. 11. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
22. 11. 2018 Transferové oceňovanie a vzťahy medzi štatutármi a spoločnosťou z pohľadu zákona o dani z príjmov Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
15. 11. 2018 Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a obsahová náplň výkazov Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 11. 2018 Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
13. 11. 2018 Zásoby a finančný majetok so zameraním na aktuálne problémy účtovania virtuálnych mien Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
8. 11. 2018 Daňový poriadok - správa daní Ing. Milan Kúdela tlačítko Detail školenia
6. 11. 2018 Vlastné imanie a dlhodobé záväzky v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 10. 2018 Aktuálne problémy dane z pridanej hodnoty Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 10. 2018 Zdaniteľné plnenia podľa zákona o DPH a ich vykazovanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
10. 10. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni - sociálne a zdravotné poistenie Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzťahy v podvojnom účtovníctve (pohľadávky a záväzky) Ing. Ondrej Baláž tlačítko Detail školenia
9. 10. 2018 Zúčtovacie vzťahy v podvojnom účtovníctve – pohľadávky a záväzky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
4. 10. 2018 Vybrané aplikačné problémy dane z príjmov v praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
2. 10. 2018 Pracovnoprávne vzťahy a GDPR JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
26. 9. 2018 Zákonník práce Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
20. 9. 2018 Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve (účtové triedy 5,6) Ing. Ondrej Baláž tlačítko Detail školenia
6. 7. 2018 Všetko o registrácii k DPH Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
14. 6. 2018 Výpočty v mzdovej učtárni Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
13. 6. 2018 Ročné zúčtovanie dane, dohody o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
31. 5. 2018 Zrážky zo mzdy a stravovanie zamestnancov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
30. 5. 2018 Cestovné náhrady, súbežné pracovno – právne vzťahy a zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
22. 5. 2018 Aplikačné problémy dane z príjmov v praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
22. 5. 2018 Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
16. 5. 2018 Odpočítanie DPH, prenos daňovej povinnosti a obsahová náplň výkazov k DPH Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
15. 5. 2018 Registrácia k DPH, zdaniteľné obchody a oslobodené plnenia Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
10. 5. 2018 Zdaniteľné plnenia a ich vykazovanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
10. 5. 2018 Fakturácia, oslobodenie od dane, odpočítanie DPH Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
9. 5. 2018 Aktuálne zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
9. 5. 2018 Zdaniteľné plnenia a ich vykazovanie, registrácia DPH Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
3. 5. 2018 Aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov. Daňové a nedaňové výdavky. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
3. 5. 2018 Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 4. 2018 Zákon o ochrane osobných údajov v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
7. 3. 2018 Ochrana osobných údajov - GDPR v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
2. 3. 2018 Výpočet základu dane z príjmov právnických osôb a daňové priznanie v príkladoch Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
1. 3. 2018 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
28. 2. 2018 Ochrana osobných údajov - GDPR v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
27. 2. 2018 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
15. 2. 2018 Daň z pridanej hodnoty - novelizácia zákona od 1.1.2018 a vybrané problémy v praxi Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
15. 2. 2018 Vybrané problémy zákona o DPH a ich aplikácia v bežnej praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 2. 2018 Daňové výdavky PO a daňové priznanie v roku 2017 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 2. 2018 Výpočet základu dane z príjmov právnických osôb a daňové priznanie v príkladoch Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 2. 2018 Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
7. 2. 2018 Daň z pridanej hodnoty - novelizácia zákona od 1.1.2018 a vybrané problémy v praxi Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
6. 2. 2018 Daňové výdavky PO a daňové priznanie v roku 2017 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
1. 2. 2018 Účtovníctvo a daňové povinnosti neziskových organizácií Ing. Mgr. Hedviga Vadinová tlačítko Detail školenia
1. 2. 2018 Ročné zúčtovanie dane a novinky v zákonníku práce v roku 2018 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
31. 1. 2018 Ročné zúčtovanie dane a novinky v zákonníku práce v roku 2018 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
30. 1. 2018 Daň z pridanej hodnoty - novelizácia zákona od 1.1.2018 a vybrané problémy v praxi Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
18. 1. 2018 Zákonník práce a ročné zúčtovanie dane Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
17. 1. 2018 Daňové výdavky PO a daňové priznanie v roku 2017 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
16. 1. 2018 Vybrané problémy zákona o DPH a ich aplikácia v bežnej praxi Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 1. 2018 Daň z pridanej hodnoty - novelizácia zákona od 1.1.2018 a vybrané problémy v praxi Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
10. 1. 2018 Výpočet základu dane z príjmov právnických osôb a daňové priznanie v príkladoch Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
14. 12. 2017 Daňové výdavky PO a daňové priznanie v roku 2017 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 12. 2017 Výpočet základu dane z príjmov právnických osôb a daňové priznanie v príkladoch Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 12. 2017 Náklady a výnosy v účtovníctve a zostavenie účtovnej závierky (účtové triedy 5,6) Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
7. 12. 2017 Náklady a výnosy v účtovníctve a zostavenie účtovnej závierky (účtové triedy 5,6) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
6. 12. 2017 Zmeny v zákone o dani z príjmov právnických osôb a ukončenie daňového roka 2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
6. 12. 2017 Daňové výdavky PO a daňové priznanie v roku 2017 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
5. 12. 2017 Náklady a výnosy v účtovníctve podniku a účtovná závierka (účtové triedy 5,6) Ing. Ondrej Baláž tlačítko Detail školenia
5. 12. 2017 Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
29. 11. 2017 Zákonník práce – riešenie najčastejších problémov v pracovno-právnych vzťahoch JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
29. 11. 2017 Zákonník práce z pohľadu mzdového účtovníka Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
15. 11. 2017 Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie z účtovného a daňového hľadiska (účtové triedy 3,4) Ing. Ondrej Baláž tlačítko Detail školenia
14. 11. 2017 Transakcie a vzťahy medzi spoločníkmi a spoločnosťou z daňového pohľadu - daň z príjmov právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
8. 11. 2017 Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov (účtová trieda 3,4) Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
4. 11. 2017 Odpisy dlhodobého majetku z účtovného a daňového pohľadu Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
2. 11. 2017 Zákonník práce – riešenie najčastejších problémov v pracovno-právnych vzťahoch JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
2. 11. 2017 Zákonník práce z pohľadu mzdového účtovníka Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
26. 10. 2017 Účtovný verzus daňový pohľad na majetok v podniku (účtové triedy 0,1,2) Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
26. 10. 2017 Majetok podniku z účtovného a daňového pohľadu (účtové triedy 0,1,2) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
18. 10. 2017 Aplikácia zákona o DPH v praxi - vykazovanie DPH, odpočítanie dane a prenesenie daňovej povinnosti Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
17. 10. 2017 Prevádzkovanie e-shopu a internetové podnikanie vo väzbe na DPH a daň z príjmov. Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 10. 2017 Daňové výdavky v súvislosti s automobilmi v podnikaní Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
13. 10. 2017 Dopravné prostriedky v zákone o DPH Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
12. 10. 2017 Majetok v účtovníctve podniku - definovanie, oceňovanie a vzťah k dani z príjmov (účtové triedy 0,1,2) Ing. Ondrej Baláž tlačítko Detail školenia
12. 10. 2017 Majetok podniku z účtovného a daňového pohľadu (účtové triedy 0,1,2) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
10. 10. 2017 DPH v praktických príkladoch, vrátane pripravovaných zmien v roku 2018 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
5. 10. 2017 Automobil v podnikaní v roku 2017 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
4. 10. 2017 Vysielanie zamestnancov do zahraničia Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
3. 10. 2017 Zamestnávanie cudzincov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
28. 9. 2017 Daňový výdavok 2017 v praxi a vybrané problémy z pohľadu zákona o dani z príjmov u právnických osôb Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
27. 9. 2017 Novinky a zmeny v roku 2017 – Aktuality v mzdovej učtárni Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
26. 9. 2017 Aplikácia zákona o DPH v praxi - vykazovanie DPH, odpočítanie dane a prenesenie daňovej povinnosti Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
21. 9. 2017 Vysielanie zamestnancov do zahraničia a zamestnávanie cudzincov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
20. 9. 2017 Nový zákon o ochrane osobných údajov a jeho dopad na firmy JUDr. Marcela Macová, PhD. tlačítko Detail školenia
4. 9. 2017 Exekúcie a zrážky zo mzdy Júlia Pšenková a Ing. Pavol Kukučka tlačítko Detail školenia
7. 8. 2017 Cestovné náhrady komplexne Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
7. 7. 2017 Vedenie evidencií a vykazovanie na účely DPH Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
6. 7. 2017 Odmeny, odvody a dane štatutárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
28. 6. 2017 Stravovanie zamestnancov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
22. 6. 2017 Transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou z daňového pohľadu Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
20. 6. 2017 Exekúcie a cestovné náhrady + Komplexný pohľad na problematiku štatutárov Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
18. 6. 2017 Tuzemský prenos daňovej povinnosti Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
15. 6. 2017 Mzdový špecialista 2017 – Cestovné náhrady a súbežné pracovno – právne vzťahy (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Mzdový špecialista 2017) Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
15. 6. 2017 Mzdový špecialista 2017 – Cestovné náhrady a súbežné pracovno – právne vzťahy + Ochrana osobných údajov v mzdovej a personálnej praxi (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Mzdový špecialista 2017) Ing. Pavol Kukučka tlačítko Detail školenia
31. 5. 2017 Mzdový špecialista 2017 – Zrážky zo mzdy a stravovanie zamestnancov (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Mzdový špecialista 2017) Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
31. 5. 2017 Mzdový špecialista 2017 – Zrážky zo mzdy a stravovanie zamestnancov (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Mzdový špecialista 2017) Ing. Pavol Kukučka tlačítko Detail školenia
30. 5. 2017 Mzdový špecialista 2017 – Ročné zúčtovanie dane (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Mzdový špecialista 2017) Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
30. 5. 2017 Mzdový špecialista 2017 – Ročné zúčtovanie dane (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Mzdový špecialista 2017) Ing. Pavol Kukučka tlačítko Detail školenia
23. 5. 2017 Všetko o odpočítaní dane z pridanej hodnoty Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. a Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
16. 5. 2017 Daňový špecialista 2017 - Daň z príjmov právnických osôb so zameraním na medzinárodné zdaňovanie (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
16. 5. 2017 Daňový špecialista 2017 - Daň z príjmov právnických osôb so zameraním na medzinárodné zdaňovanie (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017)
Na tomto školení sa budeme venovať aj zmenám tykajúcich sa Elektronických schránok v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017
Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
10. 5. 2017 Daňový špecialista 2017 - Daň z príjmov právnických osôb so zameraním na medzinárodné zdaňovanie (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
10. 5. 2017 Daňový špecialista 2017 - Daň z príjmov právnických osôb v praktických príkladoch (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017)
Na tomto školení sa budeme venovať aj zmenám tykajúcich sa Elektronických schránok v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
7. 5. 2017 Pravidlá fakturácie Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
4. 5. 2017 Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 2 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
4. 5. 2017 Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 2 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
3. 5. 2017 Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 1 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
3. 5. 2017 Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 1 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
27. 4. 2017 Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 2 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
27. 4. 2017 Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 2 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 4. 2017 Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 1 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
26. 4. 2017 Daňový špecialista 2017 – Daň z pridanej hodnoty 2017 časť 1 (Možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj bez zapojenia sa do vzdelávacieho programu Daňový špecialista 2017) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
21. 3. 2017 Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017 Ing. Jana Acsová, Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
21. 2. 2017 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
16. 2. 2017 Účtovné a daňové uzatvorenie roka podnikajúcich fyzických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
15. 2. 2017 Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelizácii k 1.1.2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
15. 2. 2017 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 2. 2017 Základné inštitúty daňového procesu podľa daňového poriadku vrátane jeho novely JUDr. Marcela Beňová tlačítko Detail školenia
9. 2. 2017 Účtovné a daňové uzatvorenie roka podnikajúcich fyzických osôb Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
8. 2. 2017 Daňová závierka PO za rok 2016 (vyplnenie daňového priznania na príklade fiktívnej právnickej osoby) Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
8. 2. 2017 Daň z príjmov právnických osôb (praktický príklad na vyplnenie daňového priznania) Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
7. 2. 2017 Účtovná a daňová závierka právnických osôb (praktický príklad na vyplnenie daňového priznania) Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
1. 2. 2017 Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelizácii k 1.1.2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
1. 2. 2017 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 5,6 + účtovná závierka za rok 2016 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
31. 1. 2017 Zákonník práce - Ročné zúčtovanie dane, začiatok roka v mzdovej učtárni a zmeny od 1.1.2017 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
26. 1. 2017 Zákonník práce - Ročné zúčtovanie dane, začiatok roka v mzdovej učtárni a zmeny od 1.1.2017 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
26. 1. 2017 Zákonník práce - Ročné zúčtovanie dane, začiatok roka v mzdovej učtárni a zmeny od 1.1.2017 Ing. Pavol Kukučka tlačítko Detail školenia
17. 1. 2017 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
17. 1. 2017 Daň z príjmov PO s dôrazom na aplikačnú prax pri podávaní daňového priznania Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
12. 1. 2017 DPH v praxi a pripravované zmeny v roku 2017 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
12. 1. 2017 Daň z pridanej hodnoty v aplikačnej praxi - vybrané problémy Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
11. 1. 2017 Zákon o dani z príjmov PO v roku 2016 a novelizácia zákona k 1.1.2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
11. 1. 2017 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
14. 12. 2016 Daň z príjmov právnických osôb (venovať sa budeme aj téme Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 12. 2016 Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve 2016 (venovať sa budeme aj téme Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
8. 12. 2016 Zákon o dani z príjmov PO v roku 2016 a novelizácia zákona k 1.1.2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
8. 12. 2016 Daň z príjmov PO s dôrazom na aplikačnú prax pri podávaní daňového priznania (venovať sa budeme aj téme Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
7. 12. 2016 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 5,6 + účtovná závierka (venovať sa budeme aj téme Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
7. 12. 2016 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 5,6 + účtovná závierka (venovať sa budeme aj téme Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
1. 12. 2016 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 5,6 + účtovná závierka Ing. Ondrej Baláž tlačítko Detail školenia
1. 12. 2016 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 5,6 + účtovná závierka (venovať sa budeme aj téme Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
30. 11. 2016 Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 a pripravované zmeny k 1.1.2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
30. 11. 2016 DPH v praxi – vybrané problémy a pripravované zmeny k 1.1.2017 (venovať sa budeme aj téme Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
22. 11. 2016 Zákonník práce - legislatívne novinky alebo benefity a sociálny fond a zmeny v zákonníku práce od 1.1.2017 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
16. 11. 2016 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 3,4 Ing. Ondrej Baláž tlačítko Detail školenia
16. 11. 2016 Vybrané problémy pohľadávok, záväzkov a vlastného imania (Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 3,4) venovať sa budeme aj téme Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
15. 11. 2016 Vybrané problémy pohľadávok, záväzkov a vlastného imania (Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 3,4) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
10. 11. 2016 Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 a pripravované zmeny k 1.1.2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
9. 11. 2016 Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 a pripravované zmeny k 1.1.2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
3. 11. 2016 Transferové oceňovanie - Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
3. 11. 2016 Vybrané problémy DPH v praxi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
2. 11. 2016 Zákonník práce JUDr. Renáta Matejová tlačítko Detail školenia
27. 10. 2016 Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
27. 10. 2016 Vybrané problémy DPH v praxi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 10. 2016 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 0, 1, 2 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
19. 10. 2016 Registrácie zamestnancov, dohôd a štatutárov v sociálnej a zdravotnej poisťovni Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
19. 10. 2016 Registrácie zamestnancov, dohôd a štatutárov v sociálnej a zdravotnej poisťovni Ing. Pavol Kukučka tlačítko Detail školenia
18. 10. 2016 Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 a pripravované zmeny k 1.1.2017 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
18. 10. 2016 DPH v praxi – vybrané problémy a pripravované zmeny k 1.1.2017 Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
13. 10. 2016 Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
12. 10. 2016 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 0,1,2 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
11. 10. 2016 Účtovníctvo podnikateľských subjektov – účtová trieda 0,1,2 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
6. 10. 2016 Vybrané problémy DPH v praxi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
4. 10. 2016 Vybrané problémy účtovania a zdaňovania transakcií s konateľom a spoločníkom, spoločnosť v úpadku a povinnosti štatutárneho orgánu od roku 2016 Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
29. 9. 2016 Vybrané problémy z praxe na príkladoch z DPH a z Dane z príjmov - Slávnostné otvorenie školiaceho roka 2016/2017 časť 2. Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
28. 9. 2016 Vybrané problémy z praxe na príkladoch z DPH a z Dane z príjmov - Slávnostné otvorenie školiaceho roka 2016/2017 časť 1. Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
20. 9. 2016 Komplexný pohľad na dohody o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
15. 6. 2016 Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia aktuálne so zmenami od 1. 6. 2016 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
1. 6. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 2. časť so zameraním na prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach a zmeny v kontrolnom výkaze Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
31. 5. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 1. časť Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
26. 5. 2016 Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky, novela Nariadenia vlády 268/2006 Z. z. od 1. 1. 2016 plus Cestovné náhrady 2016 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
19. 5. 2016 Daň z príjmov právnických osôb s dôrazom na medzinárodné zdaňovanie Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
17. 5. 2016 Daň z príjmov právnických osôb s dôrazom na medzinárodné zdaňovanie Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
12. 5. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 2. časť so zameraním na prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach a zmeny v kontrolnom výkaze Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 5. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 1. časť Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
4. 5. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 2. časť so zameraním na prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach a zmeny v kontrolnom výkaze Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
3. 5. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 1. časť Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
27. 4. 2016 Daň z príjmov právnických osôb s dôrazom na medzinárodné zdaňovanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
26. 4. 2016 Daň z príjmov právnických osôb s dôrazom na medzinárodné zdaňovanie Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
19. 4. 2016 Daň z príjmov právnických osôb s dôrazom na medzinárodné zdaňovanie Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
14. 4. 2016 Automobil v podnikaní Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
13. 4. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 2. časť so zameraním na prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach a zmeny v kontrolnom výkaze Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
12. 4. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 1. časť Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
6. 4. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 2. časť so zameraním na prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach a zmeny v kontrolnom výkaze Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
5. 4. 2016 Daň z pridanej hodnoty - 1.časť Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
3. 3. 2016 Daňová závierka právnických osôb za rok 2015 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
2. 3. 2016 Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2016 a k 1.4.2016 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
18. 2. 2016 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Radoslav Uharka tlačítko Detail školenia
17. 2. 2016 Účtovná závierka v neziskových účtovných jednotkách za rok 2015
(špecifické účtovné prípady, účtovná závierka za rok 2015, zmeny od 1. 1. 2016)
Ing. Jana Vršková tlačítko Detail školenia
16. 2. 2016 Novela DPH Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
11. 2. 2016 Novela DPH Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
10. 2. 2016 Zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2015 a k 31.12.2015 v praktických príkladoch Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
9. 2. 2016 Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2016 v praktických príkladoch Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
4. 2. 2016 Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2016 a k 1.4.2016 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
3. 2. 2016 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Radoslav Uharka tlačítko Detail školenia
2. 2. 2016 Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2015 a daňové priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
28. 1. 2016 Aktuálny stav v mzdovej účtárni k 1.1.2016 plus ročné zúčtovanie dane 2015 Júlia Pšenková tlačítko Detail školenia
27. 1. 2016 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
26. 1. 2016 Uzávierkové operácie a položky upravujúce základ dane z príjmov Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. tlačítko Detail školenia
21. 1. 2016 Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2016 a k 1.4.2016 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
20. 1. 2016 Daňová závierka právnických osôb za rok 2015 Ing. Ján Minársky tlačítko Detail školenia
19. 1. 2016 Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 + zmeny v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2016 Ing. Pavol Kukučka tlačítko Detail školenia
14. 1. 2016 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
13. 1. 2016 Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2015 a daňové priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsová tlačítko Detail školenia
12. 1. 2016 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky Ing. Vladimír Ozimý tlačítko Detail školenia
Priezvisko: Meno (titul):
Kontaktný telefón: E-mail:
Obchodný názov firmy:

Po odoslaní objednávky Vás budeme obratom kontaktovať.