x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 13. 12. 2017

Náklady a výnosy v účtovníctve a zostavenie účtovnej závierky (účtové triedy 5,6)
Ing. Vladimír Ozimý, 13. 12. 2017, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Na školení sa budeme venovať nákladovým a výnosovým účtom nielen z účtovného ale aj z daňového hľadiska. Na modelových prípadoch si ukážeme postup zisťovania výsledku hospodárenia a základu dane. Dozviete sa, aké kroky je potrebné vykonať pre správne uzavretie účtovníctva, ako postupovať pri inventarizácii aj ako zostaviť kompletnú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Školenie zahŕňa aj zmeny zákonov, ktoré je potrebné zohľadniť pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2017.
Obsah školenia:
 • Vymedzenie základných pojmov náklad a výnos a porovnanie z pojmom zdaniteľný príjem a daňový výdavok
 • Definícia účtovného prípadu a analytická evidencia
 • Definícia uzávierkových účtovných operácii
 • Nevyfaktúrované dodávky a zásoby na ceste (účtovný a daňový pohľad)
 • Tvorba, použitie, rozpustenie rezerv (účtovný a daňový pohľad)
 • Tvorba, použitie a rozpustenie opravných položiek (účtovný a daňový pohľad)
 • Oceňovanie majetku a záväzkov v cudzej mene, vznik kurzových rozdielov (účtovný a daňový pohľad)
 • Inventúra a inventarizácia majetku a záväzkov a vlastného imania (účtovný a daňový pohľad)
 • Otvorenie a uzavretie účtovných kníh
 • Účtovná závierka
  • kategorizácia ÚJ a vplyv na účtovnú závierku
  • zostavenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv zostavena účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
  • schválenie účtovnej závierky- kedy nastáva tento moment, vplyv schválenej účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
  • lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky
  • proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín)
  • likvidácia a vplyv na podanie UZ
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás