x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 5. 10. 2017

Automobil v podnikaní v roku 2017
Ing. Bc. Jana Acsová, 5. 10. 2017, Žilina
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:

S každým novým autom vo firme sa viaže celý rad otázok, ktoré je potrebné v priebehu roka zodpovedať. Na školení podrobne preberieme všetky právne predpisy súvisiace s automobilmi – od účtovníctva, cez cestovné náhrady, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel až po daň z pridanej hodnoty. Samozrejmou súčasťou budú aj praktické príklady, ktoré Vám pomôžu jednoducho sa zorientovať v tejto komplexnej problematike. Vyčerpávajúce odpovede na vaše špecifické otázky Vám počas školenia poskytne profesionálna lektorke Ing. Bc. Jana Acsová.

Obsah školenia:
 • Právne východiská automobilu v podnikaní. Členenie motorových vozidiel, povinnosti vodiča, prevádzkovateľa a držiteľa motorového vozidla. Automobil ako súkromný majetok, automobil ako obchodný majetok. Poskytnutie služobného automobilu na súkromné využitie zamestnancom, preraďovanie automobilu v rámci podnikateľskej a nepodnikateľskej činnosti, registrácia automobilu na fyzickú osobu a na právnickú osobu.
 • Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v z. n. p.:
  • právne východiská:
   • predmet dane, daňovník, vznik a zánik daňovej povinnosti,
   • daň z MV ako daňový výdavok.
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.:
  • právne východiská:
   • pojmy zamestnanec, pracovná cesta,
   • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
 • Daňové výdavky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. v súvislosti s automobilom.
 • Automobil v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.:
  • nový dopravný prostriedok, jeho dodanie a odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku,
  • predaj a kúpa ojazdeného automobilu, osobitná úprava podľa § 66,
  • záznamy pri kúpe nového a ojazdeného automobilu z iného ČŠ EU,
  • registrácia platiteľa DPH a jej zrušenie,
  • odpočet DPH pri kúpe automobilu a v súvislosti s výdavkami na prevádzku MV používaného aj na súkromné účely.
 • Účtovné a daňové hľadisko zaradenia automobilu do používania:
  • oceňovanie pri kúpe, pri financovaní na splátky, z úveru, pri finančnom prenájme, súčasť obstarávacej ceny automobilu,
  • účtovné a daňové odpisovanie, cenové limity pri kúpe a prenájme,
  • zaradenie, vyradenie automobilu z obchodného majetku – účtovné a daňové hľadisko,
  • prenájom automobilu z pohľadu nájomcu a prenajímateľa, výpožička,
  • automobil používaný na súkromné a služobné účely, daňová uznateľnosť nákladov súvisiacich s prevádzkou automobilu v obchodnom majetku používaného aj na súkromné účely
  • poistná udalosť versuz škoda na MV,
  • transferové oceňovanie pri prevode automobilu na blízku, personálne alebo majetkovo prepojenú osobu.
 • Výdavky na spotrebované PHL pri automobile v obchodnom majetku, pri súkromnom automobile, pri automobile použitom zamestnancom na pracovnú cestu.
 • Interné smernice v súvislosti s automobilom.
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás