Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 19. 6. 2019

Cestovné náhrady a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková, 19. 6. 2019, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Júlia Pšenková
Popis školenia:
Cieľom školenia je ponúknuť komplexný pohľad na problematiku cestovných náhrad a tuzemských aj zahraničných pracovných ciest zamestnancov. Budeme sa venovať aj Zákonníku práce a jeho aktuálnym novelizáciám. Rozoberieme si aj ustanovenia o pracovnej zmluve a všetky náležitosti týkajúce sa pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
Obsah školenia:

Cestovné náhrady

 • definícia pracovnej cesty
 • osoby s nárokom na cestovné náhrady
 • príkaz na pracovnú cestu
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • prerušenie pracovnej cesty
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste - ubytovanie, doprava, ostatné vedľajšie výdavky
 • stravné pri tuzemskej pracovnej ceste - nárok, krátenie, výpočet
 • zahraničná pracovná cesta - definícia
 • plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste
 • stravné pri zahraničnej pracovnej ceste - nárok, krátenie, výpočet
 • vreckové
 • záloha
 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • kurzové rozdiely
 • lehoty, termíny
 • formulár A1 pri zahraničnej pracovnej ceste do štátov EU a EHP

Vysielanie zamestnancov do zahraničia:

 • Pracovno-právny aspekt vysielania
  • formy vysielania
  • zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
  • vysielacia zmluva pre zamestnanca
  • dodatky pracovných zmlúv pre vyslaných zamestnancov
  • cestovné náhrady pri vyslaní
 • Sociálne zabezpečenie
  • vysielanie do krajín EÚ, a mimo EÚ
  • určenie rozhodnej legislatívy
  • formuláre A1
  • sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy
 • Daň zo závislej činnosti
  • preddavky na mzdu
  • ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
  • daňové priznania vyslaných zamestnancov
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás