Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 4. 6. 2019

Podvojné účtovníctvo podnikateľov - zásoby a finančný majetok
Ing. Bc. Jana Acsová, 4. 6. 2019, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:
Počas tohto školenia sa budeme podrobne zaoberať zásobami. Pozrieme sa na metódy ich účtovania, oceňovanie a evidenciu v účtovníctve. V priebehu prednášky sa špeciálne zameriame na účtovanie na finančné účty, najmä účtovanie platieb nahrádzajúcimi hotovosť a legislatívne obmedzenia platieb v hotovosti. Nakoniec si rozoberieme rôzne účtovné a daňové problémy spojené s existenciou virtuálnych mien.
Obsah školenia:
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
  • charakteristika a druhové členenie zásob
  • účtovanie zásob spôsob „A“ a spôsob „B“
  • obstaranie zásob kúpou, bezodplatným nadobudnutím, zámenou, vo vlastnej réžii
  • úbytok/vyradenie zásob:
   • predajom
   • z dôvodu manka alebo škody
   • stratné v maloobchode
   • likvidáciou
  • oceňovanie zásob a účtovanie zásob pri prijatí a vyskladnení, účtovanie zliav
  • zásoby na priamu spotrebu
  • zákazková výroba, zákazková výstavba nehnuteľností na predaj
  • obstarávanie nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja
  • inventúra, inventarizácia a inventarizačné rozdiely pri zásobách
  • analytická evidencia k účtom zásob
  • podsúvahová evidencia zásob
  • premietnutie zásob v účtovnej závierke
 • Účtová trieda 2- Finančné účty:
  • obsahové vymedzenie účtovej triedy 2 a do nej včlenených účtov finančného majetku
  • obstaranie krátkodobého finančného majetku,
  • oceňovanie na účtoch finančného majetku, účtovanie kurzových rozdielov
  • hotovostný peňažný styk, bezhotovostný peňažný styk, účtovanie platieb platobnými kartami a prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, virtuálna mena
  • účtovanie krátkodobých bankových úverov a finančných výpomocí
  • úbytok/vyradenie krátkodobého finančného majetku
  • premietnutie v účtovnej závierke
  • zákon o obmedzení platieb v hotovosti
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás