Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 5. 12. 2018

Aktuálne problémy zákona o DPH vrátane novelizácie k 1.1.2019
Ing. Ján Minarský, 5. 12. 2018, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Ján Minarský
Popis školenia:
Školenie je zamerané na aplikačné problémy, ktoré vznikajú v praxi podnikateľských subjektov v súvislosti s vykazovaním DPH, vystavovaním potrebných dokladov a evidenciou a následným uplatňovaním nároku na odpočítanie dane. Prejdeme si aj všetky novelizované časti zákona vrátane prenosu daňovej povinnosti, zdaňovania služieb cestovného ruchu a noviniek v oblasti prepravných služieb.
Obsah školenia:
 • Miesto zdaniteľného obchodu ako rozhodujúci faktor či uskutočnený zdaniteľný obchod je predmetom dane alebo nie je predmetom dane (miesto zdaniteľného obchodu pri dodaní tovaru alebo služby, miesto zdaniteľného obchodu pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu alebo pri dovoze tovaru)
 • Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť (kritéria pre určenie či konkrétna služba je alebo nie je službou vzťahujúcou sa na nehnuteľnosť)
 • Okamih vzniku daňovej povinnosti (pri dodaní tovaru alebo služby, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu alebo pri dovoze tovaru)
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu (podmienky dodania tovaru a vznik nároku na oslobodenie, okamih dodania tovaru a okamih vzniku daňovej povinnosti, preukazovanie prepravy tovaru v prípade ak prepravu vykonáva dodávateľ tovaru alebo odberateľ tovaru vlastným resp. prenajatým dopravným prostriedkom, preukazovanie prepravy tovaru v prípade ak je tovar prepravený inou osobou ako je dodávateľ alebo odberateľ, premiestnenie tovaru do iného členského štátu s nárokom na oslobodenie a bez nároku na oslobodenie )
 • Preprava tovaru priamo spojená s vývozom tovaru ako zdaniteľný obchod oslobodený od dane podľa § 47 ods. 6 zákona a preprava tovaru vzťahujúca sa na dovoz tovaru ako zdaniteľný obchod oslobodený od dane podľa § 48 ods. 8 (rozsudok ESD a usmernenia Finančného riaditeľstva)
 • Novelizácia zákona k 1. januáru 2019 (nová definícia obratu, dodanie tovaru a základ dane pri dodaní tovaru alebo službu pri použití poukazu, cezhraničné dodanie tovaru na základe lízingovej zmluvy vždy ako dodanie tovaru, obmedzenie práva voľby na zdanenie pri dodaní stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane, obmedzenie práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, zníženie sadzby dane na ubytovacie služby)
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás