Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 22. 5. 2019

Pracovnoprávne vzťahy a GDPR
JUDr. Renáta Matejová, 22. 5. 2019, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: JUDr. Renáta Matejová
Popis školenia:
Obsahom školenia bude posúdenie pracovnoprávnych vzťahov v nadväznosti na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, tzv. GDPR. JUDr. Renáta Matejová Vám zodpovie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zamestnancov, používania fotografií či monitorovania zamestnancov. Súčasťou školenia je aj prehľad najnovších zmien v zákonníku práce.
Obsah školenia:

Novela Zákonníka práce platná a účinná od 01.05.2018

 • Uvedenie základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania
 • Potvrdenie o zamestnaní
 • Začiatok dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami
 • Pracovná pohotovosť vo sviatok
 • Dosiahnutá mzda za prácu nadčas a jej poskytovanie (zúčtovanie, vyplatenie)
 • Náhradné voľno za prácu vo sviatok
 • Normy spotreby práce
 • Pravdepodobný a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Príspevok na stravovanie – zaokrúhľovanie
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
 • Zavedenie 13. a 14. mzdy
 • Mzdové zvýhodnenia a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Potvrdenie o zrážkach z odmeny – dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Vysielanie – dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie.

Novela Zákonníka práce platná a účinná od 01.01.2019

 • Príspevok na rekreáciu zamestnancov
 • Obmedzenie zákazu mlčanlivosti o pracovných a mzdových podmienkach a podmienkach zamestnávania

Posúdenie pracovnoprávnych vzťahov v nadväznosti na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, tzv. GDPR účinnosť od 25.05.2018

 • Právny základ spracúvania osobných údajov zamestnancov
 • Informačná povinnosť zamestnávateľa – prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov zamestnancov
 • Osobný spis zamestnanca
 • Súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov
 • Poskytovanie osobných údajov o zamestnancovi
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
 • Používanie fotografie v pracovnoprávnom vzťahu
 • Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
 • Zodpovedná osoba
 • Práva dotknutej osoby
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach

Na záver bude vytvorený priestor na diskusiu s účastníkmi školenia.

Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás