Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Školenie - 15. 10. 2019

Školenie: Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019

Obsah školenia :
 • Právne východiská dane z príjmov právnických osôb:
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho ostatné novely
  • systematické členenie zákona
 • Základné pojmy:
  • Predmet dane:
   • podnikatelia verzus nepodnikatelia
   • dary v podnikaní
   • podiel na zisku
  • Daňové výdavky:
   • podmienky na ich uznanie (zaúčtovanie, súvislosť s podnikaním, daňový limit, výdavky po zaplatení, povinnosť úhrady podľa osobitných predpisov)
   • vybrané daňové výdavky (cestovné náhrady, rekreačné poukazy, doplnkové dôchodkové sporenie, spotreba PHL, zostatková cena ako daňový výdavok, manká a škody, reklama a reprezentácia, pracovný odev, vzdelávanie, rezervy, opravné položky, sankčné platby, DPH v nákladoch, daňové výdavky súvisiace s majetkom a podobne)
  • Zdaniteľný príjem (peňažný, nepeňažný)
  • Daňová strata a jej umorovnanie verzus účtovná strata a jej vysporiadanie
  • Základ dane z príjmov a jeho zisťovanie.
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov z účtovného a daňového hľadiska; oprava chýb minulých účtovných období
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a jeho štruktúra:
  • Identifikačné údaje daňovníka a zdaňovacieho obdobia
  • Výsledok hospodárenia v daňovom priznaní
  • Položky zvyšujúce základ dane z príjmov právnickej osoby
  • Položky znižujúce základ dane z príjmov právnickej osoby
  • Daňová licencia v roku 2019
objednať

Školenie za 69 € s DPH

K objednávke získate navyše bonus:

 • Mesačný prístup do systému poradenstva s lektormi
Základné údaje o školení
Miesto konania: Poprad
NIE STE Popradu? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.
Adresa: Hotel Satel***
Mnoheľová 825
Možnosť absolvovať školenie online: áno
Priebeh školenia:
 • 08:00 - 09:00 Prezentácia
 • 09:00 - 10:30 Seminár
 • 10:30 - 11:00 Prestávka č. I
 • 11:00 - 12:30 Seminár
 • 12:30 - 12:45 Prestávka č. II
 • 12:45 - 14:00 Seminár
Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo
 • Cena (fyzická účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € (s DPH)
 • 0 €
 • 0 €
 • Cena (online účasť):
 • Člen a klient profesionálneho vzdelávania formou on-line:
 • Klient vzdelávacieho projektu Účtovník Expert:
 • 69 € s DPH
 • 0 €
 • 0 €

Po objednaní Vám systém vygeneruje zálohovú faktúru. Po jej zaplatení Vám záväzne zarezervujeme miesto a zašleme daňový doklad.
Pri Vašej neúčasti na školení sa poplatok nevracia - máte možnosť využiť iný termín školenia.

Napíšte nám správu

alebo volajte
0918 780 129
0904 921 855
0911 921 855

V pracovné dni od 8.00 do 16.00 odpovieme na všetky vaše otázky.
Ing. Bc. Jana Acsová
Ďakujem za školenie, sledovanie on line je super. Pani školiteľka podľa mňa vyčerpávajúco vysvetlila zmeny, len keby sa tak ľahko dali aplikovať aj v praxi. Ing. Halla
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás