Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 4. 12. 2018

Majetok v podvojnom účtovníctve - príklady z praxe
Ing. Vladimír Ozimý, 4. 12. 2018, Bratislava
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Vladimír Ozimý
Popis školenia:
Ing. Vladimír Ozimý sa na školení zameria na definovanie pojmov dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a formu ich ocenenia. Počas prednášky sa pozriete na špecifické formy obstarania dlhodobého majetku, jeho ocenenie, následné odpisovanie a nakoniec jeho likvidáciu.
Obsah školenia:
 • Zadefinovanie pojmu dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
  • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a jeho princípy zaradenia na účtovné a daňové účely
  • Technické zhodnotenie dlhodobého majetku
  • Drobný hmotný a nehmotný majetok a jeho špecifiká
 • Definícia obstarávacej/vstupnej ceny a zostatkovej ceny dlhodobého majetku
 • Ocenenie majetku na účely zákona c. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v závislosti od spôsobu obstarania majetku
 • Ocenenie majetku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v závislosti od spôsobu jeho nadobudnutia
 • Špecifické formy obstarania dlhodobého majetku
  • Finančný prenájom – účtovný a daňový aspekt (vrátane postúpenia, odobratia pri nesplácaní)
  • Obstaranie na úver, kde vlastníctvo k majetku prechádza až v čase zaplatenia poslednej splátky
  • Majetok nadobudnutý darom
  • Inventúrne prebytky
 • Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska
  • Účtovné odpisy dlhodobého majetku a zostavenie odpisového plánu
  • Daňové odpisy dlhodobého majetku, metódy odpisovania (rovnomerné, zrýchlené odpisovanie) a prerušenie daňových odpisov
 • Vznik nákladu a vznik daňového výdavku pri majetku
 • Odpisovanie dlhodobého majetku
 • Likvidácia dlhodobého majetku
 • Škoda na majetku vrátane inventarizačných rozdielov, účtovný a daňový aspekt
 • Zmarená investícia
 • Analytická evidencia k účtom dlhodobého majetku
 • Opravné položky k dlhodobému majetku
 • Podsúvahová evidencia dlhodobého majetku
 • Inventarizácia majetku
 • Interné smernice v súvislosti s majetkom
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás