14 kompletných videonahrávok zo školení len za 105 Eur s DPH

Vyberte si zo zoznamu videozáznamov uskutočnených školení. Ako bonus k tomu získate poradenstvo k účtovným, daňovým a mzdovým školeniam na mesiac zadarmo.
Viac informácii a ukážku zo školenia získate kliknutím na jeho názov alebo ikonu šípky.

Čo potrebujete na prehrávanie videozáznamov?

Osobný počítač alebo notebook s pripojením na internet. Prípadné problémy Vám radi pomôžeme vyriešiť.Objednávku spravíte rýchlo a jednoducho

Stačí kliknúť na zaškrtávacie pole v stĺpci Objednať pri požadovanom školení, zadať osobné údaje a odoslať objednávku.
Alebo nám zavolajte na čísla 048/414 66 36, 0918 780 129, 0904 921 855 a objednávku vybavíme telefonicky.
Použiť môžete aj e-mail info@cus.sk.

Dátum Názov školenia Lektor Ukážka Objednať
19. 6. 2019 Cestovn nhrady a vysielanie zamestnancov do zahraniia Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
18. 6. 2019 Ron ztovanie dane Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
12. 6. 2019 Transferov oceovanie a vzahy medzi tatutrmi a spolonosou Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
12. 6. 2019 Da z prjmov - vybran aplikan problmy so zameranm na fyzick osoby Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
11. 6. 2019 Aktulne zmeny v zkone o DzP, vybran okruhy dane z prjmov, novinky v ERP Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
11. 6. 2019 Da z prjmov prvnickch osb Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
6. 6. 2019 Fakturcia na ely DPH, uplatnenie prva na odpoet DPH a vybran novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
6. 6. 2019 Da z prjmov - vybran aplikan problmy so zameranm na fyzick osoby Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
5. 6. 2019 Dodanie tovaru a sluby z pohadu DPH, zdaniten osoba, osoba povinn plati da a vkazy platitea Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
5. 6. 2019 Da z prjmov prvnickch osb Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
4. 6. 2019 Podvojn tovnctvo podnikateov - zsoby a finann majetok Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
30. 5. 2019 tovn verzus daov nklad najastejie chyby a omyly v praxi. Novela zkona o ERP. Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
29. 5. 2019 Relne daov kontroly - rady a tipy daovho poradcu Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
29. 5. 2019 Fakturcia na ely DPH, uplatnenie prva na odpoet DPH a vybran novinky od 1.1.2019 ako dodanie stavieb, poukazy Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
28. 5. 2019 Novelizcie zkona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
28. 5. 2019 Dodanie tovaru a sluby z pohadu DPH, zdaniten osoba, osoba povinn plati da a vkazy platitea Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
22. 5. 2019 Pracovnoprvne vzahy a GDPR JUDr. Renta Matejov tlačítko Detail školenia
21. 5. 2019 Socilne a zdravotn poistenie zamestnancov, tatutrov a dohodrov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
16. 5. 2019 Relne daov kontroly - rady a tipy daovho poradcu Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
16. 5. 2019 Transferov oceovanie a vzahy medzi tatutrmi a spolonosou Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
15. 5. 2019 Novelizcie zkona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
15. 5. 2019 Aktulne zmeny v zkone o DzP, vybran okruhy dane z prjmov, novinky v ERP Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
14. 5. 2019 Pohadvky a zvzky z pohadu tovnctva a dan - vybran aplikan problmy Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
7. 5. 2019 Majetok v podvojnom tovnctve - prklady z praxe Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
16. 4. 2019 Aktulne zmeny v zkonnku prce vrtane prspevkov zamestnvatea na rekreciu Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
11. 4. 2019 Socilne a zdravotn poistenie zamestnancov, tatutrov a dohodrov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
9. 4. 2019 tovn a daov pohad na kapitlov ty a dlhodob zvzky spolonosti s prihliadnutm na zmeny od roku 2019 Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
7. 3. 2019 tovn zvierka z pohadu daovho poradcu Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
6. 3. 2019 GDPR v tovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macov, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 2. 2019 Socilne a zdravotn poistenie zamestnancov, tatutrov a dohodrov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
20. 2. 2019 Cestovn nhrady a zrky zo mzdy Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
19. 2. 2019 Fyzick osoby 2018 - tovnctvo, evidencie, daov priznanie - BANSK BYSTRICA Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
13. 2. 2019 Da z prjmov prvnickch osb Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
12. 2. 2019 Fyzick osoby 2018 tovnctvo, evidencie, daov priznanie Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
7. 2. 2019 Vybran aplikan problmy zkona o DPH vrtane novelizcie od 1.1.2019 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
6. 2. 2019 Fyzick osoby 2018 tovnctvo, evidencie, daov priznanie - ILINA Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
5. 2. 2019 Da z prjmov prvnickch osb a daov priznanie Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
31. 1. 2019 tovn zvierka v podvojnom tovnctve Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
30. 1. 2019 Zkonnk prce Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
29. 1. 2019 tovn zvierka v podvojnom tovnctve Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
22. 1. 2019 GDPR v tovnej a mzdovej praxi JUDr. Marcela Macov, PhD. tlačítko Detail školenia
17. 1. 2019 Ukonenie daovho roka 2018 a daov priznanie prvnickch osb Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
17. 1. 2019 Ukonenie daovho roka 2018 a daov priznanie prvnickch osb Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
16. 1. 2019 Ron ztovanie dane Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
15. 1. 2019 Ron ztovanie dane Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
10. 1. 2019 Vybran aplikan problmy zkona o DPH vrtane novelizcie od 1.1.2019 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
9. 1. 2019 Fyzick osoby 2018 tovnctvo, evidencie, daov priznanie Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
13. 12. 2018 Ochrana osobnch dajov v praxi JUDr. Marcela Macov, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 12. 2018 Ron ztovanie dane Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
12. 12. 2018 Ron ztovanie dane Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
11. 12. 2018 DPH v praktickch prkladoch vrtane novelizcie zkona k 1.1.2019 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
11. 12. 2018 tovn zvierka a daov priznanie prvnickch osb za rok 2018 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
6. 12. 2018 DPH v praktickch prkladoch Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
5. 12. 2018 Aktulne problmy zkona o DPH vrtane novelizcie k 1.1.2019 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
5. 12. 2018 Ukonenie daovho roka a daov priznanie prvnickch osb Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
4. 12. 2018 Majetok v podvojnom tovnctve - prklady z praxe Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
28. 11. 2018 Dohody o prcach mimo pracovnho pomeru, zrky zo mzdy Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
27. 11. 2018 Da z prjmov prvnickch osb - daov optimalizcia Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
27. 11. 2018 tovn zvierka v podvojnom tovnctve Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
22. 11. 2018 Transferov oceovanie a vzahy medzi tatutrmi a spolonosou z pohadu zkona o dani z prjmov Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
15. 11. 2018 Prenesenie daovej povinnosti, odpotanie dane aobsahov npl vkazov Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
15. 11. 2018 Prenesenie daovej povinnosti, odpotanie dane a obsahov npl vkazov Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
14. 11. 2018 Cestovn nhrady a vysielanie zamestnancov do zahraniia Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
13. 11. 2018 Zsoby a finann majetok so zameranm na aktulne problmy tovania virtulnych mien Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
8. 11. 2018 Daov poriadok - sprva dan Ing. Milan Kdela tlačítko Detail školenia
6. 11. 2018 Vlastn imanie a dlhodob zvzky v podvojnom tovnctve Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
17. 10. 2018 Aktulne problmy dane z pridanej hodnoty Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
11. 10. 2018 Zdaniten plnenia poda zkona o DPH a ich vykazovanie Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
10. 10. 2018 Vpoty v mzdovej utrni - socilne a zdravotn poistenie Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
9. 10. 2018 Ztovacie vzahy v podvojnom tovnctve (pohadvky a zvzky) Ing. Ondrej Bal tlačítko Detail školenia
9. 10. 2018 Ztovacie vzahy v podvojnom tovnctve pohadvky a zvzky Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
4. 10. 2018 Vybran aplikan problmy dane z prjmov v praxi Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
2. 10. 2018 Pracovnoprvne vzahy a GDPR JUDr. Renta Matejov tlačítko Detail školenia
26. 9. 2018 Zkonnk prce Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
20. 9. 2018 Nklady a vnosy v podvojnom tovnctve (tov triedy 5,6) Ing. Ondrej Bal tlačítko Detail školenia
6. 7. 2018 Vetko o registrcii k DPH Ing. Vladimr Ozim a Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
14. 6. 2018 Vpoty v mzdovej utrni Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
13. 6. 2018 Ron ztovanie dane, dohody o prcach mimo pracovnho pomeru Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
31. 5. 2018 Zrky zo mzdy a stravovanie zamestnancov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
30. 5. 2018 Cestovn nhrady, sben pracovno prvne vzahy a zmeny v Zkonnku prce od 1.5.2018 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
22. 5. 2018 Aplikan problmy dane z prjmov v praxi Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
22. 5. 2018 Da z prjmov prvnickch osb v praktickch prkladoch Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
16. 5. 2018 Odpotanie DPH, prenos daovej povinnosti a obsahov npl vkazov k DPH Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
15. 5. 2018 Registrcia k DPH, zdaniten obchody a osloboden plnenia Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
10. 5. 2018 Zdaniten plnenia a ich vykazovanie Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
10. 5. 2018 Fakturcia, oslobodenie od dane, odpotanie DPH Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
9. 5. 2018 Aktulne zmeny v zkone o dani z pridanej hodnoty Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
9. 5. 2018 Zdaniten plnenia a ich vykazovanie, registrcia DPH Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
3. 5. 2018 Aktulne zmeny v zkone o dani z prjmov. Daov a nedaov vdavky. Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
3. 5. 2018 Da z prjmov prvnickch osb v praktickch prkladoch Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
11. 4. 2018 Zkon o ochrane osobnch dajov v praxi JUDr. Marcela Macov, PhD. tlačítko Detail školenia
7. 3. 2018 Ochrana osobnch dajov - GDPR v praxi JUDr. Marcela Macov, PhD. tlačítko Detail školenia
2. 3. 2018 Vpoet zkladu dane z prjmov prvnickch osb a daov priznanie v prkladoch Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
1. 3. 2018 tovn a daov povinnosti fyzickch osb v roku 2017 a daov priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
28. 2. 2018 Ochrana osobnch dajov - GDPR v praxi JUDr. Marcela Macov, PhD. tlačítko Detail školenia
27. 2. 2018 tovn a daov povinnosti fyzickch osb v roku 2017 a daov priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
15. 2. 2018 Da z pridanej hodnoty - novelizcia zkona od 1.1.2018 a vybran problmy v praxi Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
15. 2. 2018 Vybran problmy zkona o DPH a ich aplikcia v benej praxi Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
14. 2. 2018 Daov vdavky PO a daov priznanie v roku 2017 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
14. 2. 2018 Vpoet zkladu dane z prjmov prvnickch osb a daov priznanie v prkladoch Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 2. 2018 tovn a daov zvierka v podvojnom tovnctve Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
7. 2. 2018 Da z pridanej hodnoty - novelizcia zkona od 1.1.2018 a vybran problmy v praxi Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
6. 2. 2018 Daov vdavky PO a daov priznanie v roku 2017 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
1. 2. 2018 tovnctvo a daov povinnosti neziskovch organizci Ing. Mgr. Hedviga Vadinov tlačítko Detail školenia
1. 2. 2018 Ron ztovanie dane a novinky v zkonnku prce v roku 2018 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
31. 1. 2018 Ron ztovanie dane a novinky v zkonnku prce v roku 2018 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
30. 1. 2018 Da z pridanej hodnoty - novelizcia zkona od 1.1.2018 a vybran problmy v praxi Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
18. 1. 2018 Zkonnk prce a ron ztovanie dane Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
17. 1. 2018 Daov vdavky PO a daov priznanie v roku 2017 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
16. 1. 2018 Vybran problmy zkona o DPH a ich aplikcia v benej praxi Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
11. 1. 2018 Da z pridanej hodnoty - novelizcia zkona od 1.1.2018 a vybran problmy v praxi Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
10. 1. 2018 Vpoet zkladu dane z prjmov prvnickch osb a daov priznanie v prkladoch Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
14. 12. 2017 Daov vdavky PO a daov priznanie v roku 2017 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
14. 12. 2017 Vpoet zkladu dane z prjmov prvnickch osb a daov priznanie v prkladoch Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 12. 2017 Nklady a vnosy v tovnctve a zostavenie tovnej zvierky (tov triedy 5,6) Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
7. 12. 2017 Nklady a vnosy v tovnctve a zostavenie tovnej zvierky (tov triedy 5,6) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
6. 12. 2017 Zmeny v zkone o dani z prjmov prvnickch osb a ukonenie daovho roka 2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
6. 12. 2017 Daov vdavky PO a daov priznanie v roku 2017 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
5. 12. 2017 Nklady a vnosy v tovnctve podniku a tovn zvierka (tov triedy 5,6) Ing. Ondrej Bal tlačítko Detail školenia
5. 12. 2017 tovn a daov zvierka v podvojnom tovnctve Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
29. 11. 2017 Zkonnk prce rieenie najastejch problmov v pracovno-prvnych vzahoch JUDr. Renta Matejov tlačítko Detail školenia
29. 11. 2017 Zkonnk prce z pohadu mzdovho tovnka Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
15. 11. 2017 Pohadvky, zvzky a vlastn imanie z tovnho a daovho hadiska (tov triedy 3,4) Ing. Ondrej Bal tlačítko Detail školenia
14. 11. 2017 Transakcie a vzahy medzi spolonkmi a spolonosou z daovho pohadu - da z prjmov prvnickch osb Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
8. 11. 2017 Pohadvky, zvzky a vlastn imanie z pohadu tovnctva a dane z prjmov (tov trieda 3,4) Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
4. 11. 2017 Odpisy dlhodobho majetku z tovnho a daovho pohadu Ing. Vladimr Ozim a Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
2. 11. 2017 Zkonnk prce rieenie najastejch problmov v pracovno-prvnych vzahoch JUDr. Renta Matejov tlačítko Detail školenia
2. 11. 2017 Zkonnk prce z pohadu mzdovho tovnka Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
26. 10. 2017 tovn verzus daov pohad na majetok v podniku (tov triedy 0,1,2) Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
26. 10. 2017 Majetok podniku z tovnho a daovho pohadu (tov triedy 0,1,2) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
18. 10. 2017 Aplikcia zkona o DPH v praxi - vykazovanie DPH, odpotanie dane a prenesenie daovej povinnosti Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
17. 10. 2017 Prevdzkovanie e-shopu a internetov podnikanie vo vzbe na DPH a da z prjmov. Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
14. 10. 2017 Daov vdavky v svislosti s automobilmi v podnikan Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
13. 10. 2017 Dopravn prostriedky v zkone o DPH Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
12. 10. 2017 Majetok v tovnctve podniku - definovanie, oceovanie a vzah k dani z prjmov (tov triedy 0,1,2) Ing. Ondrej Bal tlačítko Detail školenia
12. 10. 2017 Majetok podniku z tovnho a daovho pohadu (tov triedy 0,1,2) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
10. 10. 2017 DPH v praktickch prkladoch, vrtane pripravovanch zmien v roku 2018 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
5. 10. 2017 Automobil v podnikan v roku 2017 Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
4. 10. 2017 Vysielanie zamestnancov do zahraniia Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
3. 10. 2017 Zamestnvanie cudzincov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
28. 9. 2017 Daov vdavok 2017 v praxi a vybran problmy z pohadu zkona o dani z prjmov u prvnickch osb Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
27. 9. 2017 Novinky a zmeny v roku 2017 Aktuality v mzdovej utrni Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
26. 9. 2017 Aplikcia zkona o DPH v praxi - vykazovanie DPH, odpotanie dane a prenesenie daovej povinnosti Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
21. 9. 2017 Vysielanie zamestnancov do zahraniia a zamestnvanie cudzincov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
20. 9. 2017 Nov zkon o ochrane osobnch dajov a jeho dopad na firmy JUDr. Marcela Macov, PhD. tlačítko Detail školenia
4. 9. 2017 Exekcie a zrky zo mzdy Jlia Penkov a Ing. Pavol Kukuka tlačítko Detail školenia
7. 8. 2017 Cestovn nhrady komplexne Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
7. 7. 2017 Vedenie evidenci a vykazovanie na ely DPH Ing. Vladimr Ozim a Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
6. 7. 2017 Odmeny, odvody a dane tatutrov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
28. 6. 2017 Stravovanie zamestnancov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
22. 6. 2017 Transakcie medzi spolonkom a spolonosou z daovho pohadu Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
20. 6. 2017 Exekcie a cestovn nhrady + Komplexn pohad na problematiku tatutrov Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
18. 6. 2017 Tuzemsk prenos daovej povinnosti Ing. Vladimr Ozim a Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
15. 6. 2017 Mzdov pecialista 2017 Cestovn nhrady a sben pracovno prvne vzahy (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Mzdov pecialista 2017) Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
15. 6. 2017 Mzdov pecialista 2017 Cestovn nhrady a sben pracovno prvne vzahy + Ochrana osobnch dajov v mzdovej a personlnej praxi (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Mzdov pecialista 2017) Ing. Pavol Kukuka tlačítko Detail školenia
31. 5. 2017 Mzdov pecialista 2017 Zrky zo mzdy a stravovanie zamestnancov (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Mzdov pecialista 2017) Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
31. 5. 2017 Mzdov pecialista 2017 Zrky zo mzdy a stravovanie zamestnancov (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Mzdov pecialista 2017) Ing. Pavol Kukuka tlačítko Detail školenia
30. 5. 2017 Mzdov pecialista 2017 Ron ztovanie dane (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Mzdov pecialista 2017) Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
30. 5. 2017 Mzdov pecialista 2017 Ron ztovanie dane (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Mzdov pecialista 2017) Ing. Pavol Kukuka tlačítko Detail školenia
23. 5. 2017 Vetko o odpotan dane z pridanej hodnoty Ing. Vladimr Ozim, Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. a Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
16. 5. 2017 Daov pecialista 2017 - Da z prjmov prvnickch osb so zameranm na medzinrodn zdaovanie (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
16. 5. 2017 Daov pecialista 2017 - Da z prjmov prvnickch osb so zameranm na medzinrodn zdaovanie (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017)
Na tomto kolen sa budeme venova aj zmenm tykajcich sa Elektronickch schrnok v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017
Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
10. 5. 2017 Daov pecialista 2017 - Da z prjmov prvnickch osb so zameranm na medzinrodn zdaovanie (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
10. 5. 2017 Daov pecialista 2017 - Da z prjmov prvnickch osb v praktickch prkladoch (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017)
Na tomto kolen sa budeme venova aj zmenm tykajcich sa Elektronickch schrnok v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017
Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
7. 5. 2017 Pravidl fakturcie Ing. Vladimr Ozim a Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
4. 5. 2017 Daov pecialista 2017 Da z pridanej hodnoty 2017 as 2 (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
4. 5. 2017 Daov pecialista 2017 Da z pridanej hodnoty 2017 as 2 (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
3. 5. 2017 Daov pecialista 2017 Da z pridanej hodnoty 2017 as 1 (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
3. 5. 2017 Daov pecialista 2017 Da z pridanej hodnoty 2017 as 1 (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
27. 4. 2017 Daov pecialista 2017 Da z pridanej hodnoty 2017 as 2 (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
27. 4. 2017 Daov pecialista 2017 Da z pridanej hodnoty 2017 as 2 (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 4. 2017 Daov pecialista 2017 Da z pridanej hodnoty 2017 as 1 (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
26. 4. 2017 Daov pecialista 2017 Da z pridanej hodnoty 2017 as 1 (Monos zastni sa tohto kolenia aj bez zapojenia sa do vzdelvacieho programu Daov pecialista 2017) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
21. 3. 2017 Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017 Ing. Jana Acsov, Ing. Vladimr Ozim a Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
21. 2. 2017 Daov priznanie k dani z prjmov prvnickch osb za rok 2016 (praktick prklad na novom tlaive) a podanie tovnej zvierky Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
16. 2. 2017 tovn a daov uzatvorenie roka podnikajcich fyzickch osb Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
15. 2. 2017 Zkon o dani z pridanej hodnoty po novelizcii k 1.1.2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
15. 2. 2017 Daov priznanie k dani z prjmov prvnickch osb za rok 2016 (praktick prklad na novom tlaive) a podanie tovnej zvierky Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
14. 2. 2017 Zkladn intitty daovho procesu poda daovho poriadku vrtane jeho novely JUDr. Marcela Beov tlačítko Detail školenia
9. 2. 2017 tovn a daov uzatvorenie roka podnikajcich fyzickch osb Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
8. 2. 2017 Daov zvierka PO za rok 2016 (vyplnenie daovho priznania na prklade fiktvnej prvnickej osoby) Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
8. 2. 2017 Da z prjmov prvnickch osb (praktick prklad na vyplnenie daovho priznania) Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
7. 2. 2017 tovn a daov zvierka prvnickch osb (praktick prklad na vyplnenie daovho priznania) Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
1. 2. 2017 Zkon o dani z pridanej hodnoty po novelizcii k 1.1.2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
1. 2. 2017 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 5,6 + tovn zvierka za rok 2016 Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
31. 1. 2017 Zkonnk prce - Ron ztovanie dane, zaiatok roka v mzdovej utrni a zmeny od 1.1.2017 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
26. 1. 2017 Zkonnk prce - Ron ztovanie dane, zaiatok roka v mzdovej utrni a zmeny od 1.1.2017 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
26. 1. 2017 Zkonnk prce - Ron ztovanie dane, zaiatok roka v mzdovej utrni a zmeny od 1.1.2017 Ing. Pavol Kukuka tlačítko Detail školenia
17. 1. 2017 Daov priznanie k dani z prjmov prvnickch osb za rok 2016 (praktick prklad na novom tlaive) a podanie tovnej zvierky Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
17. 1. 2017 Da z prjmov PO s drazom na aplikan prax pri podvan daovho priznania Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
12. 1. 2017 DPH v praxi a pripravovan zmeny v roku 2017 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
12. 1. 2017 Da z pridanej hodnoty v aplikanej praxi - vybran problmy Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
11. 1. 2017 Zkon o dani z prjmov PO v roku 2016 a novelizcia zkona k 1.1.2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
11. 1. 2017 Daov priznanie k dani z prjmov prvnickch osb za rok 2016 (praktick prklad na novom tlaive) a podanie tovnej zvierky Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
14. 12. 2016 Da z prjmov prvnickch osb (venova sa budeme aj tme Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
13. 12. 2016 tovn a daov zvierka v podvojnom tovnctve 2016 (venova sa budeme aj tme Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
8. 12. 2016 Zkon o dani z prjmov PO v roku 2016 a novelizcia zkona k 1.1.2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
8. 12. 2016 Da z prjmov PO s drazom na aplikan prax pri podvan daovho priznania (venova sa budeme aj tme Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
7. 12. 2016 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 5,6 + tovn zvierka (venova sa budeme aj tme Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
7. 12. 2016 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 5,6 + tovn zvierka (venova sa budeme aj tme Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
1. 12. 2016 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 5,6 + tovn zvierka Ing. Ondrej Bal tlačítko Detail školenia
1. 12. 2016 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 5,6 + tovn zvierka (venova sa budeme aj tme Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
30. 11. 2016 Zkon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 a pripravovan zmeny k 1.1.2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
30. 11. 2016 DPH v praxi vybran problmy a pripravovan zmeny k 1.1.2017 (venova sa budeme aj tme Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017) Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
22. 11. 2016 Zkonnk prce - legislatvne novinky alebo benefity a socilny fond a zmeny v zkonnku prce od 1.1.2017 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
16. 11. 2016 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 3,4 Ing. Ondrej Bal tlačítko Detail školenia
16. 11. 2016 Vybran problmy pohadvok, zvzkov a vlastnho imania (tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 3,4) venova sa budeme aj tme Elektronick schrnky v zmysle zkona o e-Governmente od 1. 1. 2017 Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
15. 11. 2016 Vybran problmy pohadvok, zvzkov a vlastnho imania (tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 3,4) Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
10. 11. 2016 Zkon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 a pripravovan zmeny k 1.1.2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
9. 11. 2016 Zkon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 a pripravovan zmeny k 1.1.2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
3. 11. 2016 Transferov oceovanie - Zvisl vzahy spolonkov (konateov) a vplyv na zklad dane spolonosti Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
3. 11. 2016 Vybran problmy DPH v praxi Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
2. 11. 2016 Zkonnk prce JUDr. Renta Matejov tlačítko Detail školenia
27. 10. 2016 Zvisl vzahy spolonkov (konateov) a vplyv na zklad dane spolonosti Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
27. 10. 2016 Vybran problmy DPH v praxi Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
26. 10. 2016 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 0, 1, 2 Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
19. 10. 2016 Registrcie zamestnancov, dohd a tatutrov v socilnej a zdravotnej poisovni Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
19. 10. 2016 Registrcie zamestnancov, dohd a tatutrov v socilnej a zdravotnej poisovni Ing. Pavol Kukuka tlačítko Detail školenia
18. 10. 2016 Zkon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 a pripravovan zmeny k 1.1.2017 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
18. 10. 2016 DPH v praxi vybran problmy a pripravovan zmeny k 1.1.2017 Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
13. 10. 2016 Zkon o dani z pridanej hodnoty v roku 2016 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
12. 10. 2016 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 0,1,2 Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
11. 10. 2016 tovnctvo podnikateskch subjektov tov trieda 0,1,2 Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
6. 10. 2016 Vybran problmy DPH v praxi Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
4. 10. 2016 Vybran problmy tovania a zdaovania transakci s konateom a spolonkom, spolonos v padku a povinnosti tatutrneho orgnu od roku 2016 Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
29. 9. 2016 Vybran problmy z praxe na prkladoch z DPH a z Dane z prjmov - Slvnostn otvorenie koliaceho roka 2016/2017 as 2. Ing. Vladimr Ozim a Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
28. 9. 2016 Vybran problmy z praxe na prkladoch z DPH a z Dane z prjmov - Slvnostn otvorenie koliaceho roka 2016/2017 as 1. Ing. Vladimr Ozim a Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
20. 9. 2016 Komplexn pohad na dohody o prcach mimo pracovnho pomeru Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
15. 6. 2016 Zamestnvanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraniia aktulne so zmenami od 1. 6. 2016 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
1. 6. 2016 Da z pridanej hodnoty - 2. as so zameranm na prenos daovej povinnosti pri stavebnch prcach a zmeny v kontrolnom vkaze Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
31. 5. 2016 Da z pridanej hodnoty - 1. as Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
26. 5. 2016 Zrky zo mzdy a exekun zrky, novela Nariadenia vldy 268/2006 Z. z. od 1. 1. 2016 plus Cestovn nhrady 2016 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
19. 5. 2016 Da z prjmov prvnickch osb s drazom na medzinrodn zdaovanie Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
17. 5. 2016 Da z prjmov prvnickch osb s drazom na medzinrodn zdaovanie Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
12. 5. 2016 Da z pridanej hodnoty - 2. as so zameranm na prenos daovej povinnosti pri stavebnch prcach a zmeny v kontrolnom vkaze Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
11. 5. 2016 Da z pridanej hodnoty - 1. as Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
4. 5. 2016 Da z pridanej hodnoty - 2. as so zameranm na prenos daovej povinnosti pri stavebnch prcach a zmeny v kontrolnom vkaze Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
3. 5. 2016 Da z pridanej hodnoty - 1. as Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
27. 4. 2016 Da z prjmov prvnickch osb s drazom na medzinrodn zdaovanie Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
26. 4. 2016 Da z prjmov prvnickch osb s drazom na medzinrodn zdaovanie Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
19. 4. 2016 Da z prjmov prvnickch osb s drazom na medzinrodn zdaovanie Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
14. 4. 2016 Automobil v podnikan Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
13. 4. 2016 Da z pridanej hodnoty - 2. as so zameranm na prenos daovej povinnosti pri stavebnch prcach a zmeny v kontrolnom vkaze Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
12. 4. 2016 Da z pridanej hodnoty - 1. as Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
6. 4. 2016 Da z pridanej hodnoty - 2. as so zameranm na prenos daovej povinnosti pri stavebnch prcach a zmeny v kontrolnom vkaze Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
5. 4. 2016 Da z pridanej hodnoty - 1.as Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
3. 3. 2016 Daov zvierka prvnickch osb za rok 2015 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
2. 3. 2016 Novelizcia zkona o DPH k 1.1.2016 a k 1.4.2016 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
18. 2. 2016 Da z prjmov prvnickch osb Ing. Radoslav Uharka tlačítko Detail školenia
17. 2. 2016 tovn zvierka v neziskovch tovnch jednotkch za rok 2015
(pecifick tovn prpady, tovn zvierka za rok 2015, zmeny od 1. 1. 2016)
Ing. Jana Vrkov tlačítko Detail školenia
16. 2. 2016 Novela DPH Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
11. 2. 2016 Novela DPH Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
10. 2. 2016 Zmeny v zkone o dani z prjmov od 01.01.2015 a k 31.12.2015 v praktickch prkladoch Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
9. 2. 2016 Zmeny v zkone o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2016 v praktickch prkladoch Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
4. 2. 2016 Novelizcia zkona o DPH k 1.1.2016 a k 1.4.2016 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
3. 2. 2016 Da z prjmov prvnickch osb Ing. Radoslav Uharka tlačítko Detail školenia
2. 2. 2016 Daov povinnosti fyzickch osb v roku 2015 a daov priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
28. 1. 2016 Aktulny stav v mzdovej trni k 1.1.2016 plus ron ztovanie dane 2015 Jlia Penkov tlačítko Detail školenia
27. 1. 2016 Daov priznanie k dani z prjmov prvnickch osb za rok 2015 (praktick prklad na novom tlaive) a podanie tovnej zvierky Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
26. 1. 2016 Uzvierkov opercie a poloky upravujce zklad dane z prjmov Ing. Mgr. Martin Tuinsk, PhD. tlačítko Detail školenia
21. 1. 2016 Novelizcia zkona o DPH k 1.1.2016 a k 1.4.2016 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
20. 1. 2016 Daov zvierka prvnickch osb za rok 2015 Ing. Jn Minrsky tlačítko Detail školenia
19. 1. 2016 Ron ztovanie dane za rok 2015 + zmeny v mzdovej a personlnej agende od 1.1.2016 Ing. Pavol Kukuka tlačítko Detail školenia
14. 1. 2016 Daov priznanie k dani z prjmov prvnickch osb za rok 2015 (praktick prklad na novom tlaive) a podanie tovnej zvierky Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
13. 1. 2016 Daov povinnosti fyzickch osb v roku 2015 a daov priznanie typu B Ing. Bc. Jana Acsov tlačítko Detail školenia
12. 1. 2016 Daov priznanie k dani z prjmov prvnickch osb za rok 2015 (praktick prklad na novom tlaive) a podanie tovnej zvierky Ing. Vladimr Ozim tlačítko Detail školenia
Priezvisko: Meno (titul):
Kontaktný telefón: E-mail:
Obchodný názov firmy:

Po odoslaní objednávky Vás budeme obratom kontaktovať.