Profesionálne vzdelávanie pre ekonómov, účtovníkov a audítorov

Záznam školenia - 14. 5. 2019

Pohľadávky a záväzky z pohľadu účtovníctva a daní - vybrané aplikačné problémy
Ing. Bc. Jana Acsová, 14. 5. 2019, Košice
- Krátka ukážka z prednášky - (ak je len čierna obrazovka, použite Firefox alebo Chrome)
Čo je v cene?
 • plnohodnotný záznam zo školenia
 • záznam diskusie k téme v rôznych mestách
 • podrobný pracovný manuál v digitálnej forme
 • neobmedzené prehrávanie záznamu školenia
Prečo sa to oplatí?
 • ušetríte čas cestovaním
 • školenie môžete použiť na argumentáciu s úradmi
 • popri sledovaní školenia sa môžete venovať aj inej práciLektorom školenia bol: Ing. Bc. Jana Acsová
Popis školenia:
Na školení sa budeme podrobne zaoberať účtovaní, oceňovaním a vykazovaním jednotlivých druhov pohľadávok, záväzkov a vlastného imania. Na jednotlivé účtové triedy sa pozrieme aj z pohľadu zákona o dani z príjmov, vďaka čomu získate úplný prehľad o problematike a svoje vedomosti budete vedieť uplatniť vo vašej praxi.
Obsah školenia:

Pohľadávky

 • Vznik a zánik pohľadávky,
 • Časové hľadisko členenia pohľadávok,
 • Analytická evidencia k účtom pohľadávok,
 • Vzájomné započítanie pohľadávok, inventarizácia pohľadávok,
 • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska,
 • Odpísanie a postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska , omeškanie dlžníka, premlčanie pohľadávky
 • Príslušenstvo k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska (úroky z omeškania, zmluvná pokuta, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky)
 • Podsúvahová evidencia k pohľadávkam

Záväzky

 • Analytická evidencia k účtom záväzkov,
 • Časové hľadisko členenia záväzkov, inventarizácia záväzkov, odpustenie záväzku a odpísanie záväzku
 • Úprava základu dane z príjmov pri záväzkoch po lehote splatnosti
 • Rozdiely medzi pohľadávkami a záväzkami po splatnosti z pohľadu úpravy základu dane z príjmov
 • Rezervy ako súčasť záväzkov účtovnej jednotky
 • Účty časového rozlíšenia – účtovanie a vykazovanie
Späť
Spokojní zákazníci Predchádzajúce hodnotenie Nasledujúce hodnotenie
Autor hodnotenia
Máte otázky?
Máte otázky? Zavolajte nám.
V prípade Vašich otázok, informácii a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Telefón 048 414 66 36 048 381 01 38 048 411 34 75
Mobil 0918 780 129 0911 921 855 0902 669 955
Naše referencie
Pozrite si lektorský tím

Naša spoločnosť

Sme vzdelávacia organizácia, špecializovaná na vzdelávanie ekonómov a účtovníkov.

Odbornými školeniami zvyšujeme informovanosť a profesionálnu úroveň obce účtovníkov, prinášame odborný výklad k zmenám v zákonoch.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Spracovanie osobných údajov

Balíky videoškolení

Kontaktujte nás