Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov
Výhodná ponuka

Školenie - 15. 10. 2019

Školenie: Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019

Obsah školenia :
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2019:
  • osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • zdaňovacie obdobie verzus účtovné obdobie
  • druhy priznaní a jeho štruktúra
  • postup pri zisťovaní základu dane z príjmov
  • lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
  • preddavky do 31. 12. 2019 a od 1. 1. do 31. 3. 2020
 • Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania:
  • podiel na zisku a jeho premietnutie v daňovom priznaní
  • príjmy oslobodené od dane a ich premietnutie v daňovom priznaní
  • nedaňové výdavky (transakcie s finančným majetkom, spotreba pohonných látok, DPH v nedaňových výdavkoch, odpis pohľadávok, postúpenie pohľadávok, manká a škody, likvidácia zásob, opravné položky, rezervy, majetok využívaný súbežne na súkromné a služobné účely)
  • výdavky po zaplatení – analýza, bežné obdobie, minulé obdobie
  • limitácia výdavkov v daňovom priznaní (luxusné autá, reklamné predmety, príspevky právnickým osobám)
  • luxusné autá a ich limitácia v daňovom priznaní
  • daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena
  • záväzky po splatnosti účtovníctvo verzus daňové priznanie
  • vybrané daňové výdavky s aktualizáciou v roku 2019 (cestovné, rekreačné poukazy, stravovanie a podobne)
objednať

Školenie za 10 € s DPH

K objednávke získate navyše bonus:

 • Mesačný prístup do systému poradenstva s lektormi
Základné údaje o školení
Miesto konania: Poprad
NIE STE Popradu? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: Hotel Satel***
Mnoheľova 826/5
na mape
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 11:00 Prestávka č. I
 • 11:00 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom
 • Cena (fyzická účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 10 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 10 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Odporúčame

Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás