x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 7. 2. 2017

Účtovná a daňová závierka právnických osôb (praktický príklad na vyplnenie daňového priznania)
Ing. Bc. Jana Acsová, 7. 2. 2017, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Obsah školenia:
 • Účtovná závierka 2016 – podvojné účtovníctvo
  • Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva so zapracovaním zmien v účtovných predpisoch platných pre rok 2016, najmä:
   • kategorizácia účtovných jednotiek,
   • vykazovanie (malá a veľká účtovná jednotka, spriaznené osoby, závislé osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť),
   • zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny,
   • schvaľovanie účtovnej závierky.
  • Bilančná kontinuita – zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha.
  • Uzávierkové práce predchádzajúce zostaveniu účtovnej závierky (opravy chýb minulých účtovných období, závierkové odhady, inventarizácia, zostatky na vybraných účtoch, nevypárované položky saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, podsúvahová evidencia, odporúčania, opakujúce sa nesprávnosti z praxe).
 • Daňová závierka 2016 – právnické osoby
  • Prehľad právnych predpisov 2016 – informácie o novelách, najmä:
   • dotácie, sponzoring podľa zákona o športe,
   • konkurz a reštrukturalizácia,
   • daňové rezervy, položky podmienené zaplatením,
   • vybrané zmeny zákona o dani z príjmov 2017.
  • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami a rezervami.
 • praktický príklad na vyplnenie daňového priznania
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás