Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 13. 2. 2018

Účtovná a daňová závierka v podvojnom účtovníctve
Ing. Vladimír Ozimý, 13. 2. 2018, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Školenie vás dokonale pripraví na koniec účtovného a daňového roka 2017. Spoločne s lektorom Ing. Vladimírom Ozimým sa pozrieme na legislatívne východiská účtovnej závierky v kontexte zmien účinnných od 1.1.2018. Podrobne si prejdeme všetky administratívne práce a postupy spojené s uzávierkou účtovníctva, inventarizáciou majetku a záväzkov a ukončením daňového roka.
Obsah školenia:
 • Účtovná závierka
  • Kategorizácia ÚJ a vplyv na účtovnú závierku
  • Zostavenie účtovnej zvierky, kedy nastáva tento moment, vplyv zostavenia účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
  • Schválenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv schválenej účtovnej zváierky na účtovanie účtovných prípadov
  • Lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky
  • Proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín)
  • Likvidácia a vplyv na podanie UZ
 • Daňové priznanie právnických osôb
  • Osoba povinná podať daňové priznanie
  • Lehota na podanie daňového priznania
  • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane s vplyvom na r. DP
  • Závislé osoby a úprava základu dane (pôžičky, predaj majetku)
  • Špecifické daňové výdavky (spotreba PHL, dary, reklamné predmety, pokuty, rezervy, opravné položky, postúpenie pohľadávky, záväzky po splatnosti, DPH hradená v inom členskom štáte EÚ, kurzové rozdiely...)
  • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
  • Odpisy majetku a porovnanie účtovných a daňových pravidiel
  • Členské príspevky
  • Uplatnenie daňovej straty
  • Príjmy zo zahraničia
  • Metóda vyňatia
  • Metóda zápočtu
  • Posledné „záchvevy" daňovej licencie
  • Preddavky na daň z príjmov, výpočet, vplyv DDP, sankcie
  • Podiely na zisku po 1. 1. 2017
 • Nesprávne vyplnená účtovná závierka a podané daňové priznanie
  • Lehota na podanie opravenej účtovnej závierky a daňového priznania
  • Sankcie vyplývajúce z takto podaných opravných výkazov
  • Riziká súvisiace so zrušením živnosti, ak sa účtuje nesprávne po novom (po 1. 1. 2018)
  • Ostatné kapitálové fondy po 1. 1. 2018 (daňové a účtovné hľadisko)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás