x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 5. 12. 2017

Náklady a výnosy v účtovníctve podniku a účtovná závierka (účtové triedy 5,6)
Ing. Ondrej Baláž, 5. 12. 2017, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Ondrej Baláž
Popis školenia:
Na školení sa budeme venovať nákladovým a výnosovým účtom nielen z účtovného ale aj z daňového hľadiska. Na modelových prípadoch si ukážeme postup zisťovania výsledku hospodárenia a základu dane. Dozviete sa, aké kroky je potrebné vykonať pre správne uzavretie účtovníctva, ako postupovať pri inventarizácii aj ako zostaviť kompletnú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve.
Obsah školenia:
 • Charakteristika nákladov a výnosov, vybrané príklady účtovania a ich posudzovanie z hľadiska dane z príjmov.
 • Výsledok hospodárenia a základ dane
 • Účtovná závierka
  • Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve.
   • základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke,
   • prípravné práce pri účtovnej uzávierke,
  • Inventarizácia majetku a záväzkov.
   • fyzická a dokladová inventúra,
   • posúdenie ocenenia majetku a záväzkov,
   • inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového,
  • Účtovné operácie účtované len pri účtovnej uzávierke.
   • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka,
   • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov,
   • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
  • Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti, odložená daň.
  • Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky.
   • súvaha,
   • výkaz ziskov a strát,
   • poznámky,
   • výročná správa,
  • Uzavretie účtovných kníh.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás