x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 26. 10. 2017

Účtovný verzus daňový pohľad na majetok v podniku (účtové triedy 0,1,2)
Ing. Vladimír Ozimý, 26. 10. 2017, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:

Odborný seminár určený pre účtovníkov a ekonómov, ktorí si chcú pravidelne dopĺňať vedomosti o vykazovaní, oceňovaní a účtovaní jednotlivých druhov majetku podniku. Na školení sa dozviete najaktuálnejšie informácie zrozumiteľnou formou priamo od uznávaného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Okrem účtovníctva sa na seminári budeme zaberať majetkom aj z pohľadu dani z príjmov a DPH. Všetky potrebné informácie o majetku podniku získate na jednom mieste a budete tejto problematike rozumieť vo všetkých súvislostiach.

Obsah školenia:
 • Zadefinovanie pojmu dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
  • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a jeho princípy zaradenia na účtovné a daňové účely
  • Technické zhodnotenie dlhodobého majetku
 • Zásoby ich členenie, účtovanie zásoby
  • Členenie zásob
  • Metódy účtovania A alebo B
 • Finančný majetok (pokladnice, banky, ceniny)
  • Účtovanie pohybov peňazí v účtovnej jednotke, používanie platobných kariet
  • Zákon o obmedzení platieb v hotovosti a vplyv na peňažný tok v účtovnej jednotke
 • Oceňovanie majetku na účely účtovné a daňové,
  • Ocenenie majetku pri jeho obstaraní
  • Definícia zostatkovej ceny
 • Vznik nákladu a vznik daňového výdavku pri majetku
  • Odpisovanie dlhodobého majetku
  • Spotreba (predaj) zásob, likvidácia zásob a dlhodobého majetku
  • Škoda na majetku vrátane inventarizačných rozdielov, účtovný a daňový aspekt
  • Zmarená investícia
 • Špecifické formy obstarania dlhodobého majetku
  • Finančný prenájom – účtovný a daňový aspekt (vrátane postúpenia, odobratia pri nesplácaní)
  • Obstaranie na úver, kde vlastnícko k majetku prechádza až v čase zaplatenia poslednej splátky
  • Majetok nadobudnutý darom
  • Inventúrne prebytky
 • Majetok a DPH (z účtovným a daňovým aspektom)
  • Krádež majetku
  • Likvidácia majetku
  • Darovanie majetku
  • Predaj majetku osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás