x

     Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Účtovník expert

Akreditovaný program
Kurz je možné absolvovať aj online

Záznam školenia - 26. 1. 2017

Zákonník práce - Ročné zúčtovanie dane, začiatok roka v mzdovej učtárni a zmeny od 1.1.2017
Ing. Pavol Kukučka, 26. 1. 2017, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práci
Pre klientov profesionálneho online vzdelávania sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Pre klientov akreditovaného vzdelávania Účtovník Expert sú videozáznamy za posledných 12 mesiacov dostupné úplne zadarmo.
Lektorom školenia bol: Ing. Pavol Kukučka
Obsah školenia:
 • Ukončenie roka 2016 v mzdovej a personálnej oblasti
  • ročná uzávierka ... na čo nesmiete zabudnúť
   • nevyčerpaná dovolenka za rok 2015, 2016
   • ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2016
   • denný vymeriavací základ pre DPN a náhrady príjmu pri DPN
   • priemerný zárobok na 1.Q.2017
  • mzdové veličiny platné pre rok 2017
  • povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím
  • januárová výplata 2017 ... rozdiel oproti výplate za december 2016
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 + DP A
  • Povinnosti, termíny a sankcie
  • Daňové tlačivá
   • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
   • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
   • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2016
   • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
   • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
  • Nezdaniteľné časti základu dane ( NČZD) na daňovníka
   • príspevky do II. piliera a do III. piliera
   • NČZD na manžela/manželku
  • „ Milionárska daň ”, nerovná daň
  • Ročný daňový bonus
  • Špecifiká týkajúce sa
   • poberateľov dôchodkov, „projektových“ zamestnancov
   • príjmov zo závislej činnosti v zahraničí, cudzincov
   • preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015
  • Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %
 • Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2017
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2017
   • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
   • nový spôsob valorizácie dôchodkov
   • zvyšovanie dôchodkového veku, predčasný dôchodok
   • zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
   • zvyšovanie : materské a rodičovský príspevok ...
  • Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2017
  • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2017
  • Minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • Zmena výšky stravného od 1.12.2016
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás