x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 15. 11. 2017

Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie z účtovného a daňového hľadiska (účtové triedy 3,4)
Ing. Ondrej Baláž, 15. 11. 2017, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Ondrej Baláž
Popis školenia:
Na školení sa budeme podrobne zaoberať účtovaní, oceňovaním a vykazovaním jednotlivých druhov pohľadávok, záväzkov a vlastného imania. Na jednotlivé účtové triedy sa pozrieme aj z pohľadu zákona o dani z príjmov, vďaka čomu získate úplný prehľad o problematike a svoje vedomosti budete vedieť uplatniť vo vašej praxi.
Obsah školenia:
 • definícia pohľadávok, záväzkov a rezerv
 • Stručný prehľad účtovania v triede 3 so zameraním na problematické oblasti
  • tvorba použitie a zrušenie opravných položiek k pohľadávkam – účtovné a daňové hľadisko
  • tvorba, použitie a zrušenie rezerv (kedy účtovať záväzok, nevyfakturovanú dodávku a rezervu) , účtovné a daňové hľadisko
  • účtovanie časového rozlíšenia
  • účtovanie pohľadávok a záväzkov v cudzej mene
 • definovanie jednotlivých zložiek vlastného imania
  • účtovanie tvorby a zmien vlastného imania
  • účtovanie úhrad záväzkov za upísané vlastné imanie vecným vkladom – účtovné a daňové hľadisko u vkladateľa aj darcu
  • účtovanie pri zlúčení, splynutí a rozdelení a daňové hľadisko
  • účtovanie a zdaňovanie opráv významných chýb minulých účtovných období
 • dlhodobé záväzky z hľadiska ich účtovanie a vykazovania v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby splatnosti. Vykazovanie pohľadávok a záväzkov voči účtovným jednotkám v skupine a prepojeným účtovným jednotkám.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás