Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 6. 2. 2019

Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie - ŽILINA
Ing. Bc. Jana Acsová, 6. 2. 2019, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:
Uznávaná lektorka vás na školení prevedie všetkými právnymi predpismi, ktoré upravujú vedenie účtovníctva, účtovnú závierku a daň z prímov fyzických osôb. Prejdeme si všetky aktuálne platné veličiny potrebné pre správny výpočet výšky daňovej povinnosti za obdobie roku 2018. Pripravíme vás na podávanie daňových priznaní typu B bez zbytočných chýb a sankcií.
Obsah školenia:
 • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).
 • Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:
  • majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
  • automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie automobilu do a z podnikania,
  • výdavky na spotrebované pohonné látky a ich preukazovanie,
  • cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom.
 • Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2018.
 • Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:
  • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
  • s percentuálnymi výdavkami.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
  • povinnosť podať daňové priznanie,
  • nezdaniteľné časti základu dane,
  • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
  • príjmy zo závislej činnosti,
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  • príjmy z kapitálového majetku,
  • ostatné príjmy,
  • umorovanie straty,
  • povinné prílohy,
  • osobitné záznamy,
  • upozornenia k vyplneniu daňového priznania.
 • Diskusia.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás