x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 12. 10. 2017

Majetok v účtovníctve podniku - definovanie, oceňovanie a vzťah k dani z príjmov (účtové triedy 0,1,2)
Ing. Ondrej Baláž, 12. 10. 2017, Banská Bystrica
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Ondrej Baláž
Popis školenia:

Odborný seminár určený pre účtovníkov a ekonómov, ktorí si chcú pravidelne dopĺňať vedomosti o vykazovaní, oceňovaní a účtovaní jednotlivých druhov majetku podniku. Na školení sa dozviete najaktuálnejšie informácie zrozumiteľnou formou priamo od dlhoročného odborníka Ing. Ondreja Baláža. Okrem účtovníctva sa na seminári budeme zaberať majetkom aj z pohľadu dani z príjmov a DPH. Všetky potrebné informácie o majetku podniku získate na jednom mieste a budete tejto problematike rozumieť vo všetkých súvislostiach.

Obsah školenia:
 • stručný prehľad zákona o účtovníctve a porovnanie prístupu pri vedení účtovníctva podľa slovenských účtovných predpisov so zásadami ktoré sa uplatňujú v medzinárodných účtovných štandardoch IAS/IFRS.
 • definovanie dlhodobého majetku z hľadiska účtovných predpisov, upozornenie na rozdiely oproti daňovému hľadisku
  • dlhodobý nehmotný a hmotný majetok z hľadiska účtovníctva
   • oceňovanie k momentu obstarania (obstarávacia cena, vlastné náklady, trhová cena)
   • oceňovanie k dátumu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (odpisovanie, tvorba opravných položiek
   • vyraďovanie
  • nehmotný a hmotný majetok z hľadiska dane z príjmu so zameraním na rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi
  • dlhodobý finančný majetok – oceňovanie k momentu obstarania a k dátumu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • zásoby – definovanie zásob z hľadiska účtovníctva (materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby, nehnuteľnosti na predaj)
  • spôsob účtovania zásob A a B
  • oceňovanie k momentu obstarania (obstarávacia cena, vlastné náklady, trhová cena)
  • oceňovanie k momentu spotreby
  • oceňovanie k dátumu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (tvorba opravných položiek)
 • finančné účty – definovanie majetku ktorý sa účtuje v účtovej triede 2
  • účtovanie peňažných prostriedkov v cudzej mene.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás