x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 26. 10. 2017

Majetok podniku z účtovného a daňového pohľadu (účtové triedy 0,1,2)
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., 26. 10. 2017, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Popis školenia:

Odborný seminár určený pre účtovníkov a ekonómov, ktorí si chcú pravidelne dopĺňať vedomosti o vykazovaní, oceňovaní a účtovaní jednotlivých druhov majetku podniku. Na školení sa dozviete najaktuálnejšie informácie zrozumiteľnou formou priamo od uznávaného daňového poradcu Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD. Okrem účtovníctva sa na seminári budeme zaberať majetkom aj z pohľadu dani z príjmov a DPH. Všetky potrebné informácie o majetku podniku získate na jednom mieste a budete tejto problematike rozumieť vo všetkých súvislostiach.

Obsah školenia:
 • Definícia dlhodobého majetku na účely zákona (účtovné a daňové hľadisko)
  • Nehmotný majetok
  • Hmotný majetok
  • Drobný hmotný a nehmotný majetok a jeho špecifiká
  • Technické zhodnotenie majetku
 • Definícia obstarávacej/vstupnej ceny a zostatkovej ceny dlhodobého majetku
  • Ocenenie majetku na účely zákona c. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v závislosti od spôsobu obstarania majetku
  • Ocenenie majetku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v závislosti od spôsobu jeho nadobudnutia (kúpa (úver), darovanie, vlastné náklady)
 • Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska
  • Účtovné odpisy dlhodobého majetku a zostavenie odpisového plánu
  • Daňové odpisy dlhodobého majetku, metódy odpisovania (rovnomerné, zrýchlené odpisovanie) a prerušenie daňových odpisov
 • Vybrané problémy dlhodobého majetku
  • Formy obstarania dlhodobého majetku a ich rozdiely (úver, lízing, kúpa)
  • Drobný majetok (odpisy, vyradenie, škoda, uplatnenie odpočtu DPH)
  • Analytická evidencia k účtom dlhodobého majetku
  • Opravné položky k dlhodobému majetku (tvorba, zúčtovanie a použitie)
  • Podsúvahová evidencia dlhodobého majetku
 • Zásoby
  • Vymedzenie zásob a ich členenie
  • Oceňovanie zásob pri prijatí a vyskladnení
  • Metódy účtovania zásob (spôsob A a spôsob B)
  • Účtovanie zásob pri vyskladnení
  • Zásoby účtované priamo do nákladov (hygienické potreby, kancelárske potreby, drobný materiál, reklamné predmety)
  • Inventarizačné rozdiely pri zásobách
  • Analytická evidencia k účtom zásob
  • Problematika zásob z pohľadu DzP a DPH
  • Podsúvahová evidencia zásob
 • Finančné účty
  • Účtovanie hotovostného a bezhotovostného peňažného styku
  • Účtovanie v cudzej mene a kurzové rozdiely
  • Účtovanie platieb platobnými kartami a prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť
  • Účtovanie krátkodobých bankových úverov a finančných výpomocí
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás